This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисия, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Техническа помощ във връзка с изпълнението на инициативата на ЕС относно опрашителитеENV.D.2/SER/2018/0028На 1.6.2018 г. Комисията прие инициативата на ЕС относно опрашителите, за да се справи с намаляването на популацията на опрашителите. Инициативата е част от усилията на ЕС да спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги, което е заложено като цел в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. Целта на настоящата поръчка е да се предостави техническа помощ на Комисията при изпълнението на редица действия от инициативата.500000.00Extra murosОткрита покана за участие в търг: поръчка за услуги в областта на събирането и синтезирането на информация относно опрашителите и екосистемната услуга по опрашване, мониторинг на дейностите на опрашителите в държавите — членки на ЕС, организиране на тематични практически семинари и конференции, управление на онлайн ресурси и информиране относно опрашителите. Максималната продължителност на поръчката е 24 месеца, а максималният бюджет е определен на 500 000 EUR.500000.0024Моля, направете справка с документите за обществена поръчка (вж. точки 1.1 и 1.7) от тръжните спецификации).2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, БЕЛГИЯ. Salle DНай-много 2-ма представители на оферент могат да присъстват на отварянето (не се възстановяват разноски).Поради организационни причини и съображения за сигурност, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на: [email protected]Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.В съответствие с член 134, параграф 1, буква д) от правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28.10.2015 г. (Финансовият регламент), през 3-те години след сключването на първоначалния договор, възлагащият орган ще може да ползва процедура на договаряне за допълнителни услуги (без предварително публикуване на обявление за поръчка) за нови услуги или дейности, състоящи се в повторението на подобни услуги или дейности, поверени на икономическия оператор, на когото същият възлагащ орган е възложил първоначалната поръчка, при условие че тези услуги или дейности са в съответствие с основния проект, за който е била възложена първоначалната поръчка след публикуването на обявление за поръчка, както е постановено от условията, изложени в член 134, параграф 4.Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3). Уебсайтът ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euМоже да подавате всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1).Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба нито спира срока за отправяне на жалба, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалба.В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1).2018-09-20БeлгияБрюкселНа 1.6.2018 г. Комисията прие инициативата на ЕС относно опрашителите, за да се справи с намаляването на популацията на опрашителите. Инициативата е част от усилията на ЕС да спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги, което е заложено като цел в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. Целта на настоящата поръчка е да се предостави техническа помощ на Комисията при изпълнението на редица действия от инициативата.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка (вж. точки 1.1 и 1.7) от тръжните спецификации).
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, БЕЛГИЯ. Salle D

Най-много 2-ма представители на оферент могат да присъстват на отварянето (не се възстановяват разноски).

Поради организационни причини и съображения за сигурност, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на: [email protected]

Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV
Местно време
16:00
Дата
2018-10-30
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

В съответствие с член 134, параграф 1, буква д) от правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28.10.2015 г. (Финансовият регламент), през 3-те години след сключването на първоначалния договор, възлагащият орган ще може да ползва процедура на договаряне за допълнителни услуги (без предварително публикуване на обявление за поръчка) за нови услуги или дейности, състоящи се в повторението на подобни услуги или дейности, поверени на икономическия оператор, на когото същият възлагащ орган е възложил първоначалната поръчка, при условие че тези услуги или дейности са в съответствие с основния проект, за който е била възложена първоначалната поръчка след публикуването на обявление за поръчка, както е постановено от условията, изложени в член 134, параграф 4.

Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3). Уебсайтът ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Може да подавате всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1).

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба нито спира срока за отправяне на жалба, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалба.

В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1).

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-20
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Бeлгия, Брюксел

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Открита покана за участие в търг: поръчка за услуги в областта на събирането и синтезирането на информация относно опрашителите и екосистемната услуга по опрашване, мониторинг на дейностите на опрашителите в държавите — членки на ЕС, организиране на тематични практически семинари и конференции, управление на онлайн ресурси и информиране относно опрашителите. Максималната продължителност на поръчката е 24 месеца, а максималният бюджет е определен на 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Extra muros

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified