This tender in no longer available.

Tender description
Vijeće Europske unije, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 liječnik pedijatar za jaslice Glavnog tajništva Vijeća Europske unije

UCA 17/045

Svrha je ovog nadmetanja sklapanje ugovora za zapošljavanje pedijatra za jaslice Glavnog tajništva Vijeća Europske unije u Bruxellesu, kapaciteta oko 177 djece mlađe od 4 godine.

Bruxelles.


Sklapanje ugovora za zapošljavanje pedijatra za jaslice Glavnog tajništva Vijeća Europske unije u Bruxellesu (u daljnjem tekstu „Tajništvo”). Jaslice mogu smjestiti otprilike 177 djece mlađe od 4 godine.
Ugovor će stupiti na snagu 1.9.2018. za razdoblje od 12 mjeseci i može se obnoviti prešutnim sporazumom 3 puta. Ugovor će se temeljiti na usluzi u trajanju od 8 sati tjedno tijekom 2 neuzastopna dana, poželjno od 8:00 do 12:00 sati. Konačni raspored radnog vremena ovisit će o zahtjevima Tajništva i može se odlučiti putem zajedničkog dogovora između tajništva i odabranog pedijatra. Tajništvo će moći zatražiti i dodatne usluge, u skladu s odredbama točke XII uputa za nadmetanje. Usluga prosječno obuhvaća 344 sati godišnje, na bazi 60 dodatnih sati usluga.
U slučaju spriječenosti pedijatar mora osigurati zamjenu drugog liječnika pedijatra. Zamjena ne može trajati dulje od 20 sati unutar obuhvaćenog razdoblja (6 mjeseci), osim u slučaju izričitog odobrenja Tajništva.
Usluge obuhvaćaju:
1. praćenje preventivne medicine u jaslicama
— medicinski pregledi prije upisa u jaslice;
— redoviti preventivni liječnički pregledi djece u dobi od 9, 18 i 30 mjeseci;
— posebni pregledi u slučaju kroničnih oboljenja ili pogoršanja zdravstvenih problema;
— ocjenjivanje okoliša djece u pogledu zdravstvene sigurnosti (prevencija trauma, temperatura prostora, sprječavanje zagađenja, sprječavanje alergija, …).
Kontrola i praćenje provjera higijene koju obavljaju medicinske sestre/tehničari:
— primjena odredbi o zdravlju sadržanih u propisima o jaslicama Glavnog tajništva Vijeća (GTV) i Vodiču o higijeni (Prilozi V i VI uputa za nadmetanje);
— ocjena medicinskih protokola (hitni slučajevi, kriteriji za izolaciju, epidemija, meningitis, …);
— ocjena sadržaja dopisa namijenjenih roditeljima;
— moguća ocjena sadržaja jelovnika;
— ocjena mogućih posebnih dijeta, radi očuvanja zdravlja djece;
— ocjena zdravstvene opreme, farmaceutskih proizvoda i proizvoda za njegu, higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje;
— zdravstvena odgovornost „krizne ćelije”, postupanje u slučaju teške zarazne bolesti tijekom radnog vremena jaslica, noću i tijekom vikenda;
— postupanje u slučaju sumnje na zlostavljanje, u okviru postupka prijave u jaslice;
— suradnja s liječnikom-savjetnikom Tajništva i liječnikom medicine rada upravitelja jaslica, tijekom bolesti djeteta ili člana ključnog osoblja koja bi mogla utjecati na zdravlje druge djece ili drugih članova osoblja.
2. ostale zadatke
— sastavljanje različitih izvješća i mišljenja, ako je potrebno u suradnji sa stručnjacima (medicinskim sestrama/tehničarima, psiholozima i pedagozima itd.), koji uključuju i sastavljanje detaljnog izvješća u slučaju nesreće ili nekoj drugoj situaciji o kojoj je potrebno obavijestiti Tajništvo;
— medicinska mišljenja na zahtjev Tajništva, koja uključuju i eventualna zajednička mišljenja sastavljena u suradnji s psiholozima i pedagozima ili drugim stručnjacima koje je imenovalo Tajništvo;
— precizno sastavljanje različitih postupaka i njihova provedba.
3. medicinski nadzor zadataka medicinskih sestara
— svakodnevna primjena preventivne medicine u jaslicama;
— praćenje mogućih specifičnih potreba djece koja pate od kroničnih ili akutnih bolesti;
— medicinsko i administrativno vođenje kartona djece i pitanja za koja su odgovorni;
— sastavljanje izvješća i postupaka.


12


Moguće je prešutno sklopiti do 3 jednogodišnja ugovora (ukupno maksimalno trajanje ugovora: 48 mjeseci).Liječnici specijalisti pedijatri.
Odredbe zakona, propisa ili administrativne odredbe koje se primjenjuju navedene su u uputama za nadmetanje.
Pravni temelj: Ministarska Uredba od 15.9.1979. kojom se uspostavljaju posebni kriteriji za akreditaciju specijaliziranih liječnika, nadzornika praksi i usluga zapošljavanja u području specijalista pedijatrije.


Budući da je najčešće korišteni jezik francuski jezik, traži se dobro poznavanje ovog jezika na razini C1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike u razumijevanju, govoru i pismu.
Potrebno je i zadovoljavajuće znanje engleskog jezika (na razini barem B1 u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike), u razumijevanju, govoru i pismu.
Od pedijatra se očekuje da, tijekom obavljanja svoje djelatnosti, u obzir uzme specifičnosti multikulturalnog okruženja i višejezičnost zaposlenika europskih institucija i njihove djece.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Bruxelles


Otvaranje ponuda može se odgoditi u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja koja se odvijaju u zgradama Glavnog tajništva na dan na koji je prvotno zakazano javno otvaranje ponuda.


Opis načina ili kalendar obnavljanja: Moguće je prešutno sklopiti do 3 jednogodišnja ugovora (ukupno maksimalno trajanje ugovora: = 48 mjeseci).


Opći sud
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Opći sud
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Vijeće Europske unije, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgijaBruxelles
Svrha je ovog nadmetanja sklapanje ugovora za zapošljavanje pedijatra za jaslice Glavnog tajništva Vijeća Europske unije u Bruxellesu, kapaciteta oko 177 djece mlađe od 4 godine.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Uvjeti izvršenja ugovora

Budući da je najčešće korišteni jezik francuski jezik, traži se dobro poznavanje ovog jezika na razini C1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike u razumijevanju, govoru i pismu.

Potrebno je i zadovoljavajuće znanje engleskog jezika (na razini barem B1 u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike), u razumijevanju, govoru i pismu.

Od pedijatra se očekuje da, tijekom obavljanja svoje djelatnosti, u obzir uzme specifičnosti multikulturalnog okruženja i višejezičnost zaposlenika europskih institucija i njihove djece.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Liječnici specijalisti pedijatri.

Odredbe zakona, propisa ili administrativne odredbe koje se primjenjuju navedene su u uputama za nadmetanje.

Pravni temelj: Ministarska Uredba od 15.9.1979. kojom se uspostavljaju posebni kriteriji za akreditaciju specijaliziranih liječnika, nadzornika praksi i usluga zapošljavanja u području specijalista pedijatrije.

Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku
da

Postupak

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
CS
Datum
2018-05-04
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
da
Lokalno vrijeme
12:00
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-05-14

11:00

Bruxelles

Otvaranje ponuda može se odgoditi u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja koja se odvijaju u zgradama Glavnog tajništva na dan na koji je prvotno zakazano javno otvaranje ponuda.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Tijelo nadležno za postupke mirenja

Opći sud

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Opis načina ili kalendar obnavljanja: Moguće je prešutno sklopiti do 3 jednogodišnja ugovora (ukupno maksimalno trajanje ugovora: = 48 mjeseci).

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Opći sud

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Vijeće Europske unije, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Datum slanja ove obavijesti
2018-03-23
Ova nabava će se ponavljati.
da

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgija, Bruxelles

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Sklapanje ugovora za zapošljavanje pedijatra za jaslice Glavnog tajništva Vijeća Europske unije u Bruxellesu (u daljnjem tekstu „Tajništvo”). Jaslice mogu smjestiti otprilike 177 djece mlađe od 4 godine.
Ugovor će stupiti na snagu 1.9.2018. za razdoblje od 12 mjeseci i može se obnoviti prešutnim sporazumom 3 puta. Ugovor će se temeljiti na usluzi u trajanju od 8 sati tjedno tijekom 2 neuzastopna dana, poželjno od 8:00 do 12:00 sati. Konačni raspored radnog vremena ovisit će o zahtjevima Tajništva i može se odlučiti putem zajedničkog dogovora između tajništva i odabranog pedijatra. Tajništvo će moći zatražiti i dodatne usluge, u skladu s odredbama točke XII uputa za nadmetanje. Usluga prosječno obuhvaća 344 sati godišnje, na bazi 60 dodatnih sati usluga.
U slučaju spriječenosti pedijatar mora osigurati zamjenu drugog liječnika pedijatra. Zamjena ne može trajati dulje od 20 sati unutar obuhvaćenog razdoblja (6 mjeseci), osim u slučaju izričitog odobrenja Tajništva.
Usluge obuhvaćaju:
1. praćenje preventivne medicine u jaslicama
— medicinski pregledi prije upisa u jaslice;
— redoviti preventivni liječnički pregledi djece u dobi od 9, 18 i 30 mjeseci;
— posebni pregledi u slučaju kroničnih oboljenja ili pogoršanja zdravstvenih problema;
— ocjenjivanje okoliša djece u pogledu zdravstvene sigurnosti (prevencija trauma, temperatura prostora, sprječavanje zagađenja, sprječavanje alergija, …).
Kontrola i praćenje provjera higijene koju obavljaju medicinske sestre/tehničari:
— primjena odredbi o zdravlju sadržanih u propisima o jaslicama Glavnog tajništva Vijeća (GTV) i Vodiču o higijeni (Prilozi V i VI uputa za nadmetanje);
— ocjena medicinskih protokola (hitni slučajevi, kriteriji za izolaciju, epidemija, meningitis, …);
— ocjena sadržaja dopisa namijenjenih roditeljima;
— moguća ocjena sadržaja jelovnika;
— ocjena mogućih posebnih dijeta, radi očuvanja zdravlja djece;
— ocjena zdravstvene opreme, farmaceutskih proizvoda i proizvoda za njegu, higijenskih potrepština i proizvoda za čišćenje;
— zdravstvena odgovornost „krizne ćelije”, postupanje u slučaju teške zarazne bolesti tijekom radnog vremena jaslica, noću i tijekom vikenda;
— postupanje u slučaju sumnje na zlostavljanje, u okviru postupka prijave u jaslice;
— suradnja s liječnikom-savjetnikom Tajništva i liječnikom medicine rada upravitelja jaslica, tijekom bolesti djeteta ili člana ključnog osoblja koja bi mogla utjecati na zdravlje druge djece ili drugih članova osoblja.
2. ostale zadatke
— sastavljanje različitih izvješća i mišljenja, ako je potrebno u suradnji sa stručnjacima (medicinskim sestrama/tehničarima, psiholozima i pedagozima itd.), koji uključuju i sastavljanje detaljnog izvješća u slučaju nesreće ili nekoj drugoj situaciji o kojoj je potrebno obavijestiti Tajništvo;
— medicinska mišljenja na zahtjev Tajništva, koja uključuju i eventualna zajednička mišljenja sastavljena u suradnji s psiholozima i pedagozima ili drugim stručnjacima koje je imenovalo Tajništvo;
— precizno sastavljanje različitih postupaka i njihova provedba.
3. medicinski nadzor zadataka medicinskih sestara
— svakodnevna primjena preventivne medicine u jaslicama;
— praćenje mogućih specifičnih potreba djece koja pate od kroničnih ili akutnih bolesti;
— medicinsko i administrativno vođenje kartona djece i pitanja za koja su odgovorni;
— sastavljanje izvješća i postupaka.

Main site or place of performance

Bruxelles.

Description of renewals

Moguće je prešutno sklopiti do 3 jednogodišnja ugovora (ukupno maksimalno trajanje ugovora: 48 mjeseci).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro