Tender description

IT-konsulttjänster

Konsultmäklare för IT-konsulttjänster, med kompetensprofiler enligt 3.2. Definitioner.

Lunds universitet avser att säkra sitt behov av IT-konsulter genom avtal med en huvudleverantör. Detta för att förenkla administrationen av konsultförsörjningen samt skapa en önskad kontinuitet vad gäller individer och kompetenser.

Antagen leverantör kan förvänta sig en mix av långa/medellånga uppdrag men skall även kunna leverera efterfrågad kompetens till korta uppdrag med kort varsel.Förfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 110-250879
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afryaexprk
Datum då meddelandet sänts
2018-09-28
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten Malmö

Malmö

Main CPV code 72220000

Award details

This tender awarded a total of SEK 66,000,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

SEK 66.0 million

Locations

Sverige, Lund

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 66.0 million

IT-konsulter

Bakgrund och omfattning

Upphandlingen avser:

Konsultmäklare för IT-konsulter, med kompetensprofiler enligt 3.2. Definitioner.

Lunds universitet avser att säkra sitt behov av IT-konsulter genom avtal med enhuvudleverantör. Detta för att förenkla administrationen av konsultförsörjningen samt skapa en önskad kontinuitet vad gäller individer och kompetenser.

Antagen leverantör kan förvänta sig en mix av långa/medellånga uppdrag men skall även kunna leverera efterfrågad kompetens till korta uppdrag med kort varsel.Referensgrupp:

Henrik Nottorp, upphandlare Eva Dilton, upphandlare Mikael Ivarsson, LDCColm Doyle, BMC

Avrop

Avrop kommer att ske genom att beställaren skriver en uppdragsbeskrivning medkompetenskrav och skickar till ramavtalsleverantören som gör en annonsering/förfrågan inom sitt nätverk.

Inkomna anbud som uppfyller i uppdragsbeskrivningen uppställda krav skickas vidare till Lunds universitet, där beställaren värderar utefter erfarenhet, pris och intervju intryck vilken kandidat som är mest lämpad för aktuellt uppdrag.

Hela processen ska vara transparent, vilket menas att beställaren ska få ta del av hur många som har tillfrågats, vilka som har lämnat anbud, samt motivering till varför just de kandidaterna valdes ut. Syftet är att förfrågan ska gå ut i leverantörens nätverk, förväntat svar ska komma från mer än den egna verksamheten.

Award criteria

Företagspresentation

40 %

Kundnöjdhet

40 %

20 %

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Software development services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Marine Observation and Data Network (EMODnet). Thematic Groups: Geology, Seabed habitats, Physics and Chemistry

Belgium

Value: 9.3 million Euro

United Kingdom : Swansea - Educational software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Economic impact assessment

Norway

Value: 400.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650.0 million Pound Sterling

Norway : Sarpsborg - Non-motorised bicycles

Norway

Value: 4.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Swansea - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling