This tender in no longer available.

Tender description

Europos Komisija, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Techninė parama, susijusi su ES apdulkintojų iniciatyvos įgyvendinimuENV.D.2/SER/2018/00281.6.2018 Komisija priėmė ES apdulkintojų iniciatyvą siekdama kovoti su mažėjančiu apdulkintojų skaičiumi. Iniciatyva yra ES pastangų stabdyti biologinės įvairovės praradimą ir ekosistemos paslaugų nuosmukį dalis, įtraukta į ES 2020 biologinės įvairovės strategiją. Šios sutarties tikslas – teikti techninę paramą Komisijai įgyvendinant daugelį iniciatyvos veiksmų.500000.00Extra MurosAtviras kvietimas pateikti pasiūlymus: paslaugų pirkimo sutartis, susijusi su informacijos apie apdulkintojus ir apdulkinimo ekosistemos paslaugą, rinkimu ir sinteze, veiklos, susijusios su apdulkintojais, stebėjimu ES valstybėse narėse, teminių praktinių seminarų ir konferencijų organizavimu, internetinių šaltinių valdymu ir komunikacija, susijusia su apdulkintojais. Ilgiausia sutarties trukmė yra 24 mėnesiai, o didžiausias fiksuotas biudžetas – 500 000 EUR.500000.0024Žr. pirkimo dokumentus (žr. pirkimo specifikacijų 1.1 ir 1.7 punktus).2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIJA. Salle DVokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia 2 vieno konkurso dalyvio atstovai (išlaidos nekompensuojamos).Dėl organizacinių ir saugumo priežasčių likus bent 3 darbo dienoms konkurso dalyvis privalo nurodyti atstovų vardus ir pavardes bei pateikti tapatybės dokumento ar paso numerį šiuo adresu: [email protected] jis nepateiks šios informacijos, perkančioji organizacija turi teisę neįsileisti jo į savo patalpas.Vadovaujantis 28.10.2015 Finansinio reglamento Nr. 2015/1929 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies e punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės naudoti derybų procedūrą dėl papildomų paslaugų (nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), dėl naujų paslaugų ar darbų, kuriuos sudaro ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, patikėtų panašių paslaugų ar darbų kartojimas, su sąlyga, kad šios paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio buvo paskirta pradinė sutartis po skelbimo apie pirkimą publikavimo, atsižvelgiant į 134 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas.Pirkimo dokumentus bus galima parsisiųsti I.3) dalyje nurodytu adresu. Svetainė bus nuolat atnaujinama, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.Bendrasis TeismasRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euGalite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.2018-09-20BelgijaBriuselis1.6.2018 Komisija priėmė ES apdulkintojų iniciatyvą siekdama kovoti su mažėjančiu apdulkintojų skaičiumi. Iniciatyva yra ES pastangų stabdyti biologinės įvairovės praradimą ir ekosistemos paslaugų nuosmukį dalis, įtraukta į ES 2020 biologinės įvairovės strategiją. Šios sutarties tikslas – teikti techninę paramą Komisijai įgyvendinant daugelį iniciatyvos veiksmų.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas
Žr. pirkimo dokumentus (žr. pirkimo specifikacijų 1.1 ir 1.7 punktus).
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
taip
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip

Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIJA. Salle D

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia 2 vieno konkurso dalyvio atstovai (išlaidos nekompensuojamos).

Dėl organizacinių ir saugumo priežasčių likus bent 3 darbo dienoms konkurso dalyvis privalo nurodyti atstovų vardus ir pavardes bei pateikti tapatybės dokumento ar paso numerį šiuo adresu: [email protected]

Jeigu jis nepateiks šios informacijos, perkančioji organizacija turi teisę neįsileisti jo į savo patalpas.

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
Vietos laikas
16:00
Data
2018-10-30
Type of contest
Open

Papildoma informacija

Papildoma informacija

Vadovaujantis 28.10.2015 Finansinio reglamento Nr. 2015/1929 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies e punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės naudoti derybų procedūrą dėl papildomų paslaugų (nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), dėl naujų paslaugų ar darbų, kuriuos sudaro ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, patikėtų panašių paslaugų ar darbų kartojimas, su sąlyga, kad šios paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio buvo paskirta pradinė sutartis po skelbimo apie pirkimą publikavimo, atsižvelgiant į 134 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas.

Pirkimo dokumentus bus galima parsisiųsti I.3) dalyje nurodytu adresu. Svetainė bus nuolat atnaujinama, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.

Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-09-20
Peržiūros institucija

Bendrasis Teismas

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Tai pasikartojantis pirkimas
ne

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgija, Briuselis

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Atviras kvietimas pateikti pasiūlymus: paslaugų pirkimo sutartis, susijusi su informacijos apie apdulkintojus ir apdulkinimo ekosistemos paslaugą, rinkimu ir sinteze, veiklos, susijusios su apdulkintojais, stebėjimu ES valstybėse narėse, teminių praktinių seminarų ir konferencijų organizavimu, internetinių šaltinių valdymu ir komunikacija, susijusia su apdulkintojais. Ilgiausia sutarties trukmė yra 24 mėnesiai, o didžiausias fiksuotas biudžetas – 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Extra Muros

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified