This tender in no longer available.

Tender description

Koostatakse tehnoloogiline projekt ja ehituslik eelprojekt reoveesette termilise kuivatamise ehitiste, seadmete ja energiavarustuse rajamiseks olemasoleva reoveepuhasti territooriumil.

Kuivatamise põhiseadmeks projekteeritakse lintkuivati töötempertuuriga ca +140 C. Võimalikud energiaallikad on tööstuslik aur (+380 C, 29 bar), maagaas ja/või puiduhake.

Aastas töödeldakse 9 000 tonni aktiivmudapuhastist eraldatud ja tahendatud liigmuda kuivainesisaldusega 18 %. Lõplik kuivainesisaldus 90...95 %.

Kuivatamisel eraldatav heitõhk puhastatakse keemiliselt ja filtreeritakse.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
Vastavalt Eesti seadustele.
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Eesti Ehitusseadustik, https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018010
Osaleda võivad ainult teatava kutseala esindajad
jah
Lepingu täitmise tingimused

1) Üksikpakkuja või juhtiva partneri projekteerimistegevuse vastutuskindlustus piirmääraga vähemalt 1 000 000 EUR peab kehtima projekteerimise ajal vähemalt lepinguperioodi lõpuni.

2) Üksikpakkuja või juhtivpartner peab koostama tehnoloogilise projekti ise, alltöövõtja kasutamine ei ole lubatud (Riigihangete seadus, § 103). Ehitusliku eelprojekti võib koostada pakkuja või alltöövõtja.

3) Detailsed tingimused esitatakse hankedokumentides.

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) 1. Pakkuja (konsortsiumi korral juhtiva partneri) kogu majandustegevuse netokäive kolmel viimasel majandusaastal (2015, 2016, 2017) peab vastavalt aastaaruannetele olema vähemalt 200 000 EUR igal aastal.

2. Pakkuja (konsortsiumi korral juhtiva partneri) varade ja kohustuste vahelise suhtarvu tase kolmel viimasel majandusaastal (2015, 2016, 2017) peab vastavalt kinnitatud aastaaruannetele olema vähemalt 1,50 igal aastal.

Arvutusvalem: varad / kohustused = vähemalt 1,50

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
jah
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) 1) Pakkuja peab riigihanke algamisele (hanketeate avaldamisele) eelneva 36 kuu jooksul olema nõuetekohaselt koostanud ja tellijale üle andnud vähemalt kaks sarnase tööstusrajatise tehnoloogilist projekti. Sarnane tööstusrajatis defineeritakse hanketeates.

2) Pakkuja või pakkumuses nimetatav alltöövõtja peab riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema nõuetekohaselt koostanud ja tellijale üle andnud vähemalt kaks sarnase tööstusrajatise eelprojekti, põhiprojekti või tööprojekti staadiumis ehitusprojekti. Sarnane tööstusrajatis defineeritakse hanketeates.

3) Pakkujal peavad olema teenuse osutamiseks pädevad vastutavad isikud. Vastutavate isikute loetelu ja nende pädevusnõuded esitatakse hanketeates.

4) Pakkujal peab olema projekteerimise tegevusalal ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat.Hankemenetlus

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
ei
Kohalik aeg
14:00
Kuupäev
2018-11-19

Lisateave

Lisateave

1. Käesolev eelteade avaldatakse üksnes võimalike pakkujate teavitamiseks.

2. Hankija võib osalemistingimusi muuta hanketeates.

3. Osalemishuvist teatamise lõplik tähtaeg (vt IV.2.2)) sõltub pakkumuste esitamise tähtajast, mis määratakse hanketeates.

4. Pakkumus tuleb esitada eesti või inglise keeles.

5. Lepingu ametlik keel on eesti keel, mitteametlik suhtlemiskeel on eesti või inglise keel.

Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2018-09-28
Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Main CPV code 71323000

Bidding information

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 110,000

Locations

Eesti, Jõhvi

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 110,000

Koostatakse tehnoloogiline projekt ja ehituslik eelprojekt reoveesette termilise kuivatamise ehitiste, seadmete ja energiavarustuse rajamiseks olemasoleva reoveepuhasti territooriumil.

Kuivatamise põhiseadmeks projekteeritakse lintkuivati töötempertuuriga ca +140 C. Võimalikud energiaallikad on tööstuslik aur (+380 C, 29 bar), maagaas ja/või puiduhake.

Aastas töödeldakse 9 000 tonni aktiivmudapuhastist eraldatud ja tahendatud liigmuda kuivainesisaldusega 18 %. Lõplik kuivainesisaldus 90...95 %.

Kuivatamisel eraldatav heitõhk puhastatakse keemiliselt ja filtreeritakse.

Additional information

1) Hankemenetlus korraldatakse vastavalt Eesti riigihangete seadusele.

2) Eelteate punktis II. 2.5) esitatud hindamiskriteeriumit võib hankija täpsustada või muuta hanketeates.

Main site or place of performance

Projekteeritakse peamiselt töövõtja asukohas. Nõupidamised ja esitlused toimuvad aadressil Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve, Eesti.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Architectural, construction, engineering and inspection services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

Norway : Asker - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 8.9 million Norwegian Krone

Norway : Ås - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified