Tender description

Kilpailutuksen kohteena oli asiantuntijatiimi, joka osallistuu Viestintäviraston ohjauksessa

Kyberturvallisuskeskuksen vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmän (jälj. HAVARO 2.0) kehitystyöhön.

Hankinnan kohteena oleva HAVARO 2.0:n asiantuntijatiimi muodostuu tarjouspyynnössä eritellyistä seitsemästä (7) avainhenkilöstä ja kuudesta (6) kehitystiimin jäsenestä. Tiiminosaamisen kannalta keskeistä ovat vahva ymmärrys tietoliikennelaitteistoista, Linux-teknologioista, sulautetuista järjestelmistä, tietoliikenneteknologioista (skaalautuvuus ja suurten datamassojen siirto) sekä kyberturvallisuudesta ja tietoturvallisuudesta.Menettely

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Notice number in the OJ S
2018/S 071-157530
Type of contest
Open

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-10-01
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

markkinaoikeus@oikeus.fi

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Main CPV code 72000000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 3.5 million

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 3.5 million

Tarkempi kuvaus hankinnasta esitettiin tarjouspyynnön liitteissä.

Additional information

Sopimusta ei jaettu osiin, sillä kilpailutuksen kohteena olevan palvelun katsottiin muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin hankintayksikön toimesta olisi ollut teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista

Description of options

Hankinnan kohteena oli 13 asiantuntijasta muodostuva projektiryhmä. Projektiryhmän kokoonpano ja hankintayksikön laatima arvio tiimin resurssinkäytöstä esitettiin Hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 1). Lisäksi voidaan hankkia enintään kaksi (2) asiantuntijaa lisää.

Award criteria

Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen

30

70

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Ireland : Kilkenny - Energy and related services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : London - Internet services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Gloucester - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Norway : Tromsø - Document management software package

Norway

Value: Not specified

Ireland : Co Monaghan - Construction work

Ireland

Value: 6.0 million Euro