This tender in no longer available.

Tender description
Eiropas Savienības Padome, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 pediatrs Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta mazbērnu novietnei

UCA 17/045

Šī konkursa mērķis ir noslēgt līgumu par pediatra pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta mazbērnu novietnei Briselē. Mazbērnu novietnē iespējams uzņemt aptuveni 177 bērnus vecumā no 0 līdz 4 gadiem.

Brisele.


Līguma slēgšana par pediatra pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta (turpmāk “Sekretariāts”) mazbērnu novietnei Briselē. Mazbērnu novietnē iespējams uzņemt aptuveni 177 bērnus vecumā no 0 līdz 4 gadiem.
Līgums stāsies spēkā 1.9.2018, tā darbības laiks būs 12 mēneši, un to varēs atjaunot 3 reizes uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata. Līguma pamatā būs pakalpojumu nodrošināšana 8 stundas nedēļā, kas iedalītas uz 2 dienām (nav secīgas), vēlams no plkst. 8:00 līdz 12:00. Galīgais darba grafiks būs atkarīgs no Sekretariāta prasībām, un par to savstarpēji vienosies Sekretariāts un izraudzītais pediatrs. Sekretariāts var pieprasīt papildu pakalpojumus atbilstoši konkursa specifikāciju XII punkta nosacījumiem. Pamata pakalpojumi tiks nodrošināti vidēji 344 stundas gadā, bet papildu pakalpojumi – vidēji 60 stundas gadā.
Izraudzītajam pediatram jānodrošina, ka prombūtnes gadījumā viņu aizstās cits pediatrs. Pediatra aizvietotājs nedrīkst nostrādāt vairāk kā 20 stundas no pasūtījumā ietvertā perioda (6 mēneši), ja vien Sekretariāts nav sniedzis īpašu atļauju.
Pakalpojumi ietver turpmāk norādītos uzdevumus.
1. Profilaktiskās medicīnas pārraudzību mazbērnu novietnē:
— veselības pārbaudes pirms uzņemšanas mazbērnu novietnē,
— periodiskas profilaktiskās medicīnas konsultācijas pēc 9, 18 un 30 mēnešiem,
— nepieciešamās specifiskās konsultācijas hronisku slimību vai diagnosticētu veselības problēmu gadījumā,
— bērnu vides pārbaude saistībā ar drošības un veselības stāvokli (traumu novēršana, gaisa temperatūras pārbaude telpās, piesārņotāju apkarošana, alerģiju novēršana utt.).
Medmāsu nodrošinātas higiēnas koordinēšanas kontrole un apsekojums:
— Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) mazbērnu novietnes regulas un Higiēnas rokasgrāmatas medicīnisko noteikumu piemērošana (specifikāciju V un VI pielikums),
— medicīnisko protokolu apstiprināšana (ārkārtas situācijas, apmeklēšanas aizlieguma kritēriji, epidēmija, meningīts u. c.),
— vecākiem paredzētu vēstuļu satura apstiprināšana,
— ēdienkartes sastāva iespējama apstiprināšana,
— iespējama speciāla uztura apstiprināšana bērnu veselības iemeslu dēļ,
— medicīniskā aprīkojuma, farmācijas un kopšanas produktu, kā arī higiēnas preču un tīrīšanas līdzekļu apstiprināšana,
— klīniskā atbildība par “krīzes centru”, kas tiek ieviests nopietnas infekciozas slimības gadījumā mazbērnu novietnes darba laikā, kā arī vakaros un brīvdienās,
— iejaukšanās pasākumi ļaunprātīgas izturēšanās aizdomu gadījumā mazbērnu novietnes piemērotās procedūras ietvaros,
— sadarbība ar Sekretariāta medicīnas speciālistu un mazbērnu novietnes vadītāja ārstu, ja bērna vai personāla locekļa slimībai ir risks ietekmēt citu bērnu vai personāla locekļu veselības stāvokli.
2. Citi uzdevumi:
— dažādu ziņojumu un atzinumu izveide, ja nepieciešams – sadarbībā ar kvalificētiem profesionāļiem (medmāsām, izglītības psihologiem u. c.), ieskaitot detalizētu ziņojumu sagatavošanu incidentu gadījumā vai kāda cita fakta dēļ, par kuru jāziņo Sekretariātam,
— ārstu ieteikumi pēc Sekretariāta pieprasījuma, kas ietver iespējamus kopīgus ieteikumus ar izglītības psihologiem vai citu Sekretariāta pilnvaroto speciālistu,
— dažādu procedūru ad hoc sastādīšana un īstenošana.
3. Medmāsu uzdevumu medicīniskā uzraudzība:
— ikdienas profilaktiskās medicīnas piemērošana mazbērnu novietnē,
— iespējamu īpašo vajadzību apsekojums bērniem, kas slimo ar hroniskām vai īslaicīgām slimībām,
— tās dokumentācijas medicīniskā un administratīvā pārraudzība, kas saistīta ar bērniem un jautājumiem, par ko pediatrs ir atbildīgs,
— ziņojumu un procedūru sagatavošana.


12


iespējami 3 atjaunojumi, katrs uz 1 gadu, uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata (līguma kopējais maksimālais darbības laiks: 48 mēneši).ārsti ar specializāciju pediatrijā.
Piemērojamie tiesiskie, normatīvie vai administratīvie noteikumi ir atrodami konkursa specifikācijās.
Tiesiskais pamats: Ministru 15.9.1979 Dekrēts, ar ko nosaka īpašus kritērijus ārstu speciālistu, stažēšanās uzraugu un stažēšanās dienestu akreditācijai pediatrijas specialitātē.


Tā kā visbiežāk izmantotā darba valoda ir franču valoda, nepieciešamas labas šīs valodas prasmes; gan sapratnes, gan runāšanas, gan rakstīšanas prasmēm jāatbilst C1 līmenim (Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma).
Nepieciešamas apmierinošas angļu valodas zināšanas (gan sapratnes, gan runāšanas, gan rakstīšanas prasmes) vismaz B1 līmenī saskaņā ar Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu.
Pediatram savu darba pienākumu veikšanas ietvaros jāņem vērā Eiropas iestāžu personāla un viņu bērnu multikulturālie un daudzvalodu faktori.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Brisele


Piedāvājumu atvēršanas datums var tikt atlikts, par to paziņojot neilgi pirms tam, tādu neparedzētu pasākumu dēļ, kas sākotnēji paredzētajā piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dienā norisinās Ģenerālsekretariāta ēkās.


Atjaunojumu nosacījumu vai grafika apraksts: iespējami 3 atjaunojumi, katrs uz 1 gadu, uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata (līguma kopējais maksimālais darbības laiks: 48 mēneši).


Vispārējā tiesa
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Vispārējā tiesa
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Eiropas Savienības Padome, secrétariat général – DGA4 – Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BeļģijaBrisele
Šī konkursa mērķis ir noslēgt līgumu par pediatra pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta mazbērnu novietnei Briselē. Mazbērnu novietnē iespējams uzņemt aptuveni 177 bērnus vecumā no 0 līdz 4 gadiem.

Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

Selection criteria as stated in the procurement documents
Selection criteria as stated in the procurement documents
Līguma izpildes nosacījumi

Tā kā visbiežāk izmantotā darba valoda ir franču valoda, nepieciešamas labas šīs valodas prasmes; gan sapratnes, gan runāšanas, gan rakstīšanas prasmēm jāatbilst C1 līmenim (Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma).

Nepieciešamas apmierinošas angļu valodas zināšanas (gan sapratnes, gan runāšanas, gan rakstīšanas prasmes) vismaz B1 līmenī saskaņā ar Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu.

Pediatram savu darba pienākumu veikšanas ietvaros jāņem vērā Eiropas iestāžu personāla un viņu bērnu multikulturālie un daudzvalodu faktori.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

ārsti ar specializāciju pediatrijā.

Piemērojamie tiesiskie, normatīvie vai administratīvie noteikumi ir atrodami konkursa specifikācijās.

Tiesiskais pamats: Ministru 15.9.1979 Dekrēts, ar ko nosaka īpašus kritērijus ārstu speciālistu, stažēšanās uzraugu un stažēšanās dienestu akreditācijai pediatrijas specialitātē.

Participation is reserved to a particular profession


Procedūra

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Datums
2018-05-04
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums
Vietējais laiks
12:00
Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

2018-05-14

11:00

Brisele

Piedāvājumu atvēršanas datums var tikt atlikts, par to paziņojot neilgi pirms tam, tādu neparedzētu pasākumu dēļ, kas sākotnēji paredzētajā piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dienā norisinās Ģenerālsekretariāta ēkās.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
Type of contest
Open

Papildinformācija

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Vispārējā tiesa

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Atjaunojumu nosacījumu vai grafika apraksts: iespējami 3 atjaunojumi, katrs uz 1 gadu, uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata (līguma kopējais maksimālais darbības laiks: 48 mēneši).

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Vispārējā tiesa

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Eiropas Savienības Padome, secrétariat général – DGA4 – Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
2018-03-23
Šis ir kārtējs iepirkums

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Beļģija, Brisele

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Līguma slēgšana par pediatra pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta (turpmāk “Sekretariāts”) mazbērnu novietnei Briselē. Mazbērnu novietnē iespējams uzņemt aptuveni 177 bērnus vecumā no 0 līdz 4 gadiem.
Līgums stāsies spēkā 1.9.2018, tā darbības laiks būs 12 mēneši, un to varēs atjaunot 3 reizes uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata. Līguma pamatā būs pakalpojumu nodrošināšana 8 stundas nedēļā, kas iedalītas uz 2 dienām (nav secīgas), vēlams no plkst. 8:00 līdz 12:00. Galīgais darba grafiks būs atkarīgs no Sekretariāta prasībām, un par to savstarpēji vienosies Sekretariāts un izraudzītais pediatrs. Sekretariāts var pieprasīt papildu pakalpojumus atbilstoši konkursa specifikāciju XII punkta nosacījumiem. Pamata pakalpojumi tiks nodrošināti vidēji 344 stundas gadā, bet papildu pakalpojumi – vidēji 60 stundas gadā.
Izraudzītajam pediatram jānodrošina, ka prombūtnes gadījumā viņu aizstās cits pediatrs. Pediatra aizvietotājs nedrīkst nostrādāt vairāk kā 20 stundas no pasūtījumā ietvertā perioda (6 mēneši), ja vien Sekretariāts nav sniedzis īpašu atļauju.
Pakalpojumi ietver turpmāk norādītos uzdevumus.
1. Profilaktiskās medicīnas pārraudzību mazbērnu novietnē:
— veselības pārbaudes pirms uzņemšanas mazbērnu novietnē,
— periodiskas profilaktiskās medicīnas konsultācijas pēc 9, 18 un 30 mēnešiem,
— nepieciešamās specifiskās konsultācijas hronisku slimību vai diagnosticētu veselības problēmu gadījumā,
— bērnu vides pārbaude saistībā ar drošības un veselības stāvokli (traumu novēršana, gaisa temperatūras pārbaude telpās, piesārņotāju apkarošana, alerģiju novēršana utt.).
Medmāsu nodrošinātas higiēnas koordinēšanas kontrole un apsekojums:
— Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) mazbērnu novietnes regulas un Higiēnas rokasgrāmatas medicīnisko noteikumu piemērošana (specifikāciju V un VI pielikums),
— medicīnisko protokolu apstiprināšana (ārkārtas situācijas, apmeklēšanas aizlieguma kritēriji, epidēmija, meningīts u. c.),
— vecākiem paredzētu vēstuļu satura apstiprināšana,
— ēdienkartes sastāva iespējama apstiprināšana,
— iespējama speciāla uztura apstiprināšana bērnu veselības iemeslu dēļ,
— medicīniskā aprīkojuma, farmācijas un kopšanas produktu, kā arī higiēnas preču un tīrīšanas līdzekļu apstiprināšana,
— klīniskā atbildība par “krīzes centru”, kas tiek ieviests nopietnas infekciozas slimības gadījumā mazbērnu novietnes darba laikā, kā arī vakaros un brīvdienās,
— iejaukšanās pasākumi ļaunprātīgas izturēšanās aizdomu gadījumā mazbērnu novietnes piemērotās procedūras ietvaros,
— sadarbība ar Sekretariāta medicīnas speciālistu un mazbērnu novietnes vadītāja ārstu, ja bērna vai personāla locekļa slimībai ir risks ietekmēt citu bērnu vai personāla locekļu veselības stāvokli.
2. Citi uzdevumi:
— dažādu ziņojumu un atzinumu izveide, ja nepieciešams – sadarbībā ar kvalificētiem profesionāļiem (medmāsām, izglītības psihologiem u. c.), ieskaitot detalizētu ziņojumu sagatavošanu incidentu gadījumā vai kāda cita fakta dēļ, par kuru jāziņo Sekretariātam,
— ārstu ieteikumi pēc Sekretariāta pieprasījuma, kas ietver iespējamus kopīgus ieteikumus ar izglītības psihologiem vai citu Sekretariāta pilnvaroto speciālistu,
— dažādu procedūru ad hoc sastādīšana un īstenošana.
3. Medmāsu uzdevumu medicīniskā uzraudzība:
— ikdienas profilaktiskās medicīnas piemērošana mazbērnu novietnē,
— iespējamu īpašo vajadzību apsekojums bērniem, kas slimo ar hroniskām vai īslaicīgām slimībām,
— tās dokumentācijas medicīniskā un administratīvā pārraudzība, kas saistīta ar bērniem un jautājumiem, par ko pediatrs ir atbildīgs,
— ziņojumu un procedūru sagatavošana.

Main site or place of performance

Brisele.

Description of renewals

iespējami 3 atjaunojumi, katrs uz 1 gadu, uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata (līguma kopējais maksimālais darbības laiks: 48 mēneši).

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified