This tender in no longer available.

Tender description

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Τεχνική υποστήριξη σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστέςENV.D.2/SER/2018/0028Στις 1.6.2018 η Επιτροπή υιοθέτησε την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μείωση των επικονιαστών. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να ανασχέσει την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των υπηρεσιών σχετικά με τα οικοσυστήματα, που έχει ενσωματωθεί στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020. Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Επιτροπή για την εφαρμογή μιας σειράς δράσεων της πρωτοβουλίας.500000.00Εκτός έδραςΑνοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών: σύμβαση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της συλλογής και της σύνθεσης πληροφοριών σχετικά με τους επικονιαστές και την υπηρεσία επικονίασης στα οικοσυστήματα, της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των επικονιαστών στα κράτη μέλη της ΕΕ, της οργάνωσης θεματικών εργαστηρίων και συνεδρίων, της διαχείρισης επιγραμμικών πόρων και ενημέρωσης για τους επικονιαστές. Η ανώτατη διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και ο ανώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στα 500 000 EUR.500000.0024Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης (βλέπε σημεία 1.1 και 1.7 της συγγραφής υποχρεώσεων)2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, ΒΈΛΓΙΟ. Salle DΚατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (δεν καλύπτονται τυχόν δαπάνες).Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: [email protected]Ελλείψει αυτού, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις της.Σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1, στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 2015/1929, της 28.10.2015, στη διάρκεια των 3 ετών που ακολουθούν μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για συμπληρωματικές υπηρεσίες (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού) για νέες υπηρεσίες ή εργασίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών ή εργασιών με αυτές που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ή εργασίες συνάδουν με ένα βασικό σχέδιο, για το οποίο ανατέθηκε η αρχική σύμβαση μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 134.Τα έγγραφα διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3). Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.Γενικό ΔικαστήριοRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euΟι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1).Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών.Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1).2018-09-20ΒέλγιοΒρυξέλλεςΣτις 1.6.2018 η Επιτροπή υιοθέτησε την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μείωση των επικονιαστών. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να ανασχέσει την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των υπηρεσιών σχετικά με τα οικοσυστήματα, που έχει ενσωματωθεί στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020. Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Επιτροπή για την εφαρμογή μιας σειράς δράσεων της πρωτοβουλίας.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης (βλέπε σημεία 1.1 και 1.7 της συγγραφής υποχρεώσεων)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ναι
Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι

Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, ΒΈΛΓΙΟ. Salle D

Κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (δεν καλύπτονται τυχόν δαπάνες).

Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: [email protected]

Ελλείψει αυτού, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις της.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
SV
Τοπική ώρα
16:00
Ημερομηνία
2018-10-30
Είδος διαγωνισμού
Open

Πρόσθετες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1, στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 2015/1929, της 28.10.2015, στη διάρκεια των 3 ετών που ακολουθούν μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για συμπληρωματικές υπηρεσίες (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού) για νέες υπηρεσίες ή εργασίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών ή εργασιών με αυτές που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ή εργασίες συνάδουν με ένα βασικό σχέδιο, για το οποίο ανατέθηκε η αρχική σύμβαση μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 134.

Τα έγγραφα διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3). Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1).

Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών.

Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1).

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2018-09-20
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Βέλγιο, Βρυξέλλες

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών: σύμβαση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της συλλογής και της σύνθεσης πληροφοριών σχετικά με τους επικονιαστές και την υπηρεσία επικονίασης στα οικοσυστήματα, της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των επικονιαστών στα κράτη μέλη της ΕΕ, της οργάνωσης θεματικών εργαστηρίων και συνεδρίων, της διαχείρισης επιγραμμικών πόρων και ενημέρωσης για τους επικονιαστές. Η ανώτατη διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και ο ανώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στα 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Εκτός έδρας

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Legal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.6 million Euro

Ireland : Cork - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Uninterruptible power supplies

Norway

Value: Not specified

Ireland : Galway - Quantity surveying services

Ireland

Value: 2.6 million Euro