Tender description

De opdracht betreft het leveren, monteren en installeren van onderstaande producten en toebehoren aan de scholen van Opdrachtgever conform het Programma van eisen (bijlage 1):• Touchscreens• Optioneel andere AV-Middelen

Procedure

Notice number in the OJ S
2018/S 082-183557
De opdracht valt onder de GPA
ja
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08
Beroepsinstantie
Rechtbank OverijsselAlmeloinfobalie.rb.almelo@rechtspraak.nlhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel Main CPV code 30231320

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

10 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 465,532

Locations

Nederland, Almelo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 465,532

Zie aanbestedingsdocumenten

Description of options

De Overeenkomst kan door Opdrachtgever maximaal met driemaal twaalf (12) maanden worden verlengd, derhalve tot en met 31.7.2024. Per laatstgenoemde datum is deze Overeenkomst zonder schriftelijke aankondiging van rechtswege geëindigd.

Award criteria

Open vragen15Proefopstelling4540

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna