This tender in no longer available.

Tender description

Europeiska kommissionen, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Tekniskt bistånd med anknytning till genomförandet av EU:s pollineringsinitiativENV.D.2/SER/2018/0028Den 1.6.2018 antog kommissionen EU:s pollineringsinitiativ för att bekämpa minskningen av pollinerare. Initiativet är en del av EU:s ansträngningar för att minska förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster, inbäddat i EU:s strategi för biologisk mångfald 2020. Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla tekniskt stöd till kommissionen vid genomförandet av ett antal åtgärder inom ramen för initiativet.500000.00ExterntÖppen anbudsinfordran: tjänstekontrakt inom området för insamling och sammanställning av information om pollinerare och ekosystemtjänster avseende pollinering, övervakning av pollineringsverksamheter i EU:s medlemsstater, organisering av tematiska workshoppar och konferenser, hantering av resurser på nätet samt kommunikation avseende pollinerare. Den längsta löptiden för kontraktet är 24 månader och den högsta budgeten är 500 000 EUR.500000.0024Se upphandlingsdokumenten (se punkterna 1.1 och 1.7 i förfrågningsunderlaget)2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIEN. Salle DHögst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts).Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till [email protected] underlåtande att göra detta förbehåller sig den upphandlande myndighet rätten att neka tillträde till lokalerna.Enligt artikel 134.1 e) i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordning nr 2015/1929 av den 28 oktober 2015, kommer den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande för ytterligare tjänster (utan föregående publikation av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller byggentreprenader som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader, som av samma upphandlande myndighet har tilldelats samma ekonomiska aktör i ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader är i enlighet med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikation av ett meddelande om upphandling, i enlighet med punkt 4 i artikel 134.Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen, som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euDu kan lämna eventuella observationer angående tilldelningsförfarandet till den upphandlande myndighet som anges under rubrik I.1).Vid misstanke om administrativa missförhållanden kan ett klagomål anföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum, då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för att anföra ett överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.Du kan anföra ett överklagande till det organ som anges i punkt VI.4.1) inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslut.2018-09-20BelgienBrysselDen 1.6.2018 antog kommissionen EU:s pollineringsinitiativ för att bekämpa minskningen av pollinerare. Initiativet är en del av EU:s ansträngningar för att minska förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster, inbäddat i EU:s strategi för biologisk mångfald 2020. Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla tekniskt stöd till kommissionen vid genomförandet av ett antal åtgärder inom ramen för initiativet.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven
Se upphandlingsdokumenten (se punkterna 1.1 och 1.7 i förfrågningsunderlaget)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Förfarande

Anbudsöppning

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIEN. Salle D

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts).

Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till [email protected]

Vid underlåtande att göra detta förbehåller sig den upphandlande myndighet rätten att neka tillträde till lokalerna.

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Lokal tid
16:00
Datum
2018-10-30
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar

Enligt artikel 134.1 e) i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordning nr 2015/1929 av den 28 oktober 2015, kommer den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande för ytterligare tjänster (utan föregående publikation av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller byggentreprenader som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader, som av samma upphandlande myndighet har tilldelats samma ekonomiska aktör i ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader är i enlighet med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikation av ett meddelande om upphandling, i enlighet med punkt 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen, som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Du kan lämna eventuella observationer angående tilldelningsförfarandet till den upphandlande myndighet som anges under rubrik I.1).

Vid misstanke om administrativa missförhållanden kan ett klagomål anföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum, då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för att anföra ett överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du kan anföra ett överklagande till det organ som anges i punkt VI.4.1) inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslut.

Datum då meddelandet sänts
2018-09-20
Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Detta är en återkommande upphandling
nej

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgien, Bryssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Öppen anbudsinfordran: tjänstekontrakt inom området för insamling och sammanställning av information om pollinerare och ekosystemtjänster avseende pollinering, övervakning av pollineringsverksamheter i EU:s medlemsstater, organisering av tematiska workshoppar och konferenser, hantering av resurser på nätet samt kommunikation avseende pollinerare. Den längsta löptiden för kontraktet är 24 månader och den högsta budgeten är 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Externt

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Fleet management, repair and maintenance services

Norway

Value: 3.8 million Norwegian Krone

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Machine tools operated by laser and machining centres

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Psychiatric hospital services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Television and audio-visual equipment

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone