This tender in no longer available.

Tender description

Europa-Kommissionen, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Teknisk bistand til gennemførelse af EU's initiativ vedrørende bestøvere (»EU Pollinators Initiative«)ENV.D.2/SER/2018/0028Kommissionen vedtog 1.6.2018 »EU Pollinators Initiative« med henblik på at håndtere nedgangen i antallet af bestøvere. Initiativet er et led i EU's indsats for at bremse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenester, hvilket er indeholdt i EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020. Formålet med denne kontrakt er at yde teknisk støtte til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af et antal af initiativets foranstaltninger.500000.00EksterntOffentligt udbud: tjenesteydelseskontrakt på området for indsamling og sammenfatning af informationer om bestøvere og bestøvningens økosystemtjeneste, overvågning af aktiviteter vedrørende bestøvere i EU's medlemsstater, tilrettelæggelse af temabaserede workshops og konferencer, forvaltning af onlineressourcer og kommunikation om bestøvere. Kontraktens maksimale varighed er 24 måneder, og maksimumsbudgettet er fastsat til 500 000 EUR.500000.0024Der henvises til udbudsdokumenterne (se punkt 1.1 og 1.7 i udbudsspecifikationerne)2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIEN. Salle DHøjst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af bud (ingen dækning af udgifter).Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren oplyse det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: [email protected] mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.På linje med artikel 134, stk. 1, litra e) i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordning nr. 2015/1929 af 28.10.2015 kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud med forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, og som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3). Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.RettenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euDer kan fremsættes bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1).Hvis der menes at være tale om fejl og forsømmelser, kan der indgives en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, der er opnået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildelingsbeslutningen kan der indgives klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1).2018-09-20BelgienBruxellesKommissionen vedtog 1.6.2018 »EU Pollinators Initiative« med henblik på at håndtere nedgangen i antallet af bestøvere. Initiativet er et led i EU's indsats for at bremse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenester, hvilket er indeholdt i EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020. Formålet med denne kontrakt er at yde teknisk støtte til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af et antal af initiativets foranstaltninger.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af betingelser
Der henvises til udbudsdokumenterne (se punkt 1.1 og 1.7 i udbudsspecifikationerne)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Betingelser for åbning af bud

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIEN. Salle D

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af bud (ingen dækning af udgifter).

Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren oplyse det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: [email protected]

I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
Tidspunkt
16:00
Dato
2018-10-30
Type of contest
Open

Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger

På linje med artikel 134, stk. 1, litra e) i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordning nr. 2015/1929 af 28.10.2015 kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud med forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, og som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3). Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Der kan fremsættes bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1).

Hvis der menes at være tale om fejl og forsømmelser, kan der indgives en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, der er opnået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildelingsbeslutningen kan der indgives klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1).

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-09-20
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgien, Bruxelles

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Offentligt udbud: tjenesteydelseskontrakt på området for indsamling og sammenfatning af informationer om bestøvere og bestøvningens økosystemtjeneste, overvågning af aktiviteter vedrørende bestøvere i EU's medlemsstater, tilrettelæggelse af temabaserede workshops og konferencer, forvaltning af onlineressourcer og kommunikation om bestøvere. Kontraktens maksimale varighed er 24 måneder, og maksimumsbudgettet er fastsat til 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Eksternt

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified