This tender in no longer available.

Tender description

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa monitoimilaitteet (tulostus, skannaus ja kopiointi) ja niihin liittyvät palvelut eri puolella Suomea toimivien kunta-asiakkaiden sekä hankintayhteistyössä mukana olevien organisaatioiden puolesta. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteissä, jotka kaikki ovat kiinteä osa tarjouspyyntöä. Tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä pakollisiksi ilmoitetut vaatimukset.Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-06-26

13:00

Paikallinen aika
12:00
Päivämäärä
2018-06-26
Notice number in the OJ S
2017/S 214-444245
Type of contest
Open
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä

Täydentävät tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-05-21
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Lisätiedot

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat

Tarjouksen ja sen arvioinnissa käytettyjen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjottujen laitteiden ja järjestelmien tekniset kuvaukset ja selvitykset tuotteisiin liittyvien vaatimusten täyttymisestä voivat olla englanninkielisiä.

Liiteasiakirjat on otsikoitava ja merkittävä yksiselitteisesti.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Asiakkaat:

Tarjouspyyntövaiheessa hankintaan sitoutuneet sekä kiinnostuksensa ilmaisseet asiakkaat on ilmoitettu liitteessä 1. Tätä puitejärjestelyä voivat käyttää vain liitteessä 1 ilmoitetut asiakkaat.

Main CPV code 30000000

Bidding information

Bidding deadline

26 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 30.0 million

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 30.0 million

Hankinnan kohteena ovat:

1. Monitoimilaitteet

2. Huolto- ja ylläpitopalvelut monitoimilaitteille

3. Tulostuksenhallintapalvelut ja turvatulostusratkaisu

4. Kokonaistulostuspalvelu.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

Kuntahankinnat valitsee enintään kolme (3) toimittajaa, joiden kanssa se solmii puitesopimuksen. Sopimuskausi on neljä (4) vuotta. Asiakas voi sitoutua käyttämään puitesopimusta etusijajärjestyksen mukaisesti tai kevennettyjen kilpailutusten mallilla. Asiakas sitoutuu valitsemaansa malliin sitoumuslomakkeessa ilmoittamaksi ajaksi. Tarkemmat perusteet on kuvattu liitteessä Puitesopimusmalli.

Main site or place of performance

Koko Suomi.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Financial and insurance services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Media Analysis Services for the European Commission

Belgium

Value: 13.0 million Euro

United Kingdom : Glasgow - Pipes and fittings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.6 million Pound Sterling

Germany : Munich - Miscellaneous special-purpose machinery

Germany

Value: Not specified

Norway : Oslo - Company health services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Novaci - Rubber products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : Gloucester - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210.0 million Pound Sterling