This tender in no longer available.

Tender description

Evropská komise, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Technická podpora související s prováděním iniciativy EU týkající se opylovačůENV.D.2/SER/2018/0028Dne 1.6.2018 přijala Komise iniciativu EU týkající se opylovačů s cílem vypořádat se s poklesem opylovačů. Tato iniciativa je součástí úsilí EU o zastavení ztráty biologické rozmanitosti a zhoršování ekosystémových služeb, které jsou součástí strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020. Cílem této zakázky je poskytnout technickou podporu Komisi při realizaci řady činností v rámci této iniciativy.500000.00Mimo prostory veřejného zadavateleOtevřená výzva k podání nabídek: zakázka na služby v oblasti shromažďování a syntézy informací o opylovačích a opylovacích ekosystémových službách, sledování činností zaměřených na opylovače v členských státech EU, organizování tematických workshopů a konferencí, správa online zdrojů a komunikace týkající se opylovačů. Maximální doba trvání zakázky je 24 měsíců a maximální rozpočet je stanoven na 500 000 EUR.500000.0024Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace (viz body 1.1 a 1.7 specifikací nabídkového řízení)2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIE. Salle DOtevírání nabídek se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci každého uchazeče (výdaje nebudou hrazeny).Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: [email protected] opačném případě si veřejný zadavatel vyhrazuje právo zamítnout přístup do svých prostor.V souladu s článkem 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel finančního nařízení č. 2015/1929 ze dne 28. října 2015, během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v odstavci 4 čl. 134.Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.3). Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.TribunálRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euVeškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1).Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Tato stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty pro podání odvolání, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1).2018-09-20BelgieBruselDne 1.6.2018 přijala Komise iniciativu EU týkající se opylovačů s cílem vypořádat se s poklesem opylovačů. Tato iniciativa je součástí úsilí EU o zastavení ztráty biologické rozmanitosti a zhoršování ekosystémových služeb, které jsou součástí strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020. Cílem této zakázky je poskytnout technickou podporu Komisi při realizaci řady činností v rámci této iniciativy.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek
Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace (viz body 1.1 a 1.7 specifikací nabídkového řízení)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIE. Salle D

Otevírání nabídek se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci každého uchazeče (výdaje nebudou hrazeny).

Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: [email protected]

V opačném případě si veřejný zadavatel vyhrazuje právo zamítnout přístup do svých prostor.

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
Místní čas
16:00
Datum
2018-10-30
Type of contest
Open

Doplňující informace

Další informace

V souladu s článkem 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel finančního nařízení č. 2015/1929 ze dne 28. října 2015, během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v odstavci 4 čl. 134.

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.3). Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1).

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Tato stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty pro podání odvolání, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1).

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-09-20
Orgán příslušný k přezkumu

Tribunál

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Jde o opakovanou zakázku
ne

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgie, Brusel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Otevřená výzva k podání nabídek: zakázka na služby v oblasti shromažďování a syntézy informací o opylovačích a opylovacích ekosystémových službách, sledování činností zaměřených na opylovače v členských státech EU, organizování tematických workshopů a konferencí, správa online zdrojů a komunikace týkající se opylovačů. Maximální doba trvání zakázky je 24 měsíců a maximální rozpočet je stanoven na 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Mimo prostory veřejného zadavatele

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified