This tender in no longer available.

Tender description
Comhairle an Aontais Eorpaigh, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 Péidiatraí le haghaidh na naíolainne ag Ard-Rúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

UCA 17/045

Baineann an conradh seo le cur i gcrích conartha do sheirbhísí péidiatraí don naíolann ag Ard-Rúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil le cumas do thuairim 177 leanbh idir aoiseanna 0 agus 4.

an Bhruiséil.


Bunú conartha um sholáthar seirbhísí le péidiatraí (ar a dtabharfar ‘an péidiatraí’ ina dhiaidh seo) don naíolann ag Ard-Rúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil (ar a dtabharfar ‘an Rúnaíocht’ ina dhiaidh sin), le cumas do thuairim 177 leanbh idir aoiseanna 0 agus 4.
Tiocfaidh an conradh i bhfeidhm an 1.9.2018, agus bainfidh fad 12 mhí leis, arna athnuachan go hintuigthe faoi 3 huaire. Beidh an conradh bunaithe ar 8 n-uaire oibre in aghaidh na seachtaine, thar 2 lá neamh-sheicheamhacha, arbh fhearr dó bheith idir 8:00 agus 12:00. Cinnfear an sceideal deiridh i gcomhréir le héilimh na rúnaíochta, le comhaontú frithpháirteach idir an rúnaíocht agus an péidiatraí roghnaithe. D’fhéadfadh an rúnaí seirbhísí breise a iarraidh i gcomhréir le pointe XII de shonraíocht na tairisceana. Is ionann an tseirbhís agus meán bliantúil 344 uair de bhunseirbhísí agus 60 uair de sheirbhísí breise.
Caithfidh an péidiatraí roghnaithe a n-athsholáthar le péidiatraí éigin eile a áirithiú má bhíonn siad as láthair. Ní féidir ionadaithe 20 uair a shárú in aghaidh na tréimhse ordaithe ceannaigh (6 mhí) mura n-údaraíonn an Rúnaíocht go sainráite é.
Cuimsíonn na seirbhísí:
1. maoirseacht an leighis choiscthigh sa naíolann
— scrúduithe leighis sula dtagtar isteach sa naíolann,
— comhairliúcháin leighis choisctheacha tréimhsiúla ag 9 mí, 18 mí agus 30 mí d’aois,
— comhairliúcháin sonracha riachtanacha i gcás tinnis ainsealaigh nó fadhbanna leighis chruthaithe,
— ceadú comhshaoil na leanaí i dtéarmaí sláinte agus sábháilteachta, (cosc tráma, teocht seomra, frith-éilleáin, cosc ailléirgí, etc.).
Rialú agus monatóireacht ar chomhordú sláinteachais leis an bhfoireann altranais:
— cur chun feidhme na bhforálacha leighis de na rialacháin agus den treoir sláinteachais i naíolann na GSC (Iarscríbhinní V agus VI le sonraíocht na tairisceana),
— bailíochtú na bprótacal leighis (éigeandálaí, critéir aslonnaithe, eipidéime, meiningíteas, etc.),
— bailíochtú ábhar na litreacha le tuismitheoirí,
— bailíochtú féideartha chomhdhéanamh na mbiachlár,
— bailíochtú aistí bia speisialta ar bith ar mhaithe le cúiseanna sláinte leanaí,
— bailíochtú trealaimh leighis, táirgí cógaisíochta agus cúraim shláinte, táirgí sláinteachais agus glanta,
— freagracht leighis as an ‘aonad géarchéime’, arna forfheidhmiú i gcás galair thógálaigh thromchúisigh le linn uaireanta oscailte na naíolainne agus um thráthnónta agus ag na deirí seachtaine,
— idirghabháil i gcásanna amhrais faoi dhrochúsáid, mar chuid den nós imeachta ag an naíolann,
— comhshaothrú le hoifigeach liachta na rúnaíochta agus le lia ceirde lucht bainistíochta na naíolainne, nuair ar dóichí go mbainfidh impleachtaí le tinneas linbh nó baill foirne ar shláinte leanaí eile nó ball foirne eile.
2. dualgais eile
— ullmhú tuairiscí agus tuairimí éagsúla, ag comhshaothrú más gá leis na gairmithe inniúla (altraí, síceolaithe oideachasúla, etc.), lena n-áirítear tuairisc mhionsonraithe i gcás eachtraí nó aon ní eile a chaithfear a thabhairt faoi bhráid na Rúnaíochta,
— comhairle leighis ar iarratas ón Rúnaíocht, b’fhéidir lena n-áirítear comhchomhairle le dréachtú le síceolaithe oideachasúla agus gairmithe eile arna sainordú ag an Rúnaíocht,
— dréachtú ad hoc nósanna imeachta éagsúla agus a bhforfheidhmiú.
3. maoirseacht leighis ar thascanna altraí
— feidhmiú laethúil an leighis choiscthigh sa naíolann,
— monatóireacht ar shainriachtanais féideartha leanaí a fhulaingíonn le paiteolaíochtaí ainsealacha nó sonracha,
— bearta leantacha leighis agus riaracháin ar chomhaid a bhaineann le leanaí agus cúrsaí faoina gcúram,
— scríobh tuairiscí agus nósanna imeachta.


12


féidearthacht de 3 athnuachan intuigthe d’aon bhliain amháin an ceann (uasfhad iomlán an chonartha: 48 mí).Speisialtóirí sa phéidiatraic.
Áirítear na dlíthe, rialacháin nó forálacha riaracháin infheidhmithe leis an tsonraíocht tairisceana.
Foraithne ón Aire an 15.9.1979 lena leagtar síos critéir speisialta maidir le creidiúnú dochtúirí is speisialtóirí, maoirseoirí intéirneachta agus seirbhísí socrúcháin le haghaidh sainréimse na péidiatraice.


Óir gurb í an teanga is minice a úsáidtear í an Fhraincis, teastaíonn eolas maith ar an teanga sin a chomhfhreagraíonn do leibhéal C1 de Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha maidir le tuiscint, agus scileanna urlabhra agus scríofa.
Teastaíonn eolas sásúil ar an mBéarla (íosleibhéal B1 i gcomhréir le Creat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha) maidir le tuiscint, agus scileanna urlabhra agus scríofa.
Caithfidh na péidiatraithe sainiúlacht ilchultúrtha agus ilteangach na foirne leis na hinstitiúidí Eorpacha a thabhairt agus lena leanaí a thabhairt san áireamh agus a gcuid gníomhaíochtaí á gcur i gcrích.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

an Bhruiséil


Féadfar oscailt na dtairiscintí a chur siar, ar gearrfhógra, mar gheall ar imeachtaí gan choinne a tharlódh i bhfoirgnimh na hArd-Rúnaíochta an lá ar sceidealaíodh seisiún oscailte na dtairiscintí ar dtús.


Tuairisc ar théarmaí agus sceideal na n-athnuachaintí: féidearthacht de 3 athnuachan intuigthe aon bhliain amháin an ceann (uasfhad iomlán an chonartha = 48 mí).


An Chúirt Ghinearálta
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


An Chúirt Ghinearálta
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Ard-Rúnaíocht na Comhairle — DGA4 — unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

Bheilg, anAn Bhruiséil
Baineann an conradh seo le cur i gcrích conartha do sheirbhísí péidiatraí don naíolann ag Ard-Rúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil le cumas do thuairim 177 leanbh idir aoiseanna 0 agus 4.

Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

Selection criteria as stated in the procurement documents
Selection criteria as stated in the procurement documents
Coinníollacha maidir le feidhmiú an chonartha

Óir gurb í an teanga is minice a úsáidtear í an Fhraincis, teastaíonn eolas maith ar an teanga sin a chomhfhreagraíonn do leibhéal C1 de Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha maidir le tuiscint, agus scileanna urlabhra agus scríofa.

Teastaíonn eolas sásúil ar an mBéarla (íosleibhéal B1 i gcomhréir le Creat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha) maidir le tuiscint, agus scileanna urlabhra agus scríofa.

Caithfidh na péidiatraithe sainiúlacht ilchultúrtha agus ilteangach na foirne leis na hinstitiúidí Eorpacha a thabhairt agus lena leanaí a thabhairt san áireamh agus a gcuid gníomhaíochtaí á gcur i gcrích.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Speisialtóirí sa phéidiatraic.

Áirítear na dlíthe, rialacháin nó forálacha riaracháin infheidhmithe leis an tsonraíocht tairisceana.

Foraithne ón Aire an 15.9.1979 lena leagtar síos critéir speisialta maidir le creidiúnú dochtúirí is speisialtóirí, maoirseoirí intéirneachta agus seirbhísí socrúcháin le haghaidh sainréimse na péidiatraice.

Tá rannpháirtíocht forchoimeádta do ghairm ar leith


Nós imeachta

Teangacha inar féidir tionscadail nó iarratais ar pháirt a dhréachtú
CS
Dáta
2018-05-04
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais
Am áitiúil
12:00
Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt

2018-05-14

11:00

an Bhruiséil

Féadfar oscailt na dtairiscintí a chur siar, ar gearrfhógra, mar gheall ar imeachtaí gan choinne a tharlódh i bhfoirgnimh na hArd-Rúnaíochta an lá ar sceidealaíodh seisiún oscailte na dtairiscintí ar dtús.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
An cineál comórtais
Open

Faisnéis chomhlántach

Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta idirghabhála

An Chúirt Ghinearálta

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Tuairisc ar théarmaí agus sceideal na n-athnuachaintí: féidearthacht de 3 athnuachan intuigthe aon bhliain amháin an ceann (uasfhad iomlán an chonartha = 48 mí).

Comhlacht athbhreithniúcháin

An Chúirt Ghinearálta

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ard-Rúnaíocht na Comhairle — DGA4 — unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Dáta seolta an fhógra seo
2018-03-23
Is soláthar ateagmhasach é seo

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Bheilg, an, An Bhruiséil

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Bunú conartha um sholáthar seirbhísí le péidiatraí (ar a dtabharfar ‘an péidiatraí’ ina dhiaidh seo) don naíolann ag Ard-Rúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil (ar a dtabharfar ‘an Rúnaíocht’ ina dhiaidh sin), le cumas do thuairim 177 leanbh idir aoiseanna 0 agus 4.
Tiocfaidh an conradh i bhfeidhm an 1.9.2018, agus bainfidh fad 12 mhí leis, arna athnuachan go hintuigthe faoi 3 huaire. Beidh an conradh bunaithe ar 8 n-uaire oibre in aghaidh na seachtaine, thar 2 lá neamh-sheicheamhacha, arbh fhearr dó bheith idir 8:00 agus 12:00. Cinnfear an sceideal deiridh i gcomhréir le héilimh na rúnaíochta, le comhaontú frithpháirteach idir an rúnaíocht agus an péidiatraí roghnaithe. D’fhéadfadh an rúnaí seirbhísí breise a iarraidh i gcomhréir le pointe XII de shonraíocht na tairisceana. Is ionann an tseirbhís agus meán bliantúil 344 uair de bhunseirbhísí agus 60 uair de sheirbhísí breise.
Caithfidh an péidiatraí roghnaithe a n-athsholáthar le péidiatraí éigin eile a áirithiú má bhíonn siad as láthair. Ní féidir ionadaithe 20 uair a shárú in aghaidh na tréimhse ordaithe ceannaigh (6 mhí) mura n-údaraíonn an Rúnaíocht go sainráite é.
Cuimsíonn na seirbhísí:
1. maoirseacht an leighis choiscthigh sa naíolann
— scrúduithe leighis sula dtagtar isteach sa naíolann,
— comhairliúcháin leighis choisctheacha tréimhsiúla ag 9 mí, 18 mí agus 30 mí d’aois,
— comhairliúcháin sonracha riachtanacha i gcás tinnis ainsealaigh nó fadhbanna leighis chruthaithe,
— ceadú comhshaoil na leanaí i dtéarmaí sláinte agus sábháilteachta, (cosc tráma, teocht seomra, frith-éilleáin, cosc ailléirgí, etc.).
Rialú agus monatóireacht ar chomhordú sláinteachais leis an bhfoireann altranais:
— cur chun feidhme na bhforálacha leighis de na rialacháin agus den treoir sláinteachais i naíolann na GSC (Iarscríbhinní V agus VI le sonraíocht na tairisceana),
— bailíochtú na bprótacal leighis (éigeandálaí, critéir aslonnaithe, eipidéime, meiningíteas, etc.),
— bailíochtú ábhar na litreacha le tuismitheoirí,
— bailíochtú féideartha chomhdhéanamh na mbiachlár,
— bailíochtú aistí bia speisialta ar bith ar mhaithe le cúiseanna sláinte leanaí,
— bailíochtú trealaimh leighis, táirgí cógaisíochta agus cúraim shláinte, táirgí sláinteachais agus glanta,
— freagracht leighis as an ‘aonad géarchéime’, arna forfheidhmiú i gcás galair thógálaigh thromchúisigh le linn uaireanta oscailte na naíolainne agus um thráthnónta agus ag na deirí seachtaine,
— idirghabháil i gcásanna amhrais faoi dhrochúsáid, mar chuid den nós imeachta ag an naíolann,
— comhshaothrú le hoifigeach liachta na rúnaíochta agus le lia ceirde lucht bainistíochta na naíolainne, nuair ar dóichí go mbainfidh impleachtaí le tinneas linbh nó baill foirne ar shláinte leanaí eile nó ball foirne eile.
2. dualgais eile
— ullmhú tuairiscí agus tuairimí éagsúla, ag comhshaothrú más gá leis na gairmithe inniúla (altraí, síceolaithe oideachasúla, etc.), lena n-áirítear tuairisc mhionsonraithe i gcás eachtraí nó aon ní eile a chaithfear a thabhairt faoi bhráid na Rúnaíochta,
— comhairle leighis ar iarratas ón Rúnaíocht, b’fhéidir lena n-áirítear comhchomhairle le dréachtú le síceolaithe oideachasúla agus gairmithe eile arna sainordú ag an Rúnaíocht,
— dréachtú ad hoc nósanna imeachta éagsúla agus a bhforfheidhmiú.
3. maoirseacht leighis ar thascanna altraí
— feidhmiú laethúil an leighis choiscthigh sa naíolann,
— monatóireacht ar shainriachtanais féideartha leanaí a fhulaingíonn le paiteolaíochtaí ainsealacha nó sonracha,
— bearta leantacha leighis agus riaracháin ar chomhaid a bhaineann le leanaí agus cúrsaí faoina gcúram,
— scríobh tuairiscí agus nósanna imeachta.

Main site or place of performance

an Bhruiséil.

Description of renewals

féidearthacht de 3 athnuachan intuigthe d’aon bhliain amháin an ceann (uasfhad iomlán an chonartha: 48 mí).

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified