This tender in no longer available.

Tender description

Europese Commissie, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Technische bijstand met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het EU-initiatief inzake bestuiversENV.D.2/SER/2018/0028Op 1.6.2018 keurde de Commissie het EU-initiatief inzake bestuivers goed om de achteruitgang van bestuivers tegen te gaan. Het initiatief past binnen de EU-inspanningen om het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van ecosysteemdiensten een halt toe te roepen, die zijn ingebed in de EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020. De doelstelling van deze opdracht is de technische ondersteuning van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van een aantal acties van het initiaitef.500000.00extra muros.Openbare oproep tot inschrijving: dienstenovereenkomst op het gebied van de verzameling en samenvatting van informatie inzake bestuivers en bestuivingsecosysteemdiensten, het toezicht op activiteiten inzake bestuivers in de lidstaten, de organisatie van thematische workshops en conferenties, het beheer van onlinebronnen, en communicatie inzake bestuivers. De maximale looptijd van de opdracht bedraagt 24 maanden en de maximumbegroting werd vastgelegd op 500 000 EUR.500000.0024zie de aanbestedingsstukken (punten 1.1 en 1.7 van de aanbestedingsstukken).2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIË. Salle D.per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening bijwonen (geen onkostenvergoeding).Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: [email protected] ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3). De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.GerechtRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euEventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).2018-09-20BelgiëBrusselOp 1.6.2018 keurde de Commissie het EU-initiatief inzake bestuivers goed om de achteruitgang van bestuivers tegen te gaan. Het initiatief past binnen de EU-inspanningen om het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van ecosysteemdiensten een halt toe te roepen, die zijn ingebed in de EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020. De doelstelling van deze opdracht is de technische ondersteuning van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van een aantal acties van het initiaitef.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
zie de aanbestedingsstukken (punten 1.1 en 1.7 van de aanbestedingsstukken).
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIË. Salle D.

per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening bijwonen (geen onkostenvergoeding).

Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: [email protected]

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
SV
Plaatselijke tijd
16:00
Datum
2018-10-30
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3). De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-20
Beroepsinstantie

Gerecht

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Periodieke opdracht
neen

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Openbare oproep tot inschrijving: dienstenovereenkomst op het gebied van de verzameling en samenvatting van informatie inzake bestuivers en bestuivingsecosysteemdiensten, het toezicht op activiteiten inzake bestuivers in de lidstaten, de organisatie van thematische workshops en conferenties, het beheer van onlinebronnen, en communicatie inzake bestuivers. De maximale looptijd van de opdracht bedraagt 24 maanden en de maximumbegroting werd vastgelegd op 500 000 EUR.

Main site or place of performance

extra muros.

SIMILAR TENDERS

France : Paris - Insurance services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Victoria - Life insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Nottingham - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 808,000 Pound Sterling

United Kingdom : Huntingdon - Consulting services for water-supply and waste consultancy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Repair and maintenance of plant

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65,440 Pound Sterling