This tender in no longer available.

Tender description
Euroopa Liidu Nõukogu, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45: lastearst Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi lastesõime jaoks

UCA 17/045

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida leping lastearsti teenuste osutamiseks Brüsselis asuva Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi lastesõime jaoks. Lastesõim mahutab ligikaudu 177 last vanuses 0–4 aastat.

Brüssel.


Lepingu sõlmimine lastearsti palkamiseks Brüsselis asuva Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi (edaspidi sekretariaat) lastesõime jaoks. Lastesõim mahutab ligikaudu 177 last vanuses 0–4 aastat.
Leping jõustub 1.9.2018 ja selle kestus on 12 kuud, mida uuendatakse vaikimisi 3 korda. Lepingu aluseks on teenuse osutamine 8 tundi nädalas kahel mittejärjestikusel päeval, eelistatult ajavahemikus 8:00 kuni 12:00. Lõplik töögraafik oleneb sekretariaadi vajadustest ning see määratakse sekretariaadi ja valitud lastearsti vastastikusel kokkuleppel. Lisateenuste osutamine toimub sekretariaadi nõudmisel vastavalt hanke iseloomustuse punkti XII tingimustele. Teenuse osutamine hõlmab aastas keskmiselt 344 tunni ulatuses põhiteenuste ja 60 tunni ulatuses lisateenuste osutamist.
Valitud lastearsti peab tagama, et puudumise korral asendab teda teine lastearst. Tellimislehel määratud perioodi jooksul (6 kuud) ei või asenduste kestus ületada 20 tundi, välja arvatud juhul, kui sekretariaat on andnud selleks selgesõnalise loa.
Teenused hõlmavad:
1. lastesõimes ennetava meditsiini järelevalve
— lastesõime vastuvõtmisel eelnevad tervisekontrollid;
— regulaarsed ennetavad meditsiinilised konsultatsioonid 9 kuu, 18, kuu ja 30 kuu pärast;
— vajalikud erikonsultatsioonid kroonilise haiguse või tõendatud meditsiiniliste probleemide korral;
— laste keskkonnatingimuste kontrollimine turvalisuse ja tervishoiu seisukohast (traumade ennetamine, siseruumide temperatuur, saasteainete vastu võitlemine, allergiate ennetamine jne).
Meditsiiniõdede poolt tagatud hügieeni koordineerimise kontroll ja järelevalve:
— komisjoni peasekretariaadi lastesõime käsitleva määruse ja hügieenijuhendi meditsiinialaste sätete rakendamine (hanke iseloomustuse lisad V ja VI);
— meditsiiniliste protokollide (hädaabi, eemaldamise kriteeriumid, epideemia, meningiit jne) kinnitamine;
— lapsevanematele koostatud kirjade sisu kinnitamine;
— menüüde koostise tingimuslik kinnitamine;
— laste tervise seisukohast vajalike erimenüüde tingimuslik kinnitamine;
— meditsiiniseadmete, ravimite ja hooldusvahendite ning hügieeni- ja puhastusvahendite kontrollimine;
— „kriisiüksuse“ meditsiiniline vastutus, mida rakendatakse tõsiste nakkushaiguste korral nii lastesõime lahtiolekuaegadel kui ka õhtuti ja nädalavahetustel;
— lastesõimele kohaldatava protseduuri raamistikus sekkumine väärkohtlemise kahtluse korral;
— koostöö peasekretariaadi arsti ja lastesõime haldaja töötervishoiuarstiga, kui ühe lapse või töötaja haigus võib avaldada mõju teiste laste või töötajate tervislikule seisundile.
2. muud ülesanded
— erinevate aruannete ja teadete koostamine, vajaduse korral koostöös pädevate spetsialistidega (meditsiiniõed, hariduspsühholoogid jne), samuti üksikasjalike aruannete koostamine vahejuhtumite või muude asjaolude korral, millest tuleb sekretariaati teavitada;
— sekretariaadi nõudmisel meditsiiniliste teadete koostamine, sealhulgas võimalike ühiste teadete koostamine koostöös peasekretariaadi volitatud hariduspsühholoogide või muude erialade spetsialistidega;
— erinevate protseduuride täpsete kirjelduste koostamine ja nende rakendamine.
3. meditsiiniõdede ülesannete meditsiiniline järelevalve
— lastesõimes igapäevaselt ennetava meditsiini rakendamine;
— krooniliste või hootiste haiguste all kannatavate laste võimalike erivajaduste järelevalve;
— lastesõime vastutuse all olevate laste ja vara kohta andmete järelevalve meditsiinilisest ning halduslikust vaatepunktist;
— aruannete ja protseduuride koostamine.


12


3 võimalikku vaikimisi uuendamist iga aasta tagant (lepingu maksimaalne kestus: 48 kuud).Pediaatriale spetsialiseerunud arstid.
Kohaldatavad õigus-, regulatiiv- või haldussätted on toodud hanke iseloomustuses.
Õiguslik alus: 15.9.1979 ministeeriumidekreet, milles on sätestatud pediaatria valdkonnas eriarstide, praktika juhendajate ja tööle võtmisega seotud talituste akrediteerimise erikriteeriumid.


Kõige enam kasutatav töökeel on prantsuse keel, mistõttu nõutakse selle valdamist vähemalt tasemel C1 (Euroopa keeleõppe raamdokumendi kohaselt) nii arusaamise kui ka suulise ja kirjaliku väljendusoskuse osas.
Nõutav on rahuldav inglise keele oskus (vähemalt tasemel B1 Euroopa keeleõppe raamdokumendi kohaselt) nii arusaamise kui ka suulise ja kirjaliku väljendusoskuse osas.
Lastearst peab oma tööülesannete täitmisel arvesse võtma Euroopa Liidu institutsioonide töötajate ja nende laste multikultuurset ja mitmekeelset eripära.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Brüssel


Pakkumiste avamine võidakse lühikese etteteatamisajaga edasi lükata, juhul kui Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi hoones toimuvad pakkumiste avamiseks esialgu ettenähtud päeval ettenägematud sündmused.


Lepingu uuendamise kirjeldus ja ajakava: 3 võimalikku vaikimisi uuendamist iga aasta tagant (lepingu maksimaalne kestus on 48 kuud).


Üldkohus
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Üldkohus
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgiaBrüssel
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida leping lastearsti teenuste osutamiseks Brüsselis asuva Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi lastesõime jaoks. Lastesõim mahutab ligikaudu 177 last vanuses 0–4 aastat.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Selection criteria as stated in the procurement documents
jah
Selection criteria as stated in the procurement documents
jah
Lepingu täitmise tingimused

Kõige enam kasutatav töökeel on prantsuse keel, mistõttu nõutakse selle valdamist vähemalt tasemel C1 (Euroopa keeleõppe raamdokumendi kohaselt) nii arusaamise kui ka suulise ja kirjaliku väljendusoskuse osas.

Nõutav on rahuldav inglise keele oskus (vähemalt tasemel B1 Euroopa keeleõppe raamdokumendi kohaselt) nii arusaamise kui ka suulise ja kirjaliku väljendusoskuse osas.

Lastearst peab oma tööülesannete täitmisel arvesse võtma Euroopa Liidu institutsioonide töötajate ja nende laste multikultuurset ja mitmekeelset eripära.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Pediaatriale spetsialiseerunud arstid.

Kohaldatavad õigus-, regulatiiv- või haldussätted on toodud hanke iseloomustuses.

Õiguslik alus: 15.9.1979 ministeeriumidekreet, milles on sätestatud pediaatria valdkonnas eriarstide, praktika juhendajate ja tööle võtmisega seotud talituste akrediteerimise erikriteeriumid.

Osaleda võivad ainult teatava kutseala esindajad
jah

Hankemenetlus

Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
CS
Kuupäev
2018-05-04
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah
Kohalik aeg
12:00
Pakkumuste avamise tingimused

2018-05-14

11:00

Brüssel

Pakkumiste avamine võidakse lühikese etteteatamisajaga edasi lükata, juhul kui Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi hoones toimuvad pakkumiste avamiseks esialgu ettenähtud päeval ettenägematud sündmused.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
jah
Konkursi liik
Open

Lisateave

Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Lepingu uuendamise kirjeldus ja ajakava: 3 võimalikku vaikimisi uuendamist iga aasta tagant (lepingu maksimaalne kestus on 48 kuud).

Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2018-03-23
See on korduv hange
jah

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgia, Brüssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Lepingu sõlmimine lastearsti palkamiseks Brüsselis asuva Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi (edaspidi sekretariaat) lastesõime jaoks. Lastesõim mahutab ligikaudu 177 last vanuses 0–4 aastat.
Leping jõustub 1.9.2018 ja selle kestus on 12 kuud, mida uuendatakse vaikimisi 3 korda. Lepingu aluseks on teenuse osutamine 8 tundi nädalas kahel mittejärjestikusel päeval, eelistatult ajavahemikus 8:00 kuni 12:00. Lõplik töögraafik oleneb sekretariaadi vajadustest ning see määratakse sekretariaadi ja valitud lastearsti vastastikusel kokkuleppel. Lisateenuste osutamine toimub sekretariaadi nõudmisel vastavalt hanke iseloomustuse punkti XII tingimustele. Teenuse osutamine hõlmab aastas keskmiselt 344 tunni ulatuses põhiteenuste ja 60 tunni ulatuses lisateenuste osutamist.
Valitud lastearsti peab tagama, et puudumise korral asendab teda teine lastearst. Tellimislehel määratud perioodi jooksul (6 kuud) ei või asenduste kestus ületada 20 tundi, välja arvatud juhul, kui sekretariaat on andnud selleks selgesõnalise loa.
Teenused hõlmavad:
1. lastesõimes ennetava meditsiini järelevalve
— lastesõime vastuvõtmisel eelnevad tervisekontrollid;
— regulaarsed ennetavad meditsiinilised konsultatsioonid 9 kuu, 18, kuu ja 30 kuu pärast;
— vajalikud erikonsultatsioonid kroonilise haiguse või tõendatud meditsiiniliste probleemide korral;
— laste keskkonnatingimuste kontrollimine turvalisuse ja tervishoiu seisukohast (traumade ennetamine, siseruumide temperatuur, saasteainete vastu võitlemine, allergiate ennetamine jne).
Meditsiiniõdede poolt tagatud hügieeni koordineerimise kontroll ja järelevalve:
— komisjoni peasekretariaadi lastesõime käsitleva määruse ja hügieenijuhendi meditsiinialaste sätete rakendamine (hanke iseloomustuse lisad V ja VI);
— meditsiiniliste protokollide (hädaabi, eemaldamise kriteeriumid, epideemia, meningiit jne) kinnitamine;
— lapsevanematele koostatud kirjade sisu kinnitamine;
— menüüde koostise tingimuslik kinnitamine;
— laste tervise seisukohast vajalike erimenüüde tingimuslik kinnitamine;
— meditsiiniseadmete, ravimite ja hooldusvahendite ning hügieeni- ja puhastusvahendite kontrollimine;
— „kriisiüksuse“ meditsiiniline vastutus, mida rakendatakse tõsiste nakkushaiguste korral nii lastesõime lahtiolekuaegadel kui ka õhtuti ja nädalavahetustel;
— lastesõimele kohaldatava protseduuri raamistikus sekkumine väärkohtlemise kahtluse korral;
— koostöö peasekretariaadi arsti ja lastesõime haldaja töötervishoiuarstiga, kui ühe lapse või töötaja haigus võib avaldada mõju teiste laste või töötajate tervislikule seisundile.
2. muud ülesanded
— erinevate aruannete ja teadete koostamine, vajaduse korral koostöös pädevate spetsialistidega (meditsiiniõed, hariduspsühholoogid jne), samuti üksikasjalike aruannete koostamine vahejuhtumite või muude asjaolude korral, millest tuleb sekretariaati teavitada;
— sekretariaadi nõudmisel meditsiiniliste teadete koostamine, sealhulgas võimalike ühiste teadete koostamine koostöös peasekretariaadi volitatud hariduspsühholoogide või muude erialade spetsialistidega;
— erinevate protseduuride täpsete kirjelduste koostamine ja nende rakendamine.
3. meditsiiniõdede ülesannete meditsiiniline järelevalve
— lastesõimes igapäevaselt ennetava meditsiini rakendamine;
— krooniliste või hootiste haiguste all kannatavate laste võimalike erivajaduste järelevalve;
— lastesõime vastutuse all olevate laste ja vara kohta andmete järelevalve meditsiinilisest ning halduslikust vaatepunktist;
— aruannete ja protseduuride koostamine.

Main site or place of performance

Brüssel.

Description of renewals

3 võimalikku vaikimisi uuendamist iga aasta tagant (lepingu maksimaalne kestus: 48 kuud).

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified