This tender in no longer available.

Tender description
Az Európai Unió Tanácsa, Secrétariat Général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 Gyermekorvos az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának bölcsődéje számára

UCA 17/045

A pályázat célja szerződés megkötése gyermekorvos biztosítására irányulóan az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságán található, hozzávetőlegesen 177 (0–4 éves) gyermek befogadására alkalmas bölcsőde számára Brüsszelben.

Brüsszel.


A szerződés célja gyermekorvos biztosítása az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának (a továbbiakban: „Főtitkárság”) brüsszeli bölcsődéje számára. A bölcsőde hozzávetőlegesen 177 (0–4 éves) gyermeket tud befogadni.
A szerződés kezdeti dátuma 1.9.2018, 12 hónapos időtartamra szól, és hallgatólagosan 3 alkalommal meghosszabbítható. A szerződés alapja heti 8 órányi szolgáltatásnyújtás 2 nem egymást követő napra elosztva, lehetőség szerint 8:00-tól 12:00-ig. A végleges munkabeosztást a Főtitkárság igényei alapján, a Főtitkárság és a kiválasztott gyermekorvos közötti kölcsönös megállapodás szerint határozzák meg. A pályázati dokumentáció XII. pontjában foglalt feltételek szerint a Főtitkárság további szolgáltatásokra tarthat igényt. Az alapvető szolgáltatásnyújtás évente átlagosan 344 órát, a kiegészítő szolgáltatásnyújtás 60 órát vesz igénybe.
A kiválasztott gyermekorvosnak hiányzása esetén gondoskodnia kell egy másik gyermekorvos általi helyettesítésről. A helyettesítések időtartama megrendelésenként (6 hónap) nem haladhatja meg a 20 órát, kivéve, ha a Főtitkárság kifejezetten engedélyezi ennek meghaladását.
A szolgáltatások a következőkre terjednek ki:
1. A megelőző gyógyászat felügyelete a bölcsődében
— a bölcsődébe kerülést megelőző orvosi vizsgálatok,
— az időszakos megelőző orvosi vizsgálatok 9, 18 és 30 hónapos korban,
— krónikus megbetegedés vagy bizonyítottan orvosi problémák esetén szükséges speciális orvosi vizsgálatok,
— a gyermekek környezetének biztonsági és egészségügyi szempontból való ellenőrzése (baleset-megelőzés, szobahőmérséklet, kórokozók elleni küzdelem, allergia megelőzése stb.).
Az ápolók által biztosított higiéniai feltételek ellenőrzése és nyomon követése:
— az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának bölcsődékre vonatkozó szabályzatának és a higiéniai útmutató (a pályázati dokumentáció V. és VI. mellékletei) orvosi rendelkezéseinek alkalmazása,
— az orvosi protokollok végrehajtása (sürgősség, kiürítési kritériumok, járványügy, agyhártyagyulladás stb.),
— a szülőknek küldött levelek tartalmának ellenőrzése,
— a menük összetételének esetleges ellenőrzése,
— a gyermekek esetleges speciális étrendjének egészségügyi okokból történő ellenőrzése,
— az orvosi felszerelés, a gyógyszerészeti és ápolási termékek, a higiéniai és tisztítószerek ellenőrzése,
— a „válságkezelő központ” orvosi feladatai, amely a bölcsődében nyitvatartási idő alatt, valamint este és hétvégén fellépő súlyos fertőző betegség esetén kerül alkalmazásra,
— nem megfelelő bánásmód gyanúja esetén történő beavatkozás, a bölcsőde ilyen esetekben alkalmazandó eljárása szerint,
— a Főtitkárság tisztiorvosával és a bölcsőde üzemeltetőjének üzemorvosával való együttműködés olyan esetekben, amikor egy gyermek vagy a személyzet valamely tagjának megbetegedése kockázatot jelent a többi gyermek vagy alkalmazott egészségügyi állapotára nézve.
2. Egyéb feladatok
— különböző jelentések és vélemények elkészítése, szükség esetén a kompetens szakemberekkel (ápolók, neveléspszichológusok stb.) együttműködve, beleértve az incidens vagy hasonló esetén a Főtitkárság értesítése érdekében elkészítendő részletes jelentést,
— orvosi szakvélemények a Főtitkárság kérésére, beleértve az adott esetben neveléspszichológusokkal vagy egyéb, a Főtitkárság által kinevezett szakemberekkel közösen összeállított szakvéleményeket,
— a különféle eljárások és végrehajtásuk pontos megszövegezése.
3. Az ápolói feladatok orvosi felügyelete
— a megelőző gyógyászat napi alkalmazása a bölcsődében,
— a krónikus vagy átmeneti betegségben szenvedő gyermekek speciális igényeinek figyelemmel kísérése,
— a gyermekekre és a felelősségi körébe tartozó feladatokra vonatkozó nyilvántartások orvosi és adminisztratív nyomon követése,
— jelentések és eljárások megszövegezése.


12


Hallgatólagosan meghosszabbítható legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként egy éves időtartamra (a szerződés maximális időtartama így 48 hónap).Gyermekgyógyász szakorvosok.
A vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések a pályázati dokumentációban találhatók.
Jogalap: 15.9.1979 keltezésű miniszteri rendelet a szakorvosok, gyakornoki programfelügyelők és kihelyezési szolgáltatások különleges kritériumainak a gyermekgyógyászati szakterület vonatkozásában történő meghatározásáról.


Mivel a leggyakrabban használt nyelv a francia, folyékony (a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerinti legalább C1-es szintű) francia nyelvismeret szükséges a szövegértés, a beszélt és az írott nyelv tekintetében.
Megfelelő (a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerinti legalább B1 szintű) angol nyelvismeret szükséges a szövegértés, a beszélt és az írott nyelv tekintetében.
A gyermekorvos tevékenysége végzése során köteles figyelemmel lenni arra, hogy az európai intézmények személyzetére és azok gyermekeire a multikulturalizmus és a többnyelvűség jellemző.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Brüsszel


A Főtitkárság épületeiben a pályázatbontás eredetileg tervezett napján zajló, előre nem látható események miatt a pályázatbontást rövid idővel annak időpontja előtt elhalaszthatják.


A meghosszabbítás módja és ütemezése: Hallgatólagosan meghosszabbítható legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként egy éves időtartamra (a szerződés maximális időtartama így 48 hónap).


Törvényszék
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Törvényszék
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Az Európai Unió Tanácsa, Secrétariat Général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgiumBrüsszel
A pályázat célja szerződés megkötése gyermekorvos biztosítására irányulóan az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságán található, hozzávetőlegesen 177 (0–4 éves) gyermek befogadására alkalmas bölcsőde számára Brüsszelben.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Selection criteria as stated in the procurement documents
igen
Selection criteria as stated in the procurement documents
igen
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Mivel a leggyakrabban használt nyelv a francia, folyékony (a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerinti legalább C1-es szintű) francia nyelvismeret szükséges a szövegértés, a beszélt és az írott nyelv tekintetében.

Megfelelő (a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerinti legalább B1 szintű) angol nyelvismeret szükséges a szövegértés, a beszélt és az írott nyelv tekintetében.

A gyermekorvos tevékenysége végzése során köteles figyelemmel lenni arra, hogy az európai intézmények személyzetére és azok gyermekeire a multikulturalizmus és a többnyelvűség jellemző.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Gyermekgyógyász szakorvosok.

A vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések a pályázati dokumentációban találhatók.

Jogalap: 15.9.1979 keltezésű miniszteri rendelet a szakorvosok, gyakornoki programfelügyelők és kihelyezési szolgáltatások különleges kritériumainak a gyermekgyógyászati szakterület vonatkozásában történő meghatározásáról.

Participation is reserved to a particular profession
igen

Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Dátum
2018-05-04
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
12:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-05-14

11:00

Brüsszel

A Főtitkárság épületeiben a pályázatbontás eredetileg tervezett napján zajló, előre nem látható események miatt a pályázatbontást rövid idővel annak időpontja előtt elhalaszthatják.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
igen
Type of contest
Open

Kiegészítő információk

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Törvényszék

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

A meghosszabbítás módja és ütemezése: Hallgatólagosan meghosszabbítható legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként egy éves időtartamra (a szerződés maximális időtartama így 48 hónap).

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Törvényszék

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Az Európai Unió Tanácsa, Secrétariat Général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-03-23
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
igen

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgium, Brüsszel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

A szerződés célja gyermekorvos biztosítása az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának (a továbbiakban: „Főtitkárság”) brüsszeli bölcsődéje számára. A bölcsőde hozzávetőlegesen 177 (0–4 éves) gyermeket tud befogadni.
A szerződés kezdeti dátuma 1.9.2018, 12 hónapos időtartamra szól, és hallgatólagosan 3 alkalommal meghosszabbítható. A szerződés alapja heti 8 órányi szolgáltatásnyújtás 2 nem egymást követő napra elosztva, lehetőség szerint 8:00-tól 12:00-ig. A végleges munkabeosztást a Főtitkárság igényei alapján, a Főtitkárság és a kiválasztott gyermekorvos közötti kölcsönös megállapodás szerint határozzák meg. A pályázati dokumentáció XII. pontjában foglalt feltételek szerint a Főtitkárság további szolgáltatásokra tarthat igényt. Az alapvető szolgáltatásnyújtás évente átlagosan 344 órát, a kiegészítő szolgáltatásnyújtás 60 órát vesz igénybe.
A kiválasztott gyermekorvosnak hiányzása esetén gondoskodnia kell egy másik gyermekorvos általi helyettesítésről. A helyettesítések időtartama megrendelésenként (6 hónap) nem haladhatja meg a 20 órát, kivéve, ha a Főtitkárság kifejezetten engedélyezi ennek meghaladását.
A szolgáltatások a következőkre terjednek ki:
1. A megelőző gyógyászat felügyelete a bölcsődében
— a bölcsődébe kerülést megelőző orvosi vizsgálatok,
— az időszakos megelőző orvosi vizsgálatok 9, 18 és 30 hónapos korban,
— krónikus megbetegedés vagy bizonyítottan orvosi problémák esetén szükséges speciális orvosi vizsgálatok,
— a gyermekek környezetének biztonsági és egészségügyi szempontból való ellenőrzése (baleset-megelőzés, szobahőmérséklet, kórokozók elleni küzdelem, allergia megelőzése stb.).
Az ápolók által biztosított higiéniai feltételek ellenőrzése és nyomon követése:
— az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának bölcsődékre vonatkozó szabályzatának és a higiéniai útmutató (a pályázati dokumentáció V. és VI. mellékletei) orvosi rendelkezéseinek alkalmazása,
— az orvosi protokollok végrehajtása (sürgősség, kiürítési kritériumok, járványügy, agyhártyagyulladás stb.),
— a szülőknek küldött levelek tartalmának ellenőrzése,
— a menük összetételének esetleges ellenőrzése,
— a gyermekek esetleges speciális étrendjének egészségügyi okokból történő ellenőrzése,
— az orvosi felszerelés, a gyógyszerészeti és ápolási termékek, a higiéniai és tisztítószerek ellenőrzése,
— a „válságkezelő központ” orvosi feladatai, amely a bölcsődében nyitvatartási idő alatt, valamint este és hétvégén fellépő súlyos fertőző betegség esetén kerül alkalmazásra,
— nem megfelelő bánásmód gyanúja esetén történő beavatkozás, a bölcsőde ilyen esetekben alkalmazandó eljárása szerint,
— a Főtitkárság tisztiorvosával és a bölcsőde üzemeltetőjének üzemorvosával való együttműködés olyan esetekben, amikor egy gyermek vagy a személyzet valamely tagjának megbetegedése kockázatot jelent a többi gyermek vagy alkalmazott egészségügyi állapotára nézve.
2. Egyéb feladatok
— különböző jelentések és vélemények elkészítése, szükség esetén a kompetens szakemberekkel (ápolók, neveléspszichológusok stb.) együttműködve, beleértve az incidens vagy hasonló esetén a Főtitkárság értesítése érdekében elkészítendő részletes jelentést,
— orvosi szakvélemények a Főtitkárság kérésére, beleértve az adott esetben neveléspszichológusokkal vagy egyéb, a Főtitkárság által kinevezett szakemberekkel közösen összeállított szakvéleményeket,
— a különféle eljárások és végrehajtásuk pontos megszövegezése.
3. Az ápolói feladatok orvosi felügyelete
— a megelőző gyógyászat napi alkalmazása a bölcsődében,
— a krónikus vagy átmeneti betegségben szenvedő gyermekek speciális igényeinek figyelemmel kísérése,
— a gyermekekre és a felelősségi körébe tartozó feladatokra vonatkozó nyilvántartások orvosi és adminisztratív nyomon követése,
— jelentések és eljárások megszövegezése.

Main site or place of performance

Brüsszel.

Description of renewals

Hallgatólagosan meghosszabbítható legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként egy éves időtartamra (a szerződés maximális időtartama így 48 hónap).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro