This tender in no longer available.

Tender description
Europeiska unionens råd, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 Barnläkare till daghemmet tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd

UCA 17/045

Syftet med denna upphandling är att sluta ett tjänsteavtal för att anställa en barnläkare till daghemmet tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd i Bryssel. Daghemmet har kapacitet att ta hand om cirka 177 barn i åldrarna 0 till 4 år.

Bryssel.


Upprättande av ett kontrakt för att anställa en barnläkare till daghemmet tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd i Bryssel (nedan kallat sekretariatet). Daghemmet har kapacitet att ta hand om cirka 177 barn i åldrarna 0 till 4 år.
Avtalet träder i kraft den 1.9.2018 och har en löptid på 12 månader, med möjlighet till förlängning 3 gånger genom tyst överenskommelse. Avtalet baseras på 8 arbetstimmar per vecka, uppdelade på 2 icke på varandra efterföljande dagar, helst mellan 08:00 och 12:00. Det slutliga arbetsschemat kommer att bero på sekretariatets krav och kommer att bestämmas genom ömsesidig överenskommelse mellan sekretariatet och den utvalda barnläkaren. Sekretariatet kan efterfråga ytterligare tjänster enligt villkoren under punkt XII i förfrågningsunderlaget. Tjänsterna omfattar i genomsnitt 344 timmar per år för de grundläggande tjänsterna och 60 timmar för ytterligare tjänster.
Den utvalda barnläkaren måste kunna tillhandahålla en annan barnläkare vid frånvaro. Vikarier får inte arbeta mer än 20 timmar per period som omfattas av orderformulär (6 månader), om denne inte har uttryckligt godkännande från sekretariatet.
Tjänsterna innefattar:
1. Övervakning av preventiv medicin vid förskolan
– medicinska undersökningar inför inskrivning i förskola,
– preventiv medicinsk rådgivning vid 9 månader, 18 månader och 30 månader,
– nödvändig, specifik rådgivning vid kronisk sjukdom eller fastställda medicinska problem,
– kontroll av barnens miljö avseende säkerhet och hälsa (förebyggande av skador, rumstemperatur, bekämpning av föroreningar, förebyggande av allergier etc.).
Kontroll av efterlevnad av samordningen av hygienaspekter som upprättats av barnsköterskorna:
– tillämpningen av de medicinska bestämmelserna i sekretariatets förskolor och hygienhandledningen (bilagorna V och VI i förfrågningsunderlaget),
– validering av medicinska protokoll (akut, kriterier för utestängning, epidemi, meningit, etc.),
– validering av innehåll i brev till föräldrar,
– eventuell validering vid sammansättningen av måltider,
– eventuell validering av specialkost för barnens hälsa,
– validering av medicinsk utrustning, farmaceutiska produkter, samt hygien- och städprodukter,
– det medicinska ansvaret för "krisenheten", som upprättas i händelse av allvarlig smittsam sjukdom under förskolans öppettider samt på kvällar och helger,
– ingripande vid misstanke om missförhållanden inom ramen för förfarandet som tillämpas på förskolan,
– samarbete med sekretariatets läkare och förskoleföreståndarens företagsläkare om ett barns eller en anställds sjukdom riskerar att påverka barns eller anställdas hälsa.
2. Andra uppgifter
– upprättandet av diverse rapporter och meddelanden, vid behov i samarbete med kompetenta yrkespersoner (sjuksköterskor, psykopedagoger, etc.), inklusive detaljerade rapporter vid händelser eller andra fakta som måste bringas till sekretariatets kännedom.
– medicinsk rådgivning på begäran av sekretariatet, inklusive eventuellt gemensamma yttranden tillsammans med psykopedagoger eller andra yrkesutövare på uppdrag av sekretariatet,
– det punktliga författandet av olika förfaranden och deras genomförande.
3. medicinsk övervakning av sjuksköterskeuppgifter
– den dagliga tillämpningen av preventiv medicin vid förskolan
– följande av eventuella, specifika behov hos barn med tillfälliga eller kroniska patologiska sjukdomar
– medicinsk och administrativ övervakning av dokument som gäller barnen och de ämnen som uppdragstagaren ansvarar för
– utarbetande av rapporter och procedurer.


12


3 möjliga förlängningar genom tyst överenskommelse på ett år vardera (längsta löptid för kontraktet: 48 månader).Läkare som har specialiserat sig på pediatrik.
Lagstadgade, regleringsmässiga och administrativa bestämmelser finns i förfrågningsunderlaget.
Rättslig grund: ministerdekretet av den 15.9.1979 om särskilda kriterier för ackreditering av specialistläkare, handledare för praktik och förmedlingstjänster för specialistområdet pediatrik.


Eftersom franska är det mest använda språket krävs gedigna kunskaper i detta språk som motsvarar nivå C1, enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk, vad gäller förståelse och muntliga och skriftliga färdigheter.
Tillfredsställande kunskaper i engelska krävs (som minst motsvarar nivå B1 i enlighet med den gemensamma europeiska referensramen för språk) vad gäller förståelse samt muntliga och skriftliga färdigheter.
Barnläkaren ska i utförandet av sina tjänster ta hänsyn till att personalen vid de europeiska institutionerna och deras barn kommer från olika kulturer och talar olika språk.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Bryssel


Anbudsöppningen kan komma att skjutas upp med kort varsel på grund av oförutsedda händelser som äger rum i generalsekretariatets byggnader den dag då mötet för öppnande av anbud ursprungligen planerades.


Beskrivning av förlängning: 3 möjliga förlängningar genom tyst överenskommelse på ett år vardera (längsta löptid för kontraktet = 48 månader).


Tribunalen
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Tribunalen
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Rådets generalsekretariat — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgienBryssel
Syftet med denna upphandling är att sluta ett tjänsteavtal för att anställa en barnläkare till daghemmet tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd i Bryssel. Daghemmet har kapacitet att ta hand om cirka 177 barn i åldrarna 0 till 4 år.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Villkor för fullgörande av kontrakt

Eftersom franska är det mest använda språket krävs gedigna kunskaper i detta språk som motsvarar nivå C1, enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk, vad gäller förståelse och muntliga och skriftliga färdigheter.

Tillfredsställande kunskaper i engelska krävs (som minst motsvarar nivå B1 i enlighet med den gemensamma europeiska referensramen för språk) vad gäller förståelse samt muntliga och skriftliga färdigheter.

Barnläkaren ska i utförandet av sina tjänster ta hänsyn till att personalen vid de europeiska institutionerna och deras barn kommer från olika kulturer och talar olika språk.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Läkare som har specialiserat sig på pediatrik.

Lagstadgade, regleringsmässiga och administrativa bestämmelser finns i förfrågningsunderlaget.

Rättslig grund: ministerdekretet av den 15.9.1979 om särskilda kriterier för ackreditering av specialistläkare, handledare för praktik och förmedlingstjänster för specialistområdet pediatrik.

Deltagande förbehålls en viss yrkesgrupp
ja

Förfarande

Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
CS
Datum
2018-05-04
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Lokal tid
12:00
Anbudsöppning

2018-05-14

11:00

Bryssel

Anbudsöppningen kan komma att skjutas upp med kort varsel på grund av oförutsedda händelser som äger rum i generalsekretariatets byggnader den dag då mötet för öppnande av anbud ursprungligen planerades.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Behörigt organ vid medling

Tribunalen

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Beskrivning av förlängning: 3 möjliga förlängningar genom tyst överenskommelse på ett år vardera (längsta löptid för kontraktet = 48 månader).

Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Organ som kan lämna information om överprövning

Rådets generalsekretariat — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Datum då meddelandet sänts
2018-03-23
Detta är en återkommande upphandling
ja

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgien, Bryssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Upprättande av ett kontrakt för att anställa en barnläkare till daghemmet tillhörande generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd i Bryssel (nedan kallat sekretariatet). Daghemmet har kapacitet att ta hand om cirka 177 barn i åldrarna 0 till 4 år.
Avtalet träder i kraft den 1.9.2018 och har en löptid på 12 månader, med möjlighet till förlängning 3 gånger genom tyst överenskommelse. Avtalet baseras på 8 arbetstimmar per vecka, uppdelade på 2 icke på varandra efterföljande dagar, helst mellan 08:00 och 12:00. Det slutliga arbetsschemat kommer att bero på sekretariatets krav och kommer att bestämmas genom ömsesidig överenskommelse mellan sekretariatet och den utvalda barnläkaren. Sekretariatet kan efterfråga ytterligare tjänster enligt villkoren under punkt XII i förfrågningsunderlaget. Tjänsterna omfattar i genomsnitt 344 timmar per år för de grundläggande tjänsterna och 60 timmar för ytterligare tjänster.
Den utvalda barnläkaren måste kunna tillhandahålla en annan barnläkare vid frånvaro. Vikarier får inte arbeta mer än 20 timmar per period som omfattas av orderformulär (6 månader), om denne inte har uttryckligt godkännande från sekretariatet.
Tjänsterna innefattar:
1. Övervakning av preventiv medicin vid förskolan
– medicinska undersökningar inför inskrivning i förskola,
– preventiv medicinsk rådgivning vid 9 månader, 18 månader och 30 månader,
– nödvändig, specifik rådgivning vid kronisk sjukdom eller fastställda medicinska problem,
– kontroll av barnens miljö avseende säkerhet och hälsa (förebyggande av skador, rumstemperatur, bekämpning av föroreningar, förebyggande av allergier etc.).
Kontroll av efterlevnad av samordningen av hygienaspekter som upprättats av barnsköterskorna:
– tillämpningen av de medicinska bestämmelserna i sekretariatets förskolor och hygienhandledningen (bilagorna V och VI i förfrågningsunderlaget),
– validering av medicinska protokoll (akut, kriterier för utestängning, epidemi, meningit, etc.),
– validering av innehåll i brev till föräldrar,
– eventuell validering vid sammansättningen av måltider,
– eventuell validering av specialkost för barnens hälsa,
– validering av medicinsk utrustning, farmaceutiska produkter, samt hygien- och städprodukter,
– det medicinska ansvaret för "krisenheten", som upprättas i händelse av allvarlig smittsam sjukdom under förskolans öppettider samt på kvällar och helger,
– ingripande vid misstanke om missförhållanden inom ramen för förfarandet som tillämpas på förskolan,
– samarbete med sekretariatets läkare och förskoleföreståndarens företagsläkare om ett barns eller en anställds sjukdom riskerar att påverka barns eller anställdas hälsa.
2. Andra uppgifter
– upprättandet av diverse rapporter och meddelanden, vid behov i samarbete med kompetenta yrkespersoner (sjuksköterskor, psykopedagoger, etc.), inklusive detaljerade rapporter vid händelser eller andra fakta som måste bringas till sekretariatets kännedom.
– medicinsk rådgivning på begäran av sekretariatet, inklusive eventuellt gemensamma yttranden tillsammans med psykopedagoger eller andra yrkesutövare på uppdrag av sekretariatet,
– det punktliga författandet av olika förfaranden och deras genomförande.
3. medicinsk övervakning av sjuksköterskeuppgifter
– den dagliga tillämpningen av preventiv medicin vid förskolan
– följande av eventuella, specifika behov hos barn med tillfälliga eller kroniska patologiska sjukdomar
– medicinsk och administrativ övervakning av dokument som gäller barnen och de ämnen som uppdragstagaren ansvarar för
– utarbetande av rapporter och procedurer.

Main site or place of performance

Bryssel.

Description of renewals

3 möjliga förlängningar genom tyst överenskommelse på ett år vardera (längsta löptid för kontraktet: 48 månader).

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified