This tender in no longer available.

Tender description
Euroopan unionin neuvosto, Secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 – Lastenlääkäri Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön päiväkotia varten

UCA 17/045

Tarkoituksena on tehdä sopimus, joka koskee lastenlääkärin palkkaamista Brysselissä sijaitsevan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön päiväkotia varten. Päiväkoti on suunniteltu noin 177 lapselle, jotka ovat 0–4 vuoden ikäisiä.

Bryssel.


Tarkoituksena on tehdä sopimus, joka koskee lastenlääkärin palkkaamista Brysselissä sijaitsevan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön (jäljempänä ’sihteeristö’) päiväkotia varten. Päiväkoti on suunniteltu noin 177 lapselle, jotka ovat 0–4 vuoden ikäisiä.
Sopimus on voimassa 1.9.2018 alkaen 12 kuukauden ajan. Se voidaan uusia ilman uutta erillistä sopimusta 3 kertaa. Sopimus perustuu 8 viikkotyötuntiin, jotka jakautuvat 2:lle ei-peräkkäiselle päivälle, ajoittuen mieluiten 8:00–12:00. Lopullinen työaikataulu riippuu sihteeristön tarpeista, ja siitä voidaan päättää sihteeristön ja valitun lastenlääkärin välisellä yhteisellä sopimuksella. Sihteeristö saattaa pyytää lisäpalveluja tarjouseritelmien kohdan XII ehtojen mukaisesti. Palvelun laajuus on 344 vuosittaista peruspalvelun työtuntia sekä 60 lisätyötuntia.
Valitun lastenlääkärin on huolehdittava sijaisen saamisesta poissaolotapauksessa. Sijaisjärjestelyiden osuus ei saa ylittää 20 tuntia tilauskauden (6 kuukautta) aikana ilman sihteeristön nimenomaista lupaa.
Palveluihin kuuluu
1. ennaltaehkäisevä terveydenhoito päiväkodissa
— ennen päiväkotiin tulemista suoritettavat terveystarkastukset,
— ennaltaehkäisevät lääkärissäkäynnit aika ajoin (9 kk, 18 kk ja 30 kk),
— lääkärissäkäynnit tarpeen mukaan tietystä syystä (krooninen sairaus tai todetut lääketieteelliset syyt),
— lasten ympäristön tarkastus turvallisuuden ja terveyden kannalta (vammojen ehkäisy, huoneiden lämpötila, saasteet, allergiat yms.).
Sairaanhoitajien koordinoidun hygieniatyön valvonta ja seuranta:
— sihteeristön päiväkodin ohjesäännön lääketieteellisten määräysten ja hygieniaohjekirjan soveltaminen (tarjouseritelmien liitteet V ja VI),
— lääketieteellisten toimintaohjeiden validointi (kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset, päiväkodista poistamisperusteet, epidemiat, aivokalvontulehdus yms.),
— vanhemmille tarkoitettujen kirjeiden sisällön tarkastaminen,
— ruokalistojen ainesosien tarkastaminen tarvittaessa,
— terveydellisistä syistä noudatettavien lasten erikoisruokavalioiden tarkastaminen tarvittaessa,
— lääketieteellisten varusteiden, lääkevalmisteiden, hoitojen, hygienia- ja siivoustuotteiden tarkastaminen,
— lääketieteellinen vastuu ”kriisiyksiköstä”, jollainen voidaan perustaa vakavan tartuntatautitapauksen johdosta päiväkodin aukioloaikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin,
— puuttuminen kaltoinkohtelutapausta epäiltäessä päiväkodissa sovellettavan käytännön puitteissa,
— yhteistyö sihteeristön konsultoivan lääkärin ja päiväkodin hallinnon työterveyslääkärin kanssa, kun lapsen tai henkilöstön jäsenen sairaus uhkaa toisten lasten tai toisten henkilökunnan jäsenten terveydentilaa.
2. muut tehtävät
— erilaisten raporttien ja lausuntojen laatiminen, milloin niitä tarvitaan muiden ammattilaisten (sairaanhoitajat, kasvatuspsykologit jne.) kanssa tehtävää yhteistyötä varten, näitä voivat olla välikohtausten olosuhteiden kuvaus tai mikä muu tahansa seikka, joka tulee saattaa sihteeristön tietoon,
— sihteeristön pyytämät lääkärinlausunnot, jollaisia voisivat mahdollisesti olla kasvatuspsykologien tai muiden sihteeristön valtuuttamien ammattilaisten kanssa laadittavat yhteislausunnot,
— erilaisten toimenpiteiden yksityiskohtaiset selostukset ja niiden toteuttaminen.
3. sairaanhoitajien tehtävien lääketieteellinen valvonta
— ennaltaehkäisevän terveydenhoidon toteuttaminen päiväkodin päivittäisessä työssä,
— kroonisista tai akuuteista vaivoista kärsivien lasten erityistarpeiden huomioiminen,
— lapsia koskevien potilasasiakirjojen ja muiden lastenlääkärin vastuulla olevien aineistojen lääketieteellinen ja hallinnollinen valvonta,
— raporttien ja menettelyohjeiden laatiminen.


12


sopimus voidaan uusia 3 kertaa ilman eri sopimista vuodeksi kerrallaan (sopimuksen enimmäiskestoaika: 48 kuukautta).Lastentautioppiin erikoistunut lääkäri.
Sovellettavat lait, säädökset tai hallinnolliset määräykset ovat tarjouseritelmissä.
Oikeusperusta: ministerin asetus, annettu 15.9.1979, lastentautiopin erikoisalan erikoislääkärien, työharjoittelujen valvojien ja työharjoittelupalveluiden laillistamisen erityisperusteista.


Eniten käytetty kieli on ranska, joten vaatimuksena on sujuva ranskan kielen taito, joka vastaa vähintään tasoa C1 (yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen mukaisesti) ymmärtämisen sekä puhutun ja kirjallisen kielitaidon osalta.
Englannin osalta vaaditaan tyydyttävää kielitaitoa (vähintään tasoa B1 yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen mukaisesti) ymmärtämisen sekä puhutun ja kirjallisen kielitaidon osalta.
Lastenlääkärin tulee ottaa huomioon virkaa hoitaessaan eurooppalaisten toimielinten henkilökunnan ja heidän lastensa monikulttuurinen ja monikielinen erityislaatu.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Bryssel


Tarjousten avaustilaisuutta voidaan siirtää lyhyellä varoitusajalla, mikäli pääsihteeristön rakennuksissa järjestetään ennakoimattomia tapahtumia sinä päivänä, jolle tarjousten avaustilaisuus oli alun perin suunniteltu.


Sopimusten jatkamisen ehdot ja aikataulu: sopimus voidaan uusia 3 kertaa ilman eri sopimista vuodeksi kerrallaan (sopimuksen enimmäiskestoaika: 48 kuukautta).


Unionin yleinen tuomioistuin
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Unionin yleinen tuomioistuin
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Secrétariat général du conseil – DGA4 – Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgiaBryssel
Tarkoituksena on tehdä sopimus, joka koskee lastenlääkärin palkkaamista Brysselissä sijaitsevan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön päiväkotia varten. Päiväkoti on suunniteltu noin 177 lapselle, jotka ovat 0–4 vuoden ikäisiä.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Eniten käytetty kieli on ranska, joten vaatimuksena on sujuva ranskan kielen taito, joka vastaa vähintään tasoa C1 (yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen mukaisesti) ymmärtämisen sekä puhutun ja kirjallisen kielitaidon osalta.

Englannin osalta vaaditaan tyydyttävää kielitaitoa (vähintään tasoa B1 yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen mukaisesti) ymmärtämisen sekä puhutun ja kirjallisen kielitaidon osalta.

Lastenlääkärin tulee ottaa huomioon virkaa hoitaessaan eurooppalaisten toimielinten henkilökunnan ja heidän lastensa monikulttuurinen ja monikielinen erityislaatu.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Lastentautioppiin erikoistunut lääkäri.

Sovellettavat lait, säädökset tai hallinnolliset määräykset ovat tarjouseritelmissä.

Oikeusperusta: ministerin asetus, annettu 15.9.1979, lastentautiopin erikoisalan erikoislääkärien, työharjoittelujen valvojien ja työharjoittelupalveluiden laillistamisen erityisperusteista.

Participation is reserved to a particular profession
kyllä

Menettely

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Päivämäärä
2018-05-04
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
12:00
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-05-14

11:00

Bryssel

Tarjousten avaustilaisuutta voidaan siirtää lyhyellä varoitusajalla, mikäli pääsihteeristön rakennuksissa järjestetään ennakoimattomia tapahtumia sinä päivänä, jolle tarjousten avaustilaisuus oli alun perin suunniteltu.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
kyllä
Type of contest
Open

Täydentävät tiedot

Sovittelusta vastaava elin

Unionin yleinen tuomioistuin

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Sopimusten jatkamisen ehdot ja aikataulu: sopimus voidaan uusia 3 kertaa ilman eri sopimista vuodeksi kerrallaan (sopimuksen enimmäiskestoaika: 48 kuukautta).

Muutoksenhakuelin

Unionin yleinen tuomioistuin

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Secrétariat général du conseil – DGA4 – Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-03-23
Kyse on toistuvasta hankinnasta
kyllä

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgia, Bryssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Tarkoituksena on tehdä sopimus, joka koskee lastenlääkärin palkkaamista Brysselissä sijaitsevan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön (jäljempänä ’sihteeristö’) päiväkotia varten. Päiväkoti on suunniteltu noin 177 lapselle, jotka ovat 0–4 vuoden ikäisiä.
Sopimus on voimassa 1.9.2018 alkaen 12 kuukauden ajan. Se voidaan uusia ilman uutta erillistä sopimusta 3 kertaa. Sopimus perustuu 8 viikkotyötuntiin, jotka jakautuvat 2:lle ei-peräkkäiselle päivälle, ajoittuen mieluiten 8:00–12:00. Lopullinen työaikataulu riippuu sihteeristön tarpeista, ja siitä voidaan päättää sihteeristön ja valitun lastenlääkärin välisellä yhteisellä sopimuksella. Sihteeristö saattaa pyytää lisäpalveluja tarjouseritelmien kohdan XII ehtojen mukaisesti. Palvelun laajuus on 344 vuosittaista peruspalvelun työtuntia sekä 60 lisätyötuntia.
Valitun lastenlääkärin on huolehdittava sijaisen saamisesta poissaolotapauksessa. Sijaisjärjestelyiden osuus ei saa ylittää 20 tuntia tilauskauden (6 kuukautta) aikana ilman sihteeristön nimenomaista lupaa.
Palveluihin kuuluu
1. ennaltaehkäisevä terveydenhoito päiväkodissa
— ennen päiväkotiin tulemista suoritettavat terveystarkastukset,
— ennaltaehkäisevät lääkärissäkäynnit aika ajoin (9 kk, 18 kk ja 30 kk),
— lääkärissäkäynnit tarpeen mukaan tietystä syystä (krooninen sairaus tai todetut lääketieteelliset syyt),
— lasten ympäristön tarkastus turvallisuuden ja terveyden kannalta (vammojen ehkäisy, huoneiden lämpötila, saasteet, allergiat yms.).
Sairaanhoitajien koordinoidun hygieniatyön valvonta ja seuranta:
— sihteeristön päiväkodin ohjesäännön lääketieteellisten määräysten ja hygieniaohjekirjan soveltaminen (tarjouseritelmien liitteet V ja VI),
— lääketieteellisten toimintaohjeiden validointi (kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset, päiväkodista poistamisperusteet, epidemiat, aivokalvontulehdus yms.),
— vanhemmille tarkoitettujen kirjeiden sisällön tarkastaminen,
— ruokalistojen ainesosien tarkastaminen tarvittaessa,
— terveydellisistä syistä noudatettavien lasten erikoisruokavalioiden tarkastaminen tarvittaessa,
— lääketieteellisten varusteiden, lääkevalmisteiden, hoitojen, hygienia- ja siivoustuotteiden tarkastaminen,
— lääketieteellinen vastuu ”kriisiyksiköstä”, jollainen voidaan perustaa vakavan tartuntatautitapauksen johdosta päiväkodin aukioloaikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin,
— puuttuminen kaltoinkohtelutapausta epäiltäessä päiväkodissa sovellettavan käytännön puitteissa,
— yhteistyö sihteeristön konsultoivan lääkärin ja päiväkodin hallinnon työterveyslääkärin kanssa, kun lapsen tai henkilöstön jäsenen sairaus uhkaa toisten lasten tai toisten henkilökunnan jäsenten terveydentilaa.
2. muut tehtävät
— erilaisten raporttien ja lausuntojen laatiminen, milloin niitä tarvitaan muiden ammattilaisten (sairaanhoitajat, kasvatuspsykologit jne.) kanssa tehtävää yhteistyötä varten, näitä voivat olla välikohtausten olosuhteiden kuvaus tai mikä muu tahansa seikka, joka tulee saattaa sihteeristön tietoon,
— sihteeristön pyytämät lääkärinlausunnot, jollaisia voisivat mahdollisesti olla kasvatuspsykologien tai muiden sihteeristön valtuuttamien ammattilaisten kanssa laadittavat yhteislausunnot,
— erilaisten toimenpiteiden yksityiskohtaiset selostukset ja niiden toteuttaminen.
3. sairaanhoitajien tehtävien lääketieteellinen valvonta
— ennaltaehkäisevän terveydenhoidon toteuttaminen päiväkodin päivittäisessä työssä,
— kroonisista tai akuuteista vaivoista kärsivien lasten erityistarpeiden huomioiminen,
— lapsia koskevien potilasasiakirjojen ja muiden lastenlääkärin vastuulla olevien aineistojen lääketieteellinen ja hallinnollinen valvonta,
— raporttien ja menettelyohjeiden laatiminen.

Main site or place of performance

Bryssel.

Description of renewals

sopimus voidaan uusia 3 kertaa ilman eri sopimista vuodeksi kerrallaan (sopimuksen enimmäiskestoaika: 48 kuukautta).

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified