This tender in no longer available.

Tender description

Evropska komisija, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Tehnična podpora v zvezi z izvajanjem pobude EU za opraševalceENV.D.2/SER/2018/0028Dne 1.6.2018 je Komisija sprejela pobudo EU za opraševalce, da bi odpravila upad opraševalcev. Pobuda je del prizadevanj EU za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemskih storitev, vključenih v strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Cilj tega naročila je zagotoviti tehnično podporo Komisiji pri izvajanju številnih ukrepov pobude.500000.00Extra murosOdprti javni razpis: naročilo storitev na področju zbiranja in sinteze informacij o opraševalcih in opraševalni ekosistemski storitvi, spremljanje aktivnosti opraševalcev v državah članicah EU, organizacija tematskih delavnic in konferenc, upravljanje spletnih virov in obveščanje o opraševalcih. Najdaljše trajanje naročila bo 24 mesecev, najvišji proračun pa je določen v višini 500 000 EUR.500000.0024Glejte razpisno dokumentacijo (glejte točki 1.1 in 1.7 razpisnih specifikacij)2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIJA. Salle DOdpiranja se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudbo (stroški niso plačani).Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: [email protected] nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve dostopa do svojih prostorov.Naročnik lahko na podlagi člena 134(1)(e) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 2015/1929 (finančna uredba) z dne 28.10.2015 v 3 letih po zaključku prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu) za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti javni naročnik oddal prvotno javno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje v skladu z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno javno naročilo oddano po objavi obvestila o javnem naročilu, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 4 člena 134.Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v oddelku I.3). Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.Splošno sodiščeRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euMorebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz oddelka I.1).Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Pritožba ne prekine roka za vložitev pritožb niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.Pritožbo lahko vložite pri organu iz točke VI.4.1) v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.2018-09-20BelgijaBruseljDne 1.6.2018 je Komisija sprejela pobudo EU za opraševalce, da bi odpravila upad opraševalcev. Pobuda je del prizadevanj EU za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemskih storitev, vključenih v strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Cilj tega naročila je zagotoviti tehnično podporo Komisiji pri izvajanju številnih ukrepov pobude.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

Seznam in kratek opis pogojev
Glejte razpisno dokumentacijo (glejte točki 1.1 in 1.7 razpisnih specifikacij)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postopek

Način odpiranja ponudb

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIJA. Salle D

Odpiranja se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudbo (stroški niso plačani).

Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: [email protected]

V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve dostopa do svojih prostorov.

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
da
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
Lokalni čas
16:00
Datum
2018-10-30
Type of contest
Open

Dopolnilne informacije

Dodatne informacije

Naročnik lahko na podlagi člena 134(1)(e) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 2015/1929 (finančna uredba) z dne 28.10.2015 v 3 letih po zaključku prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu) za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti javni naročnik oddal prvotno javno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje v skladu z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno javno naročilo oddano po objavi obvestila o javnem naročilu, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 4 člena 134.

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v oddelku I.3). Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz oddelka I.1).

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Pritožba ne prekine roka za vložitev pritožb niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite pri organu iz točke VI.4.1) v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.

Datum pošiljanja tega obvestila
2018-09-20
Organ, pristojen za revizijo

Splošno sodišče

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Ponovitev naročila
ne

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgija, Bruselj

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Odprti javni razpis: naročilo storitev na področju zbiranja in sinteze informacij o opraševalcih in opraševalni ekosistemski storitvi, spremljanje aktivnosti opraševalcev v državah članicah EU, organizacija tematskih delavnic in konferenc, upravljanje spletnih virov in obveščanje o opraševalcih. Najdaljše trajanje naročila bo 24 mesecev, najvišji proračun pa je določen v višini 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Extra muros

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified