Tender description

Kilpailutuksen kohteena oli asiantuntijatiimi, joka osallistuu Viestintäviraston ohjauksessa

Kyberturvallisuskeskuksen vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmän (jälj. HAVARO 2.0) kehitystyöhön.

Hankinnan kohteena oleva HAVARO 2.0:n asiantuntijatiimi muodostuu tarjouspyynnössä eritellyistä seitsemästä (7) avainhenkilöstä ja kuudesta (6) kehitystiimin jäsenestä. Tiiminosaamisen kannalta keskeistä ovat vahva ymmärrys tietoliikennelaitteistoista, Linux-teknologioista, sulautetuista järjestelmistä, tietoliikenneteknologioista (skaalautuvuus ja suurten datamassojen siirto) sekä kyberturvallisuudesta ja tietoturvallisuudesta.Menettely

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Notice number in the OJ S
2018/S 071-157530
Type of contest
Open

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-10-01
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Main CPV code 72000000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 3.5 million

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 3.5 million

Tarkempi kuvaus hankinnasta esitettiin tarjouspyynnön liitteissä.

Additional information

Sopimusta ei jaettu osiin, sillä kilpailutuksen kohteena olevan palvelun katsottiin muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin hankintayksikön toimesta olisi ollut teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista

Description of options

Hankinnan kohteena oli 13 asiantuntijasta muodostuva projektiryhmä. Projektiryhmän kokoonpano ja hankintayksikön laatima arvio tiimin resurssinkäytöstä esitettiin Hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 1). Lisäksi voidaan hankkia enintään kaksi (2) asiantuntijaa lisää.

Award criteria

Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen

30

70

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Road tunnel construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 billion Pound Sterling

Norway : Ski - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Carmarthen - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Coventry - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling