This tender in no longer available.

Tender description

Tee elukaare andmete kogumise, haldamise ja taaskasutamise lahendus ja selle teostamine (TEIS) teede projekteerimiseks, ehituseks ja hooldamiseks, vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Taotlejal peab riigihanke algamisele eelneva 48 kuu jooksul olema vähemalt 4 (neljas) alltoodud nõutud tingimuste loetletus sätestatud juurutamise teostamise kogemus, millest vähemalt 1 (üks) peab olema tingimustest nr 1, 2 või 3, mis on alltoodud nõutud loetelus.

1. Taotlejal on kogemus töövoomootori (workflow engine) tarkvara juurutamisega tellija äriprotsesside automatiseerimisel.

2. Taotlejal on kogemus infohalduse (content/record management) tarkvara juurutamisega tellija dokumentide jaoks.

3. Taotlejal on kogemus varahalduse (asset management) tarkvara juurutamisega tellija varade jaoks.

4. Taotlejal on kogemus projektijuhtimise (project management) tarkvara lahenduste juurutamisega.

5. Taotlejal on kogemus geoinfosüsteemide (geographic information system) tarkvara GIS lahenduste arendamisega ja juurutamise.

6. Taotlejal on kogemus infosüsteemide integreerimisega (system integration) ja andmevahetusega (data exchange) lahenduste arendamisega ja juurutamisega.

7. Taotlejal on kogemus relatsiooniliste andmebaaside (relational database) arendamisega ja juurutamisega.

Taolteja esitab hankepassis nimekirja hankija poolt kindlaksmääratud tunnustele vastavate tarkvarade juurutamiste ning arendamiste kogemusest.

Taotleja esitab hankija nõudmisel tellijate kinnitused, milles tellijad kinnitavad, et juurutati tarkvarasid, mis sisaldasid nimetatud komponente koos juurutamise lõpptähtajaga.

Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada eelpool nimetatud.

Tellijate kinnitused juba koos taotlusega.

2) Kui taotleja soovib tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele teise ettevõtja vahendite alusel, esitab taotleja hankepassis andmed tuginetava isiku kohta. Kui taotleja soovib tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise

Tingimustele teise ettevõtja vahendite alusel, peab taotleja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

Taotleja esitab hankija nõudmisel riigihanke alusdokumendi I vormi 2b kohase teise ettevõtja nõusoleku, milles teine ettevõtja:

a) kinnitab, et on nõus, et taotleja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele tema näitajate alusel, nimetades ära teise isiku tehnilise ja kutsealase pädevuse kirjelduse, millele pakkuja tugineb; b) kinnitab, et osaleb hankelepingu vahetul täitmisel vähemalt osas, milles pakkuja tugines tema näitajatele oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavuse tõendamisel kvalifitseerimise tingimustele.

Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos taotlusega.

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Taotleja viimase kolme majandusaasta (2015, 2016, 2017) netokäive (müügitulu) peab olema kokku vähemalt 3 000 000 EUR. Ühistaotlejad võivad vastavad näitajad summeerida.

Taotleja esitab netkäibe suurused hankepassis.

Taotleja esitab hankija nõudmisel viimase kolme lõppenud majandusaasta (2015, 2016, 2017) aruande väljavõtted, millest selgub taotleja majandusaastate netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).

Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos taotlusega, kui see ei ole hankijale äriregistrist avalikult kättesaadav.

2) Kui taotleja soovib tõendada oma vastavust netokäibele esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassis andmed tuginetava isiku kohta. Teine ettevõtja, kelle netokäibele tugineti, vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti. Kui taotleja soovib tõendada enda vastavust netokäibele esitatud nõuetele teiste ettevõtjate vahendite alusel, peab taotleja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

Taotleja esitab hankija nõudmisel riigihanke alusdokumendi I vormi 2a kohase teise ettevõtja nõusoleku, milles teine ettevõtja märgib: a) kui suures netokäibe summas ta lubab taotlejal tema netokäibele tugineda; b) kinnitab, et ta annab pakkujale lepingu täitmisel vajadusel rahalisi vahendeid; ning c) kinnitab, et ta vastutab koos taotlejaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti.

Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos taotlusega ning kui teise isiku majandusaasta aruanded ei ole hankijale äriregistrist avalikult kättesaadavad, siis soovitab hankija esitada aruannete väljavõtted juba koos pakkumusega.Hankemenetlus

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
jah
Kuupäev
2018-08-16
Hankemenetluse liik
jah
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
ET
Kohalik aeg
11:00

Lisateave

See on korduv hange
ei
Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2018-06-15
Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Lisateave

Riigihanke alusdokumentide tutvustav koosolek toimub 27.6.2018.a. kell 15:00 Maanteeametis aadressil Teelise 4, Tallinn.

Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Main CPV code 72262000

Bidding information

Bidding deadline

16 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 3.0 million

Locations

Eesti, Tallinn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 3.0 million

Tee elukaare andmete kogumise, haldamise ja taaskasutamise lahendus ja selle teostamine (TEIS) teede projekteerimiseks, ehituseks ja hooldamiseks, vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele.

Quality criterion

Lahenduse kirjelduse kvaliteet

40.0

Cost criterion

litsentside maksumused

10.0

Yes

Praegusel hetkel ei ole teada

Additional information

Riigihanke alusdokumentide tutvustav koosolek toimub 27.6.2018. kell 15:00 Maanteeametis aadressil Teelise 4, Tallinn.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 45.0 million Pound Sterling

Luxembourg : Esch sur Alzette - IT services: consulting, software development, Internet and support

Luxembourg

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 90.0 million Norwegian Krone

Norway : Burfjord - Software implementation services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Installation services of video equipment

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone