This tender in no longer available.

Tender description

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli ChoróbGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxStandaryzacja metod oznaczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz opracowanie wartości granicznych na potrzeby kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w EuropieNP/2020/DPR/12238Organ nadzoru nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe w Unii Europejskiej jest zobowiązany do przestrzegania definicji przypadku określonej w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/945 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych kwestii zdrowotnych, które mają zostać objęte nadzorem epidemiologicznym, definicja oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (strony L 170/72 i L170/73) odnosi się do Europejskiego Komitetu ds. Badania dopuszczalności środków przeciwdrobnoustrojowych (EUCAST) oraz wartości epidemiologicznych. W związku z tym państwa członkowskie UE i państwa EOG muszą zgłaszać wyniki w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe z wykorzystaniem metod zatwierdzonych przez EUCAST oraz interpretacje wyników badań z punktami granicznymi EUCAST w celu zgłaszania danych krajowych do skoordynowanych europejskich programów nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, takich jak EARS-Net, Euro-GASP i EURGen-Net.600000.00siedziba wykonawcy.Organ nadzoru nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe w Unii Europejskiej jest zobowiązany do przestrzegania definicji przypadku określonej w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/945 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych kwestii zdrowotnych, które mają zostać objęte nadzorem epidemiologicznym, definicja oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (strony L 170/72 i L170/73) odnosi się do Europejskiego Komitetu ds. Badania dopuszczalności środków przeciwdrobnoustrojowych (EUCAST) oraz wartości epidemiologicznych. W związku z tym państwa członkowskie UE i państwa EOG muszą zgłaszać wyniki w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe z wykorzystaniem metod zatwierdzonych przez EUCAST oraz interpretacji wyników badań z punktami granicznymi EUCAST w celu zgłaszania danych krajowych do skoordynowanych europejskich programów nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, takich jak EARS-Net, Euro-GASP i EURGen-Net.Celem zamówienia jest konsolidacja standaryzacji metod oznaczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz punktów granicznych, a także ciągła poprawa jakości i porównywalności oznaczania oporności na ludzkie i odzwierzęce patogeny w społecznościach zajmujących się mikrobiologią w obrębie zdrowia klinicznego i publicznego w krajach UE, EOG i krajach objętych procesem rozszerzenia UE, umożliwiając tym samym rzetelny europejski nadzór nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.Podmiotem świadczącym zamawiane usługi jest organ koordynujący Europejskiego Komitetu ds. Badania dopuszczalności środków przeciwdrobnoustrojowych — EUCAST — organizacja referencyjna w ramach prawnych Unii Europejskiej, zajmująca się kontrolą oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe zgodnie z następującymi aktami ustawodawczymi:Decyzje Komisji w sprawie nadzoru i monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, odnoszące się do definicji przypadku zgodnie z normami EUCAST (kliniczne wartości graniczne, wartości epidemiologiczne lub europejskie wartości graniczne (ECOFF)).1) Zdrowie człowieka: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/945 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych kwestii zdrowotnych, które mają zostać objęte nadzorem epidemiologicznym, jak również odpowiednich definicji przypadku, definicja oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe opiera się na EUCAST, zob. dwie ostatnie strony: L 170/72 i L170/73: Wytyczne EUCAST oraz bazy danych dostępne na stronie internetowej EUCAST są wymienione w przypisach.2) Monitorowanie zdrowia zwierząt i odzwierzęcych środków przeciwdrobnoustrojowych przez EFSA: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2013/652 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych (zgłoszona jako dokument nr C(2013) 7145) – zob. tabela 1 zawierająca zestawienie substancji przeciwdrobnoustrojowych, które mają być objęte monitorowaniem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, progi EUCAST dotyczące zakresu oporności i stężenia badanych w przypadku bakterii Salmonella spp.3) Projekt wytycznych EMA dotyczących oceny nowych środków przeciwdrobnoustrojowych: oświadczenie w pkt 4.2). Kryteria interpretacji dotyczące oznaczania oporności, wiersz 267: „W UE zwykle kryteria interpretacyjne dotyczące oznaczania oporności są określane i publikowane przez Europejski Komitet ds. Badania dopuszczalności środków przeciwdrobnoustrojowych (EUCAST).”.Standaryzacja metod oznaczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz opracowanie wartości granicznych na potrzeby kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w Europie2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00Zob. adres internetowy w pkt I.3).SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euZob. adres internetowy w pkt I.3).2020-07-20SzwecjaSolnaOrgan nadzoru nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe w Unii Europejskiej jest zobowiązany do przestrzegania definicji przypadku określonej w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/945 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych kwestii zdrowotnych, które mają zostać objęte nadzorem epidemiologicznym, definicja oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (strony L 170/72 i L170/73) odnosi się do Europejskiego Komitetu ds. Badania dopuszczalności środków przeciwdrobnoustrojowych (EUCAST) oraz wartości epidemiologicznych. W związku z tym państwa członkowskie UE i państwa EOG muszą zgłaszać wyniki w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe z wykorzystaniem metod zatwierdzonych przez EUCAST oraz interpretacje wyników badań z punktami granicznymi EUCAST w celu zgłaszania danych krajowych do skoordynowanych europejskich programów nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, takich jak EARS-Net, Euro-GASP i EURGen-Net.

Procedura

The procurement involves the establishment of a framework agreement
tak
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Podmiotem świadczącym zamawiane usługi jest organ koordynujący Europejskiego Komitetu ds. Badania dopuszczalności środków przeciwdrobnoustrojowych — EUCAST — organizacja referencyjna w ramach prawnych Unii Europejskiej, zajmująca się kontrolą oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe zgodnie z następującymi aktami ustawodawczymi:

Decyzje Komisji w sprawie nadzoru i monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, odnoszące się do definicji przypadku zgodnie z normami EUCAST (kliniczne wartości graniczne, wartości epidemiologiczne lub europejskie wartości graniczne (ECOFF)).

1) Zdrowie człowieka: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/945 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych kwestii zdrowotnych, które mają zostać objęte nadzorem epidemiologicznym, jak również odpowiednich definicji przypadku, definicja oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe opiera się na EUCAST, zob. dwie ostatnie strony: L 170/72 i L170/73: Wytyczne EUCAST oraz bazy danych dostępne na stronie internetowej EUCAST są wymienione w przypisach.

2) Monitorowanie zdrowia zwierząt i odzwierzęcych środków przeciwdrobnoustrojowych przez EFSA: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2013/652 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych (zgłoszona jako dokument nr C(2013) 7145) – zob. tabela 1 zawierająca zestawienie substancji przeciwdrobnoustrojowych, które mają być objęte monitorowaniem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, progi EUCAST dotyczące zakresu oporności i stężenia badanych w przypadku bakterii Salmonella spp.

3) Projekt wytycznych EMA dotyczących oceny nowych środków przeciwdrobnoustrojowych: oświadczenie w pkt 4.2). Kryteria interpretacji dotyczące oznaczania oporności, wiersz 267: „W UE zwykle kryteria interpretacyjne dotyczące oznaczania oporności są określane i publikowane przez Europejski Komitet ds. Badania dopuszczalności środków przeciwdrobnoustrojowych (EUCAST).”.

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Informacje dodatkowe
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling