This tender in no longer available.

Tender description

Naantalin kaupunki ja Raision kaupunki hankkivat kuntouttavaa työtoimintaa palvelun ehdot täyttäville naantalilaisille ja raisiolaisille työttömille työnhakijoille. Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaista toimintaa. Nyt hankittava palvelu voi olla työtoimintaa tai ryhmätoimintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1–4 päivänä viikossa. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Tarjous pyydetään ajalle 1.1.–31.12.2020. Sopimukseen sisältyy yksi (1) optiovuosi. Kunnat ilmoittavat option käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja varaavat samalla oikeuden olla ottamatta optiota käyttöön kaikkien palveluntuottajien kanssa.Menettely

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
2019-01-31
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-10-29

09:00

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
The procurement involves the establishment of a framework agreement
kyllä
Päivämäärä
2018-10-25
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
ei
Type of contest
Open
Paikallinen aika
15:00

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-09-25
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei Main CPV code 85000000

Bidding information

Bidding deadline

25 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 450,000

Locations

Suomi, Naantali

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 450,000

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo

Naantalin ja Raision työllistämispalvelut ostivat vuonna 2017 kuntouttavaa työtoimintaa seuraavasti:

Naantali: 3 727 ja Raisio 9 577 toimintapäivää.

Palvelujen kokonaisarvo oli samana vuonna noin 455 000 EUR, joka jakaantui seuraavasti:

Naantali noin 185 000 EUR ja Raisio noin 270 000 EUR. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo sopimuskaudelle (optiot mukaan lukien) on noin 450 000 EUR. Kunnat eivät voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Hankintamenettely

Kuntouttavan työtoimintapalveluiden hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan kunkin osa-alueen osalta kaikki tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset täyttäneet palveluntarjoajat. Palvelu hankitaan siltä puitejärjestelyyn valitulta palveluntuottajalta, jonka palvelu vastaa asiakkaan yksilöllistä palvelutarvetta. Mikäli useampi palveluntuottaja on soveltuva, hankitaan palvelu kilpailutuksessa pisteiden valossa parhaiten sijoittuneelta palveluntuottajalta. Naantali ja Raisio ostavat puitejärjestelyyn valituilta palveluntuottajilta palveluita tarpeensa ja määrärahojensa puitteissa. Perustellusta syystä voidaan yksittäistapauksissa ostaa palveluja hankintapäätöksestä poiketen.

Hankinta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: 1. Työtoiminta

2. Ryhmätoiminta.

End

2020-12-31

Description of options

Yhden (1) vuoden optio.

Start

2019-01-01

Description of renewals

Sopimukseen sisältyy yksi (1) optiovuosi.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Swords - Panel vans

Ireland

Value: 420,000 Euro

United Kingdom : Rotherham - Electrical installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Search and rescue helicopters

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Environmental services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Building construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Welwyn Garden City - Networks

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling