This tender in no longer available.

Tender description
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 tabib tat-tfal għall-crèche fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

UCA 17/045

L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-konklużjoni ta' kuntratt ta' servizzi minn tabib tat-tfal għall-crèche fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ġo Brussell li tieħu bejn wieħed u ieħor 177 tfal li għandhom bejn 0 u 4 snin.

Brussell.


L-istabbiliment ta' kuntratt ta' servizzi minn tabib tat-tfal għall-crèche fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ġo Brussell (minn issa 'l quddiem "is-Segretarjat") li jista' jieħu bejn wieħed u ieħor 177 tfal li għandhom bejn 0 u 4 snin.
Il-kuntratt se jibda fl-1.9.2018 u jdum għaddej għal 12-il xahar, li jista' jiġġedded b'mod taċitu 3 darbiet. Il-kuntratt se jkun ibbażat fuq 8 sigħat ta' servizz ipprovduti fil-ġimgħa, maqsumin fuq jumejn (2) mhux konsekuttivi, idealment mit-8:00 sa 12:00. L-iskeda tax-xogħol finali se tiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-Segretarjat u se tkun deċiża bi qbil reċiproku bejn dan tal-aħħar u t-tabib tat-tfal magħżul. Jistgħu jkunu meħtieġa servizzi addizzjonali mis-Segretarjat taħt it-termini tal-punt XII tal-ispeċifikazzjonijiet. Il-provvista tas-servizz se tirrappreżenta medja annwali ta' 344 siegħa ta' servizzi bażiċi u 60 siegħa ta' servizzi addizzjonali.
It-tabib tat-tfal magħżul għandu jiżgura li jkun hemm tabib tat-tfal floku meta jkun assenti. Is-sostituzzjonijiet ma jistgħux idumu iktar minn 20 siegħa għal kull perijodu kopert minn formola tal-ordni (6 xhur), ħlief għal awtorizzazzjoni diretta mis-Segretarjat.
Is-servizzi jinkludu:
1. is-sorveljanza tal-mediċina preventiva fil-crèche
— iż-żjarat mediċi qabel id-dħul fil-crèche,
— il-konsultazzjonijiet mediċi preventivi perjodiċi wara 9 xhur, 18-il xahar u 30 xahar,
— il-konsultazzjonijiet speċifiċi meħtieġa f'każ ta' mard kroniku jew problemi mediċi magħrufin,
— il-verifika tal-ambjent tat-tfal fil-livell ta' sigurtà u saħħa (il-prevenzjoni ta' trawmi, it-temperatura tal-kmamar, il-ġlieda kontra t-tniġġis, il-prevenzjoni tal-allerġiji, …).
Il-kontroll u l-monitoraġġ tal-koordinazzjoni tal-iġjene żgurata mill-infermiera:
— l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mediċi tar-regolament tal-crèche tas-SGC u tal-Gwida għall-Iġjene (l-Annessi V u VI tal-ispeċifikazzjonijiet),
— il-validazzjoni tal-protokolli mediċi (emerġenzi, kriterji ta' esklużjoni, epidemija, meninġite, …),
— il-validazzjoni tal-kontenut tal-ittri mibgħuta lill-ġenituri,
— il-validazzjoni possibbli tal-kompożizzjoni tal-menus,
— il-validazzjoni tad-dieti speċjali possibbli għal raġunijiet ta' saħħa tat-tfal,
— il-validazzjoni tat-tagħmir mediku, tal-prodotti farmaċewtiċi u tal-kura, tal-prodotti ta' iġjene u tindif,
— ir-responsabbiltà medika tal-"kamra tal-kriżi", imwaqqfa fil-każ ta' mard infettiv gravi fis-sigħat tal-ftuħ tal-crèche kif ukoll filgħaxija u fi tmiem il-ġimgħa,
— l-intervent fil-każ ta' suspett ta' abbuż, fil-qasam tal-proċedura applikata fil-crèche,
— il-kollaborazzjoni mal-uffiċjal mediku espert tas-Segretarjat u tat-tabib tax-xogħol tal-maniġer tal-crèche, meta marda ta' tifel/tifla jew membru tal-persunal tirriskja li jkollha konsegwenzi fuq l-istat tas-saħħa tat-tfal l-oħra jew tal-membri l-oħra tal-persunal.
2. xogħlijiet oħra
— it-tfassil ta' diversi rapporti u opinjonijiet, fejn meħtieġ f'kollaborazzjoni mal-professjonisti kompetenti (infermiera, psikoloġisti edukattivi, eċċ.), fosthom rapport iddettaljat f'każ ta' inċidenti jew ta' kull fatt ieħor li s-Segretarjat għandu jkun jaf bih,
— opinjonijiet mediċi fuq it-talba tas-Segretarjat, li jistgħu jkunu opinjonijiet konġunti li għandhom jitfasslu mal-psikoloġisti edukattivi jew professjonist ieħor b'mandat mis-Segretarjat,
— it-tfassil f'waqtu ta' proċeduri diversi u l-implimentazzjoni tagħhom.
3. is-sorveljanza medika tax-xogħlijiet tal-infermiera
— l-applikazzjoni ta' kuljum tal-mediċina preventiva fil-crèche,
— il-monitoraġġ tal-ħtiġijiet speċifiċi possibbli ta' tfal li jbatu minn mard kroniku jew mard ieħor skont kif jaħbat,
— il-monitoraġġ mediku u amministrattiv ta' rekords li jinvolvu tfal u l-oqsma taħt ir-responsabbliltà tagħhom,
— it-tħejjija ta' rapporti u proċeduri.


12


3 tiġdidiet taċiti possibbli ta' sena (1) kull wieħed (it-tul ta' żmien massimu totali tal-kuntratt: 48 xahar).Tobba li jispeċjalizzaw fil-pedjatrija.
Id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi applikabbli li jinstabu fl-ispeċifikazzjonijiet.
Il-bażi legali: id-Digriet Ministerjali tal-15.9.1979 li jdaħħal fis-seħħ kriterji speċjali għall-akkreditazzjoni ta' tobba speċjalisti, kontrolluri tat-taħriġ fuq ix-xogħol u servizzi ta' impjiegi għall-qasam tal-ispeċjalisti tal-pedjatrija.


Minħabba li l-Franċiż huwa l-ilsien tax-xogħol li jintuża l-iktar, hija meħtieġa profiċjenza f'din il-lingwa li tikkorrispondi ma' mill-inqas il-livell Ċ1 tal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi fil-komprensjoni u fil-ħiliet mitkellma u tal-kitba.
Huwa meħtieġ għarfien sodisfaċenti tal-Ingliż, (mill-inqas fil-livell B1 bi qbil mal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi) fil-komprensjoni, fil-ħiliet mitkellma u tal-kitba.
It-tabib tat-tfal għandu jkun konxju, fl-eżerċizzju tal-attività tiegħu, l-ispeċifiċità multikulturali u multilingwa tal-persunal tal-istituzzjonijiet Ewropej u tat-tfal tagħhom.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Brussell


Il-ftuħ tal-offerti jista' jiġi pospost, fi żmien qasir, minħabba avvenimenti mhux previsti li jseħħu fil-binjiet tas-Segretarjat Ġenerali fil-jum li fih is-sessjoni tal-ftuħ tal-offerti kienet inizjalment skedata.


Deskrizzjoni ta' tiġdidiet: 3 tiġdidiet taċiti possibbli ta' sena (1) kull wieħed (it-tul ta' żmien massimu totali tal-kuntratt = 48 xahar).


Il-Qorti Ġenerali
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Il-Qorti Ġenerali
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

il-BelġjuBrussell
L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-konklużjoni ta' kuntratt ta' servizzi minn tabib tat-tfal għall-crèche fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ġo Brussell li tieħu bejn wieħed u ieħor 177 tfal li għandhom bejn 0 u 4 snin.

Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

Selection criteria as stated in the procurement documents
iva
Selection criteria as stated in the procurement documents
iva
Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt

Minħabba li l-Franċiż huwa l-ilsien tax-xogħol li jintuża l-iktar, hija meħtieġa profiċjenza f'din il-lingwa li tikkorrispondi ma' mill-inqas il-livell Ċ1 tal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi fil-komprensjoni u fil-ħiliet mitkellma u tal-kitba.

Huwa meħtieġ għarfien sodisfaċenti tal-Ingliż, (mill-inqas fil-livell B1 bi qbil mal-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi) fil-komprensjoni, fil-ħiliet mitkellma u tal-kitba.

It-tabib tat-tfal għandu jkun konxju, fl-eżerċizzju tal-attività tiegħu, l-ispeċifiċità multikulturali u multilingwa tal-persunal tal-istituzzjonijiet Ewropej u tat-tfal tagħhom.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Tobba li jispeċjalizzaw fil-pedjatrija.

Id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi applikabbli li jinstabu fl-ispeċifikazzjonijiet.

Il-bażi legali: id-Digriet Ministerjali tal-15.9.1979 li jdaħħal fis-seħħ kriterji speċjali għall-akkreditazzjoni ta' tobba speċjalisti, kontrolluri tat-taħriġ fuq ix-xogħol u servizzi ta' impjiegi għall-qasam tal-ispeċjalisti tal-pedjatrija.

Participation is reserved to a particular profession
iva

Proċedura

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Data
2018-05-04
L-akkwist huwa kopert mill-GPA
iva
Ħin lokali
12:00
Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

2018-05-14

11:00

Brussell

Il-ftuħ tal-offerti jista' jiġi pospost, fi żmien qasir, minħabba avvenimenti mhux previsti li jseħħu fil-binjiet tas-Segretarjat Ġenerali fil-jum li fih is-sessjoni tal-ftuħ tal-offerti kienet inizjalment skedata.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
iva
Type of contest
Open

Informazzjoni kumplimentari

Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Il-Qorti Ġenerali

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Deskrizzjoni ta' tiġdidiet: 3 tiġdidiet taċiti possibbli ta' sena (1) kull wieħed (it-tul ta' żmien massimu totali tal-kuntratt = 48 xahar).

Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Il-Qorti Ġenerali

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
2018-03-23
Dan huwa akkwist rikorrenti
iva

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

il-Belġju, Brussell

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

L-istabbiliment ta' kuntratt ta' servizzi minn tabib tat-tfal għall-crèche fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ġo Brussell (minn issa 'l quddiem "is-Segretarjat") li jista' jieħu bejn wieħed u ieħor 177 tfal li għandhom bejn 0 u 4 snin.
Il-kuntratt se jibda fl-1.9.2018 u jdum għaddej għal 12-il xahar, li jista' jiġġedded b'mod taċitu 3 darbiet. Il-kuntratt se jkun ibbażat fuq 8 sigħat ta' servizz ipprovduti fil-ġimgħa, maqsumin fuq jumejn (2) mhux konsekuttivi, idealment mit-8:00 sa 12:00. L-iskeda tax-xogħol finali se tiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-Segretarjat u se tkun deċiża bi qbil reċiproku bejn dan tal-aħħar u t-tabib tat-tfal magħżul. Jistgħu jkunu meħtieġa servizzi addizzjonali mis-Segretarjat taħt it-termini tal-punt XII tal-ispeċifikazzjonijiet. Il-provvista tas-servizz se tirrappreżenta medja annwali ta' 344 siegħa ta' servizzi bażiċi u 60 siegħa ta' servizzi addizzjonali.
It-tabib tat-tfal magħżul għandu jiżgura li jkun hemm tabib tat-tfal floku meta jkun assenti. Is-sostituzzjonijiet ma jistgħux idumu iktar minn 20 siegħa għal kull perijodu kopert minn formola tal-ordni (6 xhur), ħlief għal awtorizzazzjoni diretta mis-Segretarjat.
Is-servizzi jinkludu:
1. is-sorveljanza tal-mediċina preventiva fil-crèche
— iż-żjarat mediċi qabel id-dħul fil-crèche,
— il-konsultazzjonijiet mediċi preventivi perjodiċi wara 9 xhur, 18-il xahar u 30 xahar,
— il-konsultazzjonijiet speċifiċi meħtieġa f'każ ta' mard kroniku jew problemi mediċi magħrufin,
— il-verifika tal-ambjent tat-tfal fil-livell ta' sigurtà u saħħa (il-prevenzjoni ta' trawmi, it-temperatura tal-kmamar, il-ġlieda kontra t-tniġġis, il-prevenzjoni tal-allerġiji, …).
Il-kontroll u l-monitoraġġ tal-koordinazzjoni tal-iġjene żgurata mill-infermiera:
— l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mediċi tar-regolament tal-crèche tas-SGC u tal-Gwida għall-Iġjene (l-Annessi V u VI tal-ispeċifikazzjonijiet),
— il-validazzjoni tal-protokolli mediċi (emerġenzi, kriterji ta' esklużjoni, epidemija, meninġite, …),
— il-validazzjoni tal-kontenut tal-ittri mibgħuta lill-ġenituri,
— il-validazzjoni possibbli tal-kompożizzjoni tal-menus,
— il-validazzjoni tad-dieti speċjali possibbli għal raġunijiet ta' saħħa tat-tfal,
— il-validazzjoni tat-tagħmir mediku, tal-prodotti farmaċewtiċi u tal-kura, tal-prodotti ta' iġjene u tindif,
— ir-responsabbiltà medika tal-"kamra tal-kriżi", imwaqqfa fil-każ ta' mard infettiv gravi fis-sigħat tal-ftuħ tal-crèche kif ukoll filgħaxija u fi tmiem il-ġimgħa,
— l-intervent fil-każ ta' suspett ta' abbuż, fil-qasam tal-proċedura applikata fil-crèche,
— il-kollaborazzjoni mal-uffiċjal mediku espert tas-Segretarjat u tat-tabib tax-xogħol tal-maniġer tal-crèche, meta marda ta' tifel/tifla jew membru tal-persunal tirriskja li jkollha konsegwenzi fuq l-istat tas-saħħa tat-tfal l-oħra jew tal-membri l-oħra tal-persunal.
2. xogħlijiet oħra
— it-tfassil ta' diversi rapporti u opinjonijiet, fejn meħtieġ f'kollaborazzjoni mal-professjonisti kompetenti (infermiera, psikoloġisti edukattivi, eċċ.), fosthom rapport iddettaljat f'każ ta' inċidenti jew ta' kull fatt ieħor li s-Segretarjat għandu jkun jaf bih,
— opinjonijiet mediċi fuq it-talba tas-Segretarjat, li jistgħu jkunu opinjonijiet konġunti li għandhom jitfasslu mal-psikoloġisti edukattivi jew professjonist ieħor b'mandat mis-Segretarjat,
— it-tfassil f'waqtu ta' proċeduri diversi u l-implimentazzjoni tagħhom.
3. is-sorveljanza medika tax-xogħlijiet tal-infermiera
— l-applikazzjoni ta' kuljum tal-mediċina preventiva fil-crèche,
— il-monitoraġġ tal-ħtiġijiet speċifiċi possibbli ta' tfal li jbatu minn mard kroniku jew mard ieħor skont kif jaħbat,
— il-monitoraġġ mediku u amministrattiv ta' rekords li jinvolvu tfal u l-oqsma taħt ir-responsabbliltà tagħhom,
— it-tħejjija ta' rapporti u proċeduri.

Main site or place of performance

Brussell.

Description of renewals

3 tiġdidiet taċiti possibbli ta' sena (1) kull wieħed (it-tul ta' żmien massimu totali tal-kuntratt: 48 xahar).

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified