This tender in no longer available.

Tender description

Upphandlingen avser anskaffning av bemanningstjänster (uthyrning av personal) inom området för vård och omsorg.

Upphandlingen är indelad i två anbudsområden:

Anbudsområde 1: Legitimerade sjuksköterskor

Anbudsområde 2: Undersköterskor, Stödassistenter och Boendestödjare

Anbudsgivaren har möjlighet att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde prövas och tilldelas var för sig.Förfarande

Anbud ska vara giltigt till
2020-04-27
Typ av projekttävling
Open
Datum
2020-01-28
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Lokal tid
23:59
Anbudsöppning

2020-01-29

00:00

Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Stockholm

Datum då meddelandet sänts
2019-12-16
Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afvpmzgstp Main CPV code 79600000

Bidding information

Bidding deadline

28 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Täby

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Upphandlingen avser anskaffning av bemanningstjänster (uthyrning av personal) inom området för vård och omsorg.

Upphandlingen är indelad i två anbudsområden:

Anbudsområde 1: Legitimerade sjuksköterskor

Anbudsområde 2: Undersköterskor, Stödassistenter och Boendestödjare

Anbudsgivaren har möjlighet att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde prövas och tilldelas var för sig.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Software package and information systems

Norway

Value: 600.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Lochgilphead - Pre-school education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Nottinghamshire - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Personnel-training services

Ireland

Value: 4.2 million Euro