This tender in no longer available.

Tender description

Opdrachtgever wenst een overeenkomst te sluiten voor de koop van 3 breedspoortractoren met aanbouw. Vooralsnog is het uitgangspunt om geen onderhoudscontract af te sluiten. Inschrijver dient echter bij het gunningscriterium Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (TCO = Total Cost of Ownership) wel de prijs voor onderhoud op te geven. Opdrachtgever wenst namelijk de mogelijkheid open te houden om bij gunning alsnog ook een onderhoudscontract voor de bij de TCO opgeven onderhoudskosten af te sluiten. De looptijd van het dan af te sluiten onderhoudscontract is dan 10 jaar. Het waterschap kiest voor deze looptijd omdat deze termijn overeenstemt met de gehanteerde afschrijvingstermijnen van de tractoren.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-03-12
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
12:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-03-12

12:00

Waterschapskantoor Veendam.

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank Noord Nederland

Postbus 781

Groningen

9700 AT

[email protected]

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-02
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 16700000

Bidding information

Bidding deadline

12 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Veendam

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Levering 3 breedspoortractoren met aanbouw.

Start

2018-04-04

Main site or place of performance

Veele.

End

2018-08-22

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Lawnmowers

Ireland

Value: 200,000 Euro

Norway : Drammen - Forestry and logging products

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Motor vehicles for the transport of goods

Ireland

Value: 8.5 million Euro

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Machinery for mining, quarrying, construction equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling