Tender description

Upphandlingen avser löpande, normalt förekommande byggarbeten av olika slag. Utförs inomhus i lägenheter med kvarboende hyresgäster, lokaler samt utomhus.

Upphandlingen är indelad i 7 avtalsområden. Anbudsgivare kan lämna anbud i ett eller flera avtalsområden.

1 – Allmänna byggarbeten Visby

2 – Allmänna byggarbeten norra Gotland

3 – Allmänna byggarbeten södra Gotland

4 – Renovering och byte av kök

5 – Dörr- och fönsterunderhållsarbeten

6 – Putsnings- och betongarbeten

7 – UndertaksarbetenFörfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 183-413289
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2019-01-10
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Stockholm

Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afdvubhhdv Main CPV code 45210000

Award details

This tender awarded a total of SEK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

SEK 100.0 million

Locations

Sverige, Visby

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 100.0 million

Upphandlingen avser löpande, normalt förekommande byggarbeten av olika slag. Utförs inomhus i lägenheter med kvarboende hyresgäster, lokaler samt utomhus.

Upphandlingen är indelad i 7 avtalsområden. Anbudsgivare kan lämna anbud i ett eller flera avtalsområden.

1 – Allmänna byggarbeten Visby

2 – Allmänna byggarbeten norra Gotland

3 – Allmänna byggarbeten södra Gotland

4 – Renovering och byte av kök

5 – Dörr- och fönsterunderhållsarbeten

6 – Putsnings- och betongarbeten

7 – Undertaksarbeten

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Dudley - Construction work for school buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.2 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Construction work

Ireland

Value: 5,600 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Public conveniences

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hamar - Siteworks

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.9 million Pound Sterling