This tender in no longer available.

Tender description

A.S.T.R.I.D. NV van publiek rechtRegentlaan 54Brussel1000De heer Christophe Gregoire+32 [email protected]+32 25006710www.astrid.behttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/587/K6/2017A.S.T.R.I.D. NV van publiek rechtRegentlaan 54Brussel1000De heer Wouter Van den Broeck+32 [email protected]+32 25006710www.astrid.beA.S.T.R.I.D. NV van publiek rechtRegentlaan 54Brussel1000De heer Wouter Van den Broeck+32 [email protected]+32 25006710www.astrid.beTelecommunicatiedienstenCiviel onderhoud van de ASTRID-infrastructuur.E-A-1864Zie II.2.4Alle RCS-sites-Pylonen op het hele Belgische grondgebiedDe Infrastructuurdiensten die de inschrijver moet presteren, betreffen het onderhoud van de verschillende ASTRID-sites. Dit zijn de lokale sites, over het hele Belgische grondgebied, met de elementen van het “Access Network” (basisstations en repeaters).De diensten die worden gevraagd inzake het onderhoud van en de interventies op de infrastructuur, kunnen als volgende posten worden opgesomd:Post 1: Preventief en correctief onderhoud van 512 klimaatregelingssystemenPost 2: Dienst voor de inzet (gemiddeld 17 keer per jaar) van stroomgeneratoren in geval van storing of werken op het elektriciteitsnet;Post 3: Periodiek preventief onderhoud van de omgeving van de sites (315 Rural sites en 237 Urban sites);Post 4: Diensten voor de reparatie van de infrastructuur (civiele bouwwerken, bekabeling, omheiningen, ...) wegens beschadigingen die de site ondergaan heeft (via Prijslijst).Niet gespecifieerdNiet gespecifieerd10048De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.1.Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit op het vlak van het onderhoud van telecommunicatiesites over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.1.De gemiddelde globale jaarlijkse omzet van de onderneming berekend op basis van de 3 jongste boekjaren moet groter zijn dan 5 000 000,00 EUR.1.De inschrijver zal zijn ervaring op het vlak van het onderhoud van telecommunicatiesites moeten kunnen aantonen. Hiervoor moet hij een lijst bezorgen van de belangrijkste diensten die op dit gebied werden verleend in de loop van de jongste 3 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2.De inschrijver zal, met een beschrijving van de menselijke en technische middelen waarover hij beschikt, het bewijs moeten leveren van zijn capaciteit om een multi-site onderhoudsopdracht op de schaal van het Belgische grondgebied uit te voeren.3.Voor het uitvoeren van de specifieke prestaties die betrekking hebben op elementen die een val kunnen veroorzaken, zal de persoon die wordt belast met onderhoudswerken waarbij in de hoogte wordt gewerkt, over een geldig attest “werken op hoogte” moeten beschikken (m.b.t. het K.B. 31.8.2005 en volgende & Richtlijn 2001/45/EG en volgende).1.De inschrijver zal de realisatie van minstens 3 opdrachten met betrekking tot het onderhoud van telecommunicatiesites in de loop van de jongste 3 jaar moeten aantonen.2.De inschrijver zal de realisatie van minstens 1 opdracht met betrekking tot multi-site onderhoud op de schaal van het Belgische grondgebied in de loop van de jongste 3 jaar moeten aantonen.3.Het personeel dat zal worden toegewezen aan de specifieke prestaties met betrekking tot werken op hoogte zal met geschikte referenties moeten bewijzen dat het over minstens een jaar ervaring in een gelijkaardige functie beschikt (d.w.z. in een functie waarvoor een geldig attest "werken op hoogte" vereist is).2018-09-2714:002019-06-242018-09-2714:00ASTRID NV van publiek recht (zaal Morse), Regentlaan 54 te 1000 BrusselEr is een publieke opening van de offertes voorzienRaad van StateWetenschapsstraat 33Brussel10402018-08-09BelgiëBrusselZie II.2.4

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Eventuele minimumeisen

1.

De inschrijver zal de realisatie van minstens 3 opdrachten met betrekking tot het onderhoud van telecommunicatiesites in de loop van de jongste 3 jaar moeten aantonen.

2.

De inschrijver zal de realisatie van minstens 1 opdracht met betrekking tot multi-site onderhoud op de schaal van het Belgische grondgebied in de loop van de jongste 3 jaar moeten aantonen.

3.

Het personeel dat zal worden toegewezen aan de specifieke prestaties met betrekking tot werken op hoogte zal met geschikte referenties moeten bewijzen dat het over minstens een jaar ervaring in een gelijkaardige functie beschikt (d.w.z. in een functie waarvoor een geldig attest "werken op hoogte" vereist is).

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

1.

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit op het vlak van het onderhoud van telecommunicatiesites over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

1.

De inschrijver zal zijn ervaring op het vlak van het onderhoud van telecommunicatiesites moeten kunnen aantonen. Hiervoor moet hij een lijst bezorgen van de belangrijkste diensten die op dit gebied werden verleend in de loop van de jongste 3 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2.

De inschrijver zal, met een beschrijving van de menselijke en technische middelen waarover hij beschikt, het bewijs moeten leveren van zijn capaciteit om een multi-site onderhoudsopdracht op de schaal van het Belgische grondgebied uit te voeren.

3.

Voor het uitvoeren van de specifieke prestaties die betrekking hebben op elementen die een val kunnen veroorzaken, zal de persoon die wordt belast met onderhoudswerken waarbij in de hoogte wordt gewerkt, over een geldig attest “werken op hoogte” moeten beschikken (m.b.t. het K.B. 31.8.2005 en volgende & Richtlijn 2001/45/EG en volgende).

Eventuele minimumeisen

1.

De gemiddelde globale jaarlijkse omzet van de onderneming berekend op basis van de 3 jongste boekjaren moet groter zijn dan 5 000 000,00 EUR.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-09-27
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot
2019-06-24
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-09-27

14:00

ASTRID NV van publiek recht (zaal Morse), Regentlaan 54 te 1000 Brussel

Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09
Periodieke opdracht
neen

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De Infrastructuurdiensten die de inschrijver moet presteren, betreffen het onderhoud van de verschillende ASTRID-sites. Dit zijn de lokale sites, over het hele Belgische grondgebied, met de elementen van het “Access Network” (basisstations en repeaters).De diensten die worden gevraagd inzake het onderhoud van en de interventies op de infrastructuur, kunnen als volgende posten worden opgesomd:Post 1: Preventief en correctief onderhoud van 512 klimaatregelingssystemenPost 2: Dienst voor de inzet (gemiddeld 17 keer per jaar) van stroomgeneratoren in geval van storing of werken op het elektriciteitsnet;Post 3: Periodiek preventief onderhoud van de omgeving van de sites (315 Rural sites en 237 Urban sites);Post 4: Diensten voor de reparatie van de infrastructuur (civiele bouwwerken, bekabeling, omheiningen, ...) wegens beschadigingen die de site ondergaan heeft (via Prijslijst).

Main site or place of performance

Alle RCS-sites-Pylonen op het hele Belgische grondgebied

Award criteria

Niet gespecifieerdNiet gespecifieerd100

SIMILAR TENDERS

Ireland : Athlone - Repair and maintenance services of mechanical building installations

Ireland

Value: 750,000 Euro

United Kingdom : Dundee - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Software package and information systems

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Paisley - District heating boiler

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 776,000 Pound Sterling

United Kingdom : Falkirk - Repair and maintenance services of cars

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

North Macedonia : Kumanovo - Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 243.8 million Denar

United Kingdom : Sheffield - Repair and maintenance services of mechanical building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling