This tender in no longer available.

Tender description
Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 medic pediatru pentru creșa Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene

UCA 17/045

Prezentul anunț are ca obiect încheierea unui contract pentru prestarea de servicii de medic pediatru pentru creșa Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles. Creșa poate găzdui aproximativ 177 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani.

Bruxelles.


Încheierea unui contract pentru prestarea de servicii de medic pediatru (denumit în continuare „pediatrul”) pentru creșa Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles (denumit în continuare „Secretariatul”). Creșa poate găzdui aproximativ 177 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani.
Contractul va intra în vigoare la 1.9.2018 și va avea o durată de 12 luni, putând fi reînnoit în mod tacit de 3 ori. Contractul are ca obiect furnizarea serviciilor 8 ore pe săptămână, împărțite în 2 zile consecutive, de preferință între orele 8:00 și 12:00. Orarul final va fi stabilit în funcție de nevoile Secretariatului, de comun acord între acesta și pediatrul selectat. Pot fi solicitate servicii suplimentare de către secretariat în conformitate cu punctul XII din caietul de sarcini. Serviciile reprezintă o medie anuală de 344 de ore de servicii de bază și 60 de ore de servicii suplimentare.
Pediatrul selectat va trebui înlocuit de un alt medic pediatru în caz de absență. Înlocuirea nu poate depăși numărul de 20 de ore pentru perioada acoperită de comanda de achiziție (6 luni), cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în mod expres de către secretariat.
Aceste servicii includ:
1. supravegherea medicinii preventive la creșă
— controale medicale înainte de accesul la creșă,
— consultații medicale periodice preventive la vârsta de 9 luni, 18 luni și 30 de luni,
— consultațiile specifice necesare în caz de boală cronică sau probleme medicale dovedite,
— verificarea mediului înconjurător al copiilor în ceea ce privește siguranța și sănătatea (prevenirea accidentelor, temperatura camerei, combaterea substanțelor poluante, prevenirea alergiilor, ...).
Controlul și monitorizarea coordonării igienei furnizate de asistentele medicale:
— aplicarea dispozițiilor medicale aferente normelor creșei Secretariatului General al Consiliului și a ghidului de igienă (anexele V și VI din caietul de sarcini),
— validarea protocoalelor medicale (urgențe, criterii de evacuare, epidemie, meningită, ...),
— aprobarea conținutului scrisorilor destinate părinților,
— posibila aprobare a compoziției meniurilor,
— aprobarea oricărei diete speciale din motive de sănătate a copiilor,
— aprobarea echipamentului medical, a produselor farmaceutice și de îngrijire, a produselor de igienă și de curățanie,
— responsabilitatea medicală a „celulei de criză", pusă în aplicare în caz de boli contagioase grave în timpul orelor de deschidere a creșei, precum și seara și la sfârșit de săptămână,
— intervenția în caz de suspiciune de maltratare, ca parte a procedurii aplicate în cadrul creșei,
— colaborarea cu medicul-consilier al secretariatului și cu medicul specializat în medicina muncii al conducerii creșei, atunci când o boală a unui copil sau a unui membru al personalului poate avea repercusiuni asupra stării de sănătate a celorlalți copii sau a altor membri ai personalului.
2. alte sarcini
— elaborarea de diferite rapoarte și avize, dacă este necesar, în colaborare cu profesioniștii competenți (asistenți medicali, psihopedagogi etc.), inclusiv un raport detaliat în caz de incidente sau orice alt fapt care trebuie adus la cunoștința Secretariatului,
— opinii medicale la cererea Secretariatului, inclusiv posibile opinii elaborate în comun cu psihopedagogii sau alți specialiști desemnați de Secretariat,
— redactarea punctuală a diferitelor proceduri și implementarea acestora.
3. supravegherea medicală a sarcinilor asistentelor medicale
— aplicarea zilnică a medicinii preventive în cadrul creșei,
— monitorizarea nevoilor specifice specifice copiilor care suferă de boli cronice sau temporare,
— monitorizarea medicală și administrativă a dosarelor care vizează copiii și problemele aflate în responsabilitatea sa,
— elaborare de rapoarte și proceduri.


12


Sunt posibile 3 reînnoiri prin acord tacit de câte un an fiecare (durata totală maximă a contractului: 48 de luni).Medici specialiști în pediatrie.
Dispozițiile legislative, normative sau administrative relevante se regăsesc în caietul de sarcini.
Temei juridic: decretul ministerial din 15.9.1979 de stabilire a criteriilor speciale de acreditare a medicilor specialiști, a supraveghetorilor stagiilor și a serviciilor de stagii pentru specialitatea pediatrie.


Deoarece limba cea mai frecvent utilizată este limba franceză, se solicită o bună cunoaștere a acestei limbi care să corespundă cel puțin nivelului C1 al cadrului european comun de referință pentru limbi în ceea ce privește înțelegerea, exprimarea orală și scrisă.
Sunt necesare cunoștințe satisfăcătoare de limba engleză (cel puțin nivelul B1 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi) în ceea ce privește înțelegerea, exprimarea orală și scrisă.
Pediatrul este obligat să ia în considerare, în exercitarea activității sale, specificul multicultural și multilingv al personalului instituțiilor europene și al copiilor acestora.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Bruxelles


Deschiderea ofertelor poate fi amânată, cu preaviz scurt, ca urmare a evenimentelor neprevăzute care se derulează în clădirile Secretariatului General în ziua prevăzută inițial pentru ședința de deschidere a ofertelor.


Descrierea reînnoirilor: Sunt posibile 3 reînnoiri prin acord tacit de câte un an fiecare (durata totală maximă a contractului: 48 de luni).


Tribunalul
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Tribunalul
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene — DGA4 — unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgiaBruxelles
Prezentul anunț are ca obiect încheierea unui contract pentru prestarea de servicii de medic pediatru pentru creșa Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles. Creșa poate găzdui aproximativ 177 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Condiţii de executare a contractului

Deoarece limba cea mai frecvent utilizată este limba franceză, se solicită o bună cunoaștere a acestei limbi care să corespundă cel puțin nivelului C1 al cadrului european comun de referință pentru limbi în ceea ce privește înțelegerea, exprimarea orală și scrisă.

Sunt necesare cunoștințe satisfăcătoare de limba engleză (cel puțin nivelul B1 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi) în ceea ce privește înțelegerea, exprimarea orală și scrisă.

Pediatrul este obligat să ia în considerare, în exercitarea activității sale, specificul multicultural și multilingv al personalului instituțiilor europene și al copiilor acestora.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Medici specialiști în pediatrie.

Dispozițiile legislative, normative sau administrative relevante se regăsesc în caietul de sarcini.

Temei juridic: decretul ministerial din 15.9.1979 de stabilire a criteriilor speciale de acreditare a medicilor specialiști, a supraveghetorilor stagiilor și a serviciilor de stagii pentru specialitatea pediatrie.

Participarea este rezervată unei anumite profesii
da

Procedură

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
CS
Data
2018-05-04
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
Ora locală
12:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-05-14

11:00

Bruxelles

Deschiderea ofertelor poate fi amânată, cu preaviz scurt, ca urmare a evenimentelor neprevăzute care se derulează în clădirile Secretariatului General în ziua prevăzută inițial pentru ședința de deschidere a ofertelor.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Descrierea reînnoirilor: Sunt posibile 3 reînnoiri prin acord tacit de câte un an fiecare (durata totală maximă a contractului: 48 de luni).

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Tribunalul

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene — DGA4 — unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Data expedierii prezentului anunț
2018-03-23
Această achiziție este periodică
da

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgia, Bruxelles

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Încheierea unui contract pentru prestarea de servicii de medic pediatru (denumit în continuare „pediatrul”) pentru creșa Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles (denumit în continuare „Secretariatul”). Creșa poate găzdui aproximativ 177 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani.
Contractul va intra în vigoare la 1.9.2018 și va avea o durată de 12 luni, putând fi reînnoit în mod tacit de 3 ori. Contractul are ca obiect furnizarea serviciilor 8 ore pe săptămână, împărțite în 2 zile consecutive, de preferință între orele 8:00 și 12:00. Orarul final va fi stabilit în funcție de nevoile Secretariatului, de comun acord între acesta și pediatrul selectat. Pot fi solicitate servicii suplimentare de către secretariat în conformitate cu punctul XII din caietul de sarcini. Serviciile reprezintă o medie anuală de 344 de ore de servicii de bază și 60 de ore de servicii suplimentare.
Pediatrul selectat va trebui înlocuit de un alt medic pediatru în caz de absență. Înlocuirea nu poate depăși numărul de 20 de ore pentru perioada acoperită de comanda de achiziție (6 luni), cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în mod expres de către secretariat.
Aceste servicii includ:
1. supravegherea medicinii preventive la creșă
— controale medicale înainte de accesul la creșă,
— consultații medicale periodice preventive la vârsta de 9 luni, 18 luni și 30 de luni,
— consultațiile specifice necesare în caz de boală cronică sau probleme medicale dovedite,
— verificarea mediului înconjurător al copiilor în ceea ce privește siguranța și sănătatea (prevenirea accidentelor, temperatura camerei, combaterea substanțelor poluante, prevenirea alergiilor, ...).
Controlul și monitorizarea coordonării igienei furnizate de asistentele medicale:
— aplicarea dispozițiilor medicale aferente normelor creșei Secretariatului General al Consiliului și a ghidului de igienă (anexele V și VI din caietul de sarcini),
— validarea protocoalelor medicale (urgențe, criterii de evacuare, epidemie, meningită, ...),
— aprobarea conținutului scrisorilor destinate părinților,
— posibila aprobare a compoziției meniurilor,
— aprobarea oricărei diete speciale din motive de sănătate a copiilor,
— aprobarea echipamentului medical, a produselor farmaceutice și de îngrijire, a produselor de igienă și de curățanie,
— responsabilitatea medicală a „celulei de criză", pusă în aplicare în caz de boli contagioase grave în timpul orelor de deschidere a creșei, precum și seara și la sfârșit de săptămână,
— intervenția în caz de suspiciune de maltratare, ca parte a procedurii aplicate în cadrul creșei,
— colaborarea cu medicul-consilier al secretariatului și cu medicul specializat în medicina muncii al conducerii creșei, atunci când o boală a unui copil sau a unui membru al personalului poate avea repercusiuni asupra stării de sănătate a celorlalți copii sau a altor membri ai personalului.
2. alte sarcini
— elaborarea de diferite rapoarte și avize, dacă este necesar, în colaborare cu profesioniștii competenți (asistenți medicali, psihopedagogi etc.), inclusiv un raport detaliat în caz de incidente sau orice alt fapt care trebuie adus la cunoștința Secretariatului,
— opinii medicale la cererea Secretariatului, inclusiv posibile opinii elaborate în comun cu psihopedagogii sau alți specialiști desemnați de Secretariat,
— redactarea punctuală a diferitelor proceduri și implementarea acestora.
3. supravegherea medicală a sarcinilor asistentelor medicale
— aplicarea zilnică a medicinii preventive în cadrul creșei,
— monitorizarea nevoilor specifice specifice copiilor care suferă de boli cronice sau temporare,
— monitorizarea medicală și administrativă a dosarelor care vizează copiii și problemele aflate în responsabilitatea sa,
— elaborare de rapoarte și proceduri.

Main site or place of performance

Bruxelles.

Description of renewals

Sunt posibile 3 reînnoiri prin acord tacit de câte un an fiecare (durata totală maximă a contractului: 48 de luni).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Computer training services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

Malta : Floriana - Infusion solutions

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 330,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Recruitment services

Ireland

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 16.0 million Denar

United Kingdom : Paisley - Recreational, cultural and sporting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling