Tender description

Trafikledning och Operativa tjänster är två separata områden som har vissa men begränsade synergier sinsemellan, varför upphandlingen delas upp i två separata anbudsområden som kommer att resultera i två separata avtal. Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller två anbudsområden eller ett kombinatoriskt anbud.Förfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Notice number in the OJ S
2019/S 006-009442
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2019-01-10
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Stockholm

Kompletterande upplysningar

Motivering för avbrytande

Felaktigheter i upphandlingsdokument som måste korrigeras därför avbryts upphandlingen.

Visma annons: https://opic.com/id/affragotky

Main CPV code 63000000

Award details

This tender awarded a total of SEK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Stockholm

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Trafikledning och Operativa tjänster är två separata områden som har vissa men begränsade synergier sinsemellan, varför upphandlingen delas upp i två separata anbudsområden som kommer att resultera i två separata avtal. Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller två anbudsområden eller ett kombinatoriskt anbud.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Norway : Sandefjord - Engineering-design services for traffic installations

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

Ireland : Swords - Architectural, construction, engineering and inspection services

Ireland

Value: 600,000 Euro

United Kingdom : Sunderland - Building surveying services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Lifting and handling equipment and parts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Poland : Warsaw - Multiple Framework Contract with Reopening of Competition for the Provision of Consultancy Services

Poland

Value: 600,000 Euro