This tender in no longer available.

Tender description

Európska komisia, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Technická podpora súvisiaca s realizáciou iniciatívy EÚ zameranej na opeľovačeENV.D.2/SER/2018/0028Dňa 1.6.2018 Komisia prijala iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače s cieľom riešiť úbytok opeľovačov. Táto iniciatíva je zložkou úsilia EÚ zastaviť stratu biodiverzity a rozklad ekosystémových služieb, čo je súčasťou stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť technickú podporu Komisii pri uplatňovaní viacerých opatrení iniciatívy.500000.00Extra MurosVerejná výzva na predkladanie ponúk: zmluva o poskytovaní služieb v oblasti zhromažďovania a syntézy informácií o opeľovačov a opeľovacích ekosystémových službách, monitorovania činností týkajúcich sa opeľovačov v členských štátoch EÚ, organizovania tematických workshopov a konferencií, správy online zdrojov a komunikácii o opeľovačoch. Maximálna dĺžka trvania zmluvy je 24 mesiacov a maximálny rozpočet je stanovený na 500 000 EUR.500000.0024Viac informácií nájdete v súťažných podkladoch (pozri body 1.1 a 1.7 súťažných podkladov).2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGICKO. Salle DNa otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača (bez úhrady nákladov).Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: [email protected] opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. e) pravidiel uplatňovania k nariadeniu o rozpočtových pravidlách č. 2015/1929 z 28.10.2015 môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy využiť mimoriadne rokovacie konanie na dodatočné služby (bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) na nové služby alebo práce pozostávajúce z opakovania podobných služieb alebo prác, aké boli zverené hospodárskemu subjektu, ktorému rovnaký verejný obstarávateľ pridelil pôvodnú zmluvu za predpokladu, že tieto služby alebo práce sú v súlade so základným projektom, ktorý bol predmetom pôvodnej zmluvy, po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, v súlade s podmienkami stanovenými v ods. 4 článku 134.Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3). Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euPrípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1).Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Táto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie lehoty na podanie odvolania, ani stanovenie novej lehoty na podanie odvolania.Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1) do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.2018-09-20BelgickoBruselDňa 1.6.2018 Komisia prijala iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače s cieľom riešiť úbytok opeľovačov. Táto iniciatíva je zložkou úsilia EÚ zastaviť stratu biodiverzity a rozklad ekosystémových služieb, čo je súčasťou stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť technickú podporu Komisii pri uplatňovaní viacerých opatrení iniciatívy.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok
Viac informácií nájdete v súťažných podkladoch (pozri body 1.1 a 1.7 súťažných podkladov).
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
áno
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno

Postup

Podmienky na otváranie ponúk

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGICKO. Salle D

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača (bez úhrady nákladov).

Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: [email protected]

V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SV
Miestny čas
16:00
Dátum
2018-10-30
Druh súťaže
Open

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. e) pravidiel uplatňovania k nariadeniu o rozpočtových pravidlách č. 2015/1929 z 28.10.2015 môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy využiť mimoriadne rokovacie konanie na dodatočné služby (bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) na nové služby alebo práce pozostávajúce z opakovania podobných služieb alebo prác, aké boli zverené hospodárskemu subjektu, ktorému rovnaký verejný obstarávateľ pridelil pôvodnú zmluvu za predpokladu, že tieto služby alebo práce sú v súlade so základným projektom, ktorý bol predmetom pôvodnej zmluvy, po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, v súlade s podmienkami stanovenými v ods. 4 článku 134.

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3). Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1).

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Táto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie lehoty na podanie odvolania, ani stanovenie novej lehoty na podanie odvolania.

Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1) do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-20
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgicko, Brusel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Verejná výzva na predkladanie ponúk: zmluva o poskytovaní služieb v oblasti zhromažďovania a syntézy informácií o opeľovačov a opeľovacích ekosystémových službách, monitorovania činností týkajúcich sa opeľovačov v členských štátoch EÚ, organizovania tematických workshopov a konferencií, správy online zdrojov a komunikácii o opeľovačoch. Maximálna dĺžka trvania zmluvy je 24 mesiacov a maximálny rozpočet je stanovený na 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Extra Muros

SIMILAR TENDERS

Finland : Helsinki - Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Mining, basic metals and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 420,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

North Macedonia : Gevgelija - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 171,385 Euro

Norway : Bryne - Pipeline-design services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Londonderry - Traffic monitoring services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Norway : Støren - Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone