This tender in no longer available.

Tender description

On 1.6.2018 the Commission adopted the EU pollinators initiative in order to tackle the decline of pollinators. The initiative is part of the EU efforts to halt the loss of biodiversity and degradation of ecosystem services, embedded in the EU Biodiversity Strategy to 2020. The objective of this contract is to provide a technical support to the Commission in the implementation of a number of actions of the initiative.

Legal, economic, financial and technical information

List and brief description of conditions
Der henvises til udbudsdokumenterne (se punkt 1.1 og 1.7 i udbudsspecifikationerne)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
YES
Selection criteria as stated in the procurement documents
YES
Selection criteria as stated in the procurement documents
YES

Procedure

Conditions for opening of tenders

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIEN. Salle D

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af bud (ingen dækning af udgifter).

Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren oplyse det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: [email protected]

I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement
Yes
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
Local time
16:00
Date
2018-10-30
Type of contest
Open

Complementary information

Additional information

På linje med artikel 134, stk. 1, litra e) i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordning nr. 2015/1929 af 28.10.2015 kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud med forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, og som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3). Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Der kan fremsættes bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1).

Hvis der menes at være tale om fejl og forsømmelser, kan der indgives en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, der er opnået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildelingsbeslutningen kan der indgives klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1).

Date of dispatch of this notice
2018-09-20
Review body

Retten

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

This is a recurrent procurement
No Main CPV code 90700000

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgium, Brussels

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified