This tender in no longer available.

Tender description
Europos Sąjungos Taryba, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 gydytojas pediatras Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato vaikų lopšeliui

UCA 17/045

Ši sutartis yra sudaryta Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato, esančio Briuselyje vaikų priežiūros lopšelio-darželio, kuris talpina maždaug 177 vaikus nuo 0 iki 4 metų amžiaus, pediatrijos gydytojo paslaugoms teikti.

Briuselis.


Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Briuselyje (toliau – „sekretoriatas“) sutarties sudarymas dėl vaikų priežiūros lopšelio-darželio, kuris talpina maždaug 177 vaikus nuo 0 iki 4 metų amžiaus pediatrijos gydytojo (toliau – „pediatras“) paslaugų teikimo.
Sutartis įsigalios nuo 1.9.2018. ir jos trukmė bus 12 mėnesių, kuri automatiškai atnaujinama 3 kartus. Pagal sutartį bus dirbama 8 valandas per savaitę, kurios bus paskirstytos per 2 dienas ne iš eilės, pageidautina nuo 8:00 iki 12:00. Galutinis darbo tvarkaraštis priklausys nuo sekretoriato poreikių abipusiu su pasirinktu pediatru sutarimu. Sekretoriatas gali paprašyti papildomų paslaugų pagal konkurso specifikacijų XII punktą. Metinė vidutinė valandinė išraiška sudaro 344 valandas pagrindinių paslaugų ir 60 valandų papildomų paslaugų.
Pasirinktas pediatras, jei jo nebus, turės būti pakeisti kitu pediatru. Pakeitimai negali viršyti 20 valandų per paslaugos užsakymo laikotarpį (6 mėnesius), nebent Sekretoriatas tam neprieštarauja.
Paslaugos apima:
1. Prevencinė medicininė priežiūra lopšelyje-darželyje
— išankstinės medicininės apžiūros prieš patenkant į lopšelį-darželį,
— periodinės profilaktinės medicinos konsultacijos 9 mėnesių, 18 mėnesių ir 30 mėnesių,
— specialios konsultacijos, reikalingos lėtinės ligos ar iškilusių medicininių problemų atveju,
— vaikų aplinkos patikra saugos ir sveikatos požiūriu (traumų prevencija, patalpų temperatūra, kova su teršalais, alergijos prevencija, ...).
Slaugytojų teikiamos higienos koordinavimo kontrolė ir stebėsena:
— TGS vaikų lopšelio-darželio taisyklių ir higienos vadovo medicininių nuostatų taikymas (specifikacijų V ir VI priedai),
— medicininių protokolų tvirtinimas (kritinės situacijos, plitimo atvejai, epidemija, meningitas, ...),
— tėvams skirtų laiškų turinio tvirtinimas,
— galimas meniu sudėties patvirtinimas,
— bet kokių specialių dietų dėl vaikų sveikatos būklės tvirtinimas,
— medicininės įrangos, farmacijos ir priežiūros produktų, higienos ir valymo priemonių tvirtinimas,
— medicininė atsakomybė už sukurtą „krizės valdymo padalinį“ rimtos užkrečiamos ligos atveju vaikų darželio darbo metu, vakarais ir savaitgaliais,
— reagavimas įtarus netinkamą elgesį pagal galiojančią tvarkos procedūrą darželyje,
— bendradarbiavimas su sekretoriato gydytoju ir dienos priežiūros vadovo profesiniu gydytoju, kai vaiko ar darbuotojo liga gali turėti įtakos kitų vaikų sveikatai arba kitiems darbuotojams.
2. Kitos užduotys
— įvairių ataskaitų ir skelbimų, jei reikia, bendradarbiaujant su kompetentingais specialistais (slaugytojomis, švietimo psichologais ir kt.), įskaitant išsamią ataskaitą apie įvykius arba bet kurį kitą faktą, apie kurį turi būti pranešta Sekretoriatui, rengimas,
— sekretoriato prašymu teikti medicinines išvadas, įskaitant galimas bendras išvadas su švietimo psichologais ar kitais Sekretoriato įgaliotais specialistais,
— {i>ad hoc3. Slaugytojų darbo medicininė priežiūra
— prevencinė kasdienė medicininė priežiūra lopšelyje-darželyje,
— vaikų, kenčiančių nuo lėtinių ar atsitiktinių patologijų, specifinių poreikių stebėsena,
— medicininė ir administracinė atsakomybė už vaikų ligų istorijų ir priemonių bylų priežiūrą,
— ataskaitų ir procedūrų rengimas.


12


Galimi 3 vienerių metų automatiniai pratęsimai (maksimali bendra sutarties trukmė 48 mėnesiai).Pediatrijos specialistai.
Taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai yra išdėstyti specifikacijose.
Teisinis pagrindas: 15.9.1979 Ministerijos dekretas, nustatantis specialius reikalavimų kriterijus gydytojų, specialistų, stažuotojų ir stažuočių vadovų, skirtus pediatrijos specialisto licencijai.


Kadangi dažniausiai vartojama kalba yra prancūzų kalba, reikalaujama puikios šios kalbos žinios žodžiu ir raštu, atitinkančios C1 lygį (pagal bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą).
Pageidaujamos patenkinamos anglų kalbos žinios (bent B1 lygis, vadovaujantis bendra Europos kalbų mokėjimo orientacine sistema) raštu ir žodžiu.
Pediatras, vykdydamas savo veiklą, privalo atsižvelgti į Europos institucijų darbuotojų ir jų vaikų daugiakultūrę ir daugiakalbę specifiką.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Briuselis


Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra gali būti atidėta iš anksto nepranešus dėl nenumatytų renginių Generalinio sekretoriato pastatuose tą dieną, kurią iš pradžių buvo numatyta vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra.


Pratęsimų aprašymas ir sąlygos: Galimi 3 vienerių metų automatiniai pratęsimai (maksimali bendra sutarties trukmė yra 48 mėnesiai).


Bendrasis Teismas
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Bendrasis Teismas
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgijaBriuselis
Ši sutartis yra sudaryta Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato, esančio Briuselyje vaikų priežiūros lopšelio-darželio, kuris talpina maždaug 177 vaikus nuo 0 iki 4 metų amžiaus, pediatrijos gydytojo paslaugoms teikti.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sutarties vykdymo sąlygos

Kadangi dažniausiai vartojama kalba yra prancūzų kalba, reikalaujama puikios šios kalbos žinios žodžiu ir raštu, atitinkančios C1 lygį (pagal bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą).

Pageidaujamos patenkinamos anglų kalbos žinios (bent B1 lygis, vadovaujantis bendra Europos kalbų mokėjimo orientacine sistema) raštu ir žodžiu.

Pediatras, vykdydamas savo veiklą, privalo atsižvelgti į Europos institucijų darbuotojų ir jų vaikų daugiakultūrę ir daugiakalbę specifiką.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Pediatrijos specialistai.

Taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai yra išdėstyti specifikacijose.

Teisinis pagrindas: 15.9.1979 Ministerijos dekretas, nustatantis specialius reikalavimų kriterijus gydytojų, specialistų, stažuotojų ir stažuočių vadovų, skirtus pediatrijos specialisto licencijai.

Participation is reserved to a particular profession
taip

Procedūra

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Data
2018-05-04
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Vietos laikas
12:00
Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2018-05-14

11:00

Briuselis

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra gali būti atidėta iš anksto nepranešus dėl nenumatytų renginių Generalinio sekretoriato pastatuose tą dieną, kurią iš pradžių buvo numatyta vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
taip
Type of contest
Open

Papildoma informacija

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Bendrasis Teismas

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Pratęsimų aprašymas ir sąlygos: Galimi 3 vienerių metų automatiniai pratęsimai (maksimali bendra sutarties trukmė yra 48 mėnesiai).

Peržiūros institucija

Bendrasis Teismas

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-03-23
Tai pasikartojantis pirkimas
taip

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgija, Briuselis

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Briuselyje (toliau – „sekretoriatas“) sutarties sudarymas dėl vaikų priežiūros lopšelio-darželio, kuris talpina maždaug 177 vaikus nuo 0 iki 4 metų amžiaus pediatrijos gydytojo (toliau – „pediatras“) paslaugų teikimo.
Sutartis įsigalios nuo 1.9.2018. ir jos trukmė bus 12 mėnesių, kuri automatiškai atnaujinama 3 kartus. Pagal sutartį bus dirbama 8 valandas per savaitę, kurios bus paskirstytos per 2 dienas ne iš eilės, pageidautina nuo 8:00 iki 12:00. Galutinis darbo tvarkaraštis priklausys nuo sekretoriato poreikių abipusiu su pasirinktu pediatru sutarimu. Sekretoriatas gali paprašyti papildomų paslaugų pagal konkurso specifikacijų XII punktą. Metinė vidutinė valandinė išraiška sudaro 344 valandas pagrindinių paslaugų ir 60 valandų papildomų paslaugų.
Pasirinktas pediatras, jei jo nebus, turės būti pakeisti kitu pediatru. Pakeitimai negali viršyti 20 valandų per paslaugos užsakymo laikotarpį (6 mėnesius), nebent Sekretoriatas tam neprieštarauja.
Paslaugos apima:
1. Prevencinė medicininė priežiūra lopšelyje-darželyje
— išankstinės medicininės apžiūros prieš patenkant į lopšelį-darželį,
— periodinės profilaktinės medicinos konsultacijos 9 mėnesių, 18 mėnesių ir 30 mėnesių,
— specialios konsultacijos, reikalingos lėtinės ligos ar iškilusių medicininių problemų atveju,
— vaikų aplinkos patikra saugos ir sveikatos požiūriu (traumų prevencija, patalpų temperatūra, kova su teršalais, alergijos prevencija, ...).
Slaugytojų teikiamos higienos koordinavimo kontrolė ir stebėsena:
— TGS vaikų lopšelio-darželio taisyklių ir higienos vadovo medicininių nuostatų taikymas (specifikacijų V ir VI priedai),
— medicininių protokolų tvirtinimas (kritinės situacijos, plitimo atvejai, epidemija, meningitas, ...),
— tėvams skirtų laiškų turinio tvirtinimas,
— galimas meniu sudėties patvirtinimas,
— bet kokių specialių dietų dėl vaikų sveikatos būklės tvirtinimas,
— medicininės įrangos, farmacijos ir priežiūros produktų, higienos ir valymo priemonių tvirtinimas,
— medicininė atsakomybė už sukurtą „krizės valdymo padalinį“ rimtos užkrečiamos ligos atveju vaikų darželio darbo metu, vakarais ir savaitgaliais,
— reagavimas įtarus netinkamą elgesį pagal galiojančią tvarkos procedūrą darželyje,
— bendradarbiavimas su sekretoriato gydytoju ir dienos priežiūros vadovo profesiniu gydytoju, kai vaiko ar darbuotojo liga gali turėti įtakos kitų vaikų sveikatai arba kitiems darbuotojams.
2. Kitos užduotys
— įvairių ataskaitų ir skelbimų, jei reikia, bendradarbiaujant su kompetentingais specialistais (slaugytojomis, švietimo psichologais ir kt.), įskaitant išsamią ataskaitą apie įvykius arba bet kurį kitą faktą, apie kurį turi būti pranešta Sekretoriatui, rengimas,
— sekretoriato prašymu teikti medicinines išvadas, įskaitant galimas bendras išvadas su švietimo psichologais ar kitais Sekretoriato įgaliotais specialistais,
— {i>ad hoc3. Slaugytojų darbo medicininė priežiūra
— prevencinė kasdienė medicininė priežiūra lopšelyje-darželyje,
— vaikų, kenčiančių nuo lėtinių ar atsitiktinių patologijų, specifinių poreikių stebėsena,
— medicininė ir administracinė atsakomybė už vaikų ligų istorijų ir priemonių bylų priežiūrą,
— ataskaitų ir procedūrų rengimas.

Main site or place of performance

Briuselis.

Description of renewals

Galimi 3 vienerių metų automatiniai pratęsimai (maksimali bendra sutarties trukmė 48 mėnesiai).

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified