This tender in no longer available.

Tender description
Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 Børnelæge til vuggestuen ved Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union

UCA 17/045

Denne kontrakt vedrører ansættelse af en børnelæge ved vuggestuen for Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles, som kan rumme ca. 177 børn i alderen mellem 0 og 4 år.

Bruxelles.


Udarbejdelse af en kontrakt med henblik på at ansætte en børnelæge ved vuggestuen for Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles (herefter »sekretariatet«). Vuggestuen kan rumme ca. 177 børn i alderen mellem 0 og 4 år.
Kontrakten, der træder i kraft 1.9.2018, har en varighed på 12 måneder og kan forlænges 3 gange ved stiltiende samtykke. Kontrakten vil blive baseret på 8 timers tjenesteydelser ugentligt fordelt på 2 ikke på hinanden følgende dage, helst i tidsrummet kl. 8.00-12.00. Den endelige arbejdsplan afhænger af sekretariatets behov og vil blive besluttet ved gensidig aftale mellem sidstnævnte og den valgte børnelæge. Sekretariatet vil kunne anmode om yderligere tjenester i henhold til bestemmelserne i punkt XII i udbudsmaterialet. Tjenesten udgør i gennemsnit 344 timers grundlægende tjenester årligt samt 60 timers ekstra tjenester.
Den valgte børnelæge er ansvarlig for at finde en vikarierende børnelæge, hvis vedkommende selv er fraværende. Der kan højst indsættes en vikar i 20 timer for hver periode pr. ordreseddel (6 måneder), med mindre sekretariatet udtrykkeligt giver tilladelse hertil.
Tjenesterne omfatter:
1. Tilsyn med den forebyggende sundhed i vuggestuen
– lægetjek inden optagelse i vuggestuen,
– forebyggende konsultationer i 9-måneders-, 18-måneders- og 30-måneders-alderen,
– nødvendige konsultationer specifikt i forbindelse med kronisk sygdom eller kendte sundhedsmæssige problemer,
– kontrol af børnenes omgivelser i forhold til sikkerhed og sundhed (forebyggelse af skader, rumtemperatur, bekæmpelse af forureningskilder, forebyggelse af allergier osv.).
Kontrol og overvågning af hygiejnekoordinering, der udføres af sygeplejersker:
– iværksættelse af de lægelige bestemmelser oplistet i reglementet for vuggestuen ved generalsekretariatet og i Hygiejneguiden (Bilag V og VI i udbudsmaterialet),
– godkendelse af protokoller (nødsituationer, kriterier for nægtelse af adgang, epidemi, meningitis osv.),
– godkendelse af indhold af breve til forældrene,
– eventuel godkendelse af måltiders sammensætning,
– godkendelse af eventuelle særlige diæter af børnehelbredsmæssige årsager,
– godkendelse af lægeudstyr, farmaceutiske produkter, plejeprodukter samt hygiejne- og rengøringsprodukter,
– lægeligt ansvar for den »krisegruppe«, der iværksættes i tilfælde af alvorlig smitsom sygdom i vuggestuens åbningstider samt aften og weekend,
– indgriben ved mistanke om misrøgt, inden for rammerne af vuggestuens procedurer på området,
– samarbejde med sekretariatets rådgivende læge og med vuggestuens administrators bedriftslæge, i tilfælde hvor sygdom hos et barn eller blandt personalet risikerer at have konsekvenser for andre børns eller det øvrige personales sundhedstilstand.
2. Øvrige opgaver
– udarbejdelse af diverse rapporter og udtalelser, om nødvendigt i samarbejde med relevant sundhedspersonale (sygeplejersker, psykopædagoger etc.), herunder en detaljeret rapport i forbindelse med hændelser og ethvert andet forhold, som sekretariatet skal gøres bekendt med,
– lægeudtalelser på sekretariatets anmodning, herunder eventuelt udtalelser; der skal udarbejdes i samarbejde med psykopædagoger eller andet personale med bemyndigelse fra sekretariatet,
– punktvis udarbejdelse af diverse procedurer og deres gennemførelse.
3. Lægefagligt tilsyn med sygeplejerskeopgaver
– forebyggende sundhedstiltag i vuggestuen på dagligt plan,
– overvågning af eventuelle specifikke behov hos børn med kroniske eller akutte patologier,
— medicinsk og administrativ opfølgning på journaler vedrørende børnene og de områder, der er under lægens ansvar,
– udarbejdelse af rapporter og procedurer.


12


Mulighed for forlængelse 3 gange à 1 år ved stiltiende samtykke (kontraktens maksimale varighed: 48 måneder).Læger med speciale i pædiatri.
Den relevante lov, forordning eller administrative bestemmelse fremgår af udbudsmaterialet.
Retsgrundlag: Ministerielt dekret af 15.9.1979 om særlige kriterier for akkreditering af speciallæger, praktikvejledere og praktiktjenester inden for specialiteten pædiatri.


Da fransk er det hyppigst anvendte sprog, kræves der beherskelse af dette sprog på mindst C1-niveau i overensstemmelse med den fælles europæiske referenceramme for sprog, med hensyn til forståelse og mundtlig og skriftlig færdighed.
Der kræves tilstrækkelig kendskab til engelsk (på minimum B1-niveau i overensstemmelse med den fælleseuropæiske referenceramme for sprog) med hensyn til forståelse og mundtlig og skriftlig færdighed.
Børnelægen skal i sit arbejde højde for de multikulturelle og flersproglige specificiteter, der gælder for de europæiske institutioners personale og disses børn.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Bruxelles


Åbningen af bud kan udsættes med kort varsel i tilfælde af uforudsete begivenheder, der finder sted i Generalsekretariatets bygninger på den planlagte dag for åbningen af bud.


Beskrivelse af forlængelser: Mulighed for forlængelse 3 gange à 1 år ved stiltiende samtykke (kontraktens maksimale varighed = 48 måneder).


Retten
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Retten
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgienBruxelles
Denne kontrakt vedrører ansættelse af en børnelæge ved vuggestuen for Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles, som kan rumme ca. 177 børn i alderen mellem 0 og 4 år.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Kontraktudførelsesvilkår

Da fransk er det hyppigst anvendte sprog, kræves der beherskelse af dette sprog på mindst C1-niveau i overensstemmelse med den fælles europæiske referenceramme for sprog, med hensyn til forståelse og mundtlig og skriftlig færdighed.

Der kræves tilstrækkelig kendskab til engelsk (på minimum B1-niveau i overensstemmelse med den fælleseuropæiske referenceramme for sprog) med hensyn til forståelse og mundtlig og skriftlig færdighed.

Børnelægen skal i sit arbejde højde for de multikulturelle og flersproglige specificiteter, der gælder for de europæiske institutioners personale og disses børn.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Læger med speciale i pædiatri.

Den relevante lov, forordning eller administrative bestemmelse fremgår af udbudsmaterialet.

Retsgrundlag: Ministerielt dekret af 15.9.1979 om særlige kriterier for akkreditering af speciallæger, praktikvejledere og praktiktjenester inden for specialiteten pædiatri.

Participation is reserved to a particular profession
ja

Procedure

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Dato
2018-05-04
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tidspunkt
12:00
Betingelser for åbning af bud

2018-05-14

11:00

Bruxelles

Åbningen af bud kan udsættes med kort varsel i tilfælde af uforudsete begivenheder, der finder sted i Generalsekretariatets bygninger på den planlagte dag for åbningen af bud.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type of contest
Open

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Retten

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Beskrivelse af forlængelser: Mulighed for forlængelse 3 gange à 1 år ved stiltiende samtykke (kontraktens maksimale varighed = 48 måneder).

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-03-23
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
ja

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgien, Bruxelles

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Udarbejdelse af en kontrakt med henblik på at ansætte en børnelæge ved vuggestuen for Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles (herefter »sekretariatet«). Vuggestuen kan rumme ca. 177 børn i alderen mellem 0 og 4 år.
Kontrakten, der træder i kraft 1.9.2018, har en varighed på 12 måneder og kan forlænges 3 gange ved stiltiende samtykke. Kontrakten vil blive baseret på 8 timers tjenesteydelser ugentligt fordelt på 2 ikke på hinanden følgende dage, helst i tidsrummet kl. 8.00-12.00. Den endelige arbejdsplan afhænger af sekretariatets behov og vil blive besluttet ved gensidig aftale mellem sidstnævnte og den valgte børnelæge. Sekretariatet vil kunne anmode om yderligere tjenester i henhold til bestemmelserne i punkt XII i udbudsmaterialet. Tjenesten udgør i gennemsnit 344 timers grundlægende tjenester årligt samt 60 timers ekstra tjenester.
Den valgte børnelæge er ansvarlig for at finde en vikarierende børnelæge, hvis vedkommende selv er fraværende. Der kan højst indsættes en vikar i 20 timer for hver periode pr. ordreseddel (6 måneder), med mindre sekretariatet udtrykkeligt giver tilladelse hertil.
Tjenesterne omfatter:
1. Tilsyn med den forebyggende sundhed i vuggestuen
– lægetjek inden optagelse i vuggestuen,
– forebyggende konsultationer i 9-måneders-, 18-måneders- og 30-måneders-alderen,
– nødvendige konsultationer specifikt i forbindelse med kronisk sygdom eller kendte sundhedsmæssige problemer,
– kontrol af børnenes omgivelser i forhold til sikkerhed og sundhed (forebyggelse af skader, rumtemperatur, bekæmpelse af forureningskilder, forebyggelse af allergier osv.).
Kontrol og overvågning af hygiejnekoordinering, der udføres af sygeplejersker:
– iværksættelse af de lægelige bestemmelser oplistet i reglementet for vuggestuen ved generalsekretariatet og i Hygiejneguiden (Bilag V og VI i udbudsmaterialet),
– godkendelse af protokoller (nødsituationer, kriterier for nægtelse af adgang, epidemi, meningitis osv.),
– godkendelse af indhold af breve til forældrene,
– eventuel godkendelse af måltiders sammensætning,
– godkendelse af eventuelle særlige diæter af børnehelbredsmæssige årsager,
– godkendelse af lægeudstyr, farmaceutiske produkter, plejeprodukter samt hygiejne- og rengøringsprodukter,
– lægeligt ansvar for den »krisegruppe«, der iværksættes i tilfælde af alvorlig smitsom sygdom i vuggestuens åbningstider samt aften og weekend,
– indgriben ved mistanke om misrøgt, inden for rammerne af vuggestuens procedurer på området,
– samarbejde med sekretariatets rådgivende læge og med vuggestuens administrators bedriftslæge, i tilfælde hvor sygdom hos et barn eller blandt personalet risikerer at have konsekvenser for andre børns eller det øvrige personales sundhedstilstand.
2. Øvrige opgaver
– udarbejdelse af diverse rapporter og udtalelser, om nødvendigt i samarbejde med relevant sundhedspersonale (sygeplejersker, psykopædagoger etc.), herunder en detaljeret rapport i forbindelse med hændelser og ethvert andet forhold, som sekretariatet skal gøres bekendt med,
– lægeudtalelser på sekretariatets anmodning, herunder eventuelt udtalelser; der skal udarbejdes i samarbejde med psykopædagoger eller andet personale med bemyndigelse fra sekretariatet,
– punktvis udarbejdelse af diverse procedurer og deres gennemførelse.
3. Lægefagligt tilsyn med sygeplejerskeopgaver
– forebyggende sundhedstiltag i vuggestuen på dagligt plan,
– overvågning af eventuelle specifikke behov hos børn med kroniske eller akutte patologier,
— medicinsk og administrativ opfølgning på journaler vedrørende børnene og de områder, der er under lægens ansvar,
– udarbejdelse af rapporter og procedurer.

Main site or place of performance

Bruxelles.

Description of renewals

Mulighed for forlængelse 3 gange à 1 år ved stiltiende samtykke (kontraktens maksimale varighed: 48 måneder).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro