Tender description

Naantalin kaupunki ja Raision kaupunki hankkivat kuntouttavaa työtoimintaa palvelun ehdot täyttäville naantalilaisille ja raisiolaisille työttömille työnhakijoille. Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaista toimintaa. Nyt hankittava palvelu voi olla työtoimintaa tai ryhmätoimintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1–4 päivänä viikossa. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Tarjous pyydetään ajalle 1.1.–31.12.2020. Sopimukseen sisältyy yksi (1) optiovuosi. Kunnat ilmoittavat option käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja varaavat samalla oikeuden olla ottamatta optiota käyttöön kaikkien palveluntuottajien kanssa.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedotThe procurement involves the establishment of a framework agreement
kyllä
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
ei
Päivämäärä
2018-10-25
Paikallinen aika
15:00
Type of contest
Open
Tarjousten avaamista koskevat ehdot
2018-10-2909:00
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
2019-01-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI

Täydentävät tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-09-25 Main CPV code 85000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

8 days remaining

Total estimated value

EUR 450,000

Locations

Suomi, Naantali

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo Naantalin ja Raision työllistämispalvelut ostivat vuonna 2017 kuntouttavaa työtoimintaa seuraavasti: Naantali: 3 727 ja Raisio 9 577 toimintapäivää. Palvelujen kokonaisarvo oli samana vuonna noin 455 000 EUR, joka jakaantui seuraavasti: Naantali noin 185 000 EUR ja Raisio noin 270 000 EUR. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo sopimuskaudelle (optiot mukaan lukien) on noin 450 000 EUR. Kunnat eivät voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Hankintamenettely Kuntouttavan työtoimintapalveluiden hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan kunkin osa-alueen osalta kaikki tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset täyttäneet palveluntarjoajat. Palvelu hankitaan siltä puitejärjestelyyn valitulta palveluntuottajalta, jonka palvelu vastaa asiakkaan yksilöllistä palvelutarvetta. Mikäli useampi palveluntuottaja on soveltuva, hankitaan palvelu kilpailutuksessa pisteiden valossa parhaiten sijoittuneelta palveluntuottajalta. Naantali ja Raisio ostavat puitejärjestelyyn valituilta palveluntuottajilta palveluita tarpeensa ja määrärahojensa puitteissa. Perustellusta syystä voidaan yksittäistapauksissa ostaa palveluja hankintapäätöksestä poiketen. Hankinta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: 1. Työtoiminta 2. Ryhmätoiminta.

Start

2019-01-01

Description of options

Yhden (1) vuoden optio.

End

2020-12-31

Description of renewals

Sopimukseen sisältyy yksi (1) optiovuosi.

SIMILAR TENDERS

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

CNC lathe

Sweden

Value: Not specified

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling

Industrial gases

Norway

Value: 22.5 million Norwegian Krone

Building construction work

Ireland

Value: 20.0 million Euro

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone