This tender in no longer available.

Tender description
Svet Evropske unije, Secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 Zdravnik pediater za otroške jasli generalnega sekretariata Sveta Evropske unije

UCA 17/045

Namen tega naročila je sklenitev pogodbe za storitve zdravnika pediatra za otroške jasli generalnega sekretariata Sveta Evropske unije v Bruslju, ki lahko sprejmejo približno 177 otrok, starih od 0 do 4 leta.

Bruselj.


Sklenitev pogodbe za storitve zdravnika pediatra (v nadaljevanju „pediater“) za otroške jasli generalnega sekretariata Sveta Evropske unije v Bruslju (v nadaljevanju „Sekretariat“), ki lahko sprejmejo približno 177 otrok, starih od 0 do 4 leta.
Pogodba začne veljati 1.9.2018 in se sklene za obdobje 12 mesecev, z možnostjo 3 samodejnih podaljšanj. Pogodba bo sklenjena za storitve v obsegu 8 ur na teden, razporejenih po 2 nezaporednih dneh, po možnosti od 8:00–12:00. Končni delovni urnik bo določen v skladu s potrebami sekretariata na podlagi medsebojnega dogovora med njim in izbranim pediatrom. Sekretariat lahko zahteva še dodatne storitve v skladu z določbami točke XII razpisnih specifikacij. Povprečni letni obseg storitev bo 344 ur za osnovne storitve ter 60 ur za dodatne storitve.
Izbrani pediater mora zagotoviti, da ga bo v primerih odsotnosti nadomeščal drug pediater. Nadomeščanje ne sme preseči 20 ur na obdobje, ki ga zajema posamezna naročilnica (6 mesecev), razen v primeru izrecnega dovoljenja sekretariata.
Storitve obsegajo:
1. nadzor preventivne medicine v jaslih:
— zdravniški pregledi pred vstopom v jasli,
— redni preventivni sistematski pregledi pri 9, 18 in 30 mesecih,
— posebni pregledi, potrebni v primerih kroničnih bolezni ali dokazanih zdravstvenih težav,
— preverjanje okolja otrok v smislu varnosti in zdravja (preprečevanje poškodb, temperatura okolja, boj proti onesnaževalcem, preprečevanje alergij itd.).
Nadzor in spremljanje higienskega usklajevanja, ki ga zagotavlja medicinsko osebje:
— uporaba zdravstvenih določb uredbe o jaslih generalnega sekretariata Sveta in higienskega vodnika (prilogi V in VI k razpisnim specifikacijam),
— potrjevanje medicinskih postopkov (v nujnih primerih, glede meril za izločitev iz jasli, v primerih epidemij, meningitisa itd.),
— potrjevanje vsebine pisem, namenjenih staršem,
— morebitno potrjevanje sestave jedilnikov,
— potrjevanje morebitnih posebnih diet, ki jih zahteva zdravstveno stanje otrok,
— potrjevanje medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za nego, izdelkov za higieno in čiščenje,
— zdravstvena odgovornost za organizacijo „kriznega centra“, ki se vzpostavi v primerih resnih nalezljivih bolezni med delovnim časom jasli kot tudi ob večerih in vikendih,
— posredovanje v primeru suma zlorabe po postopku, ki je v uporabi v jaslih,
— sodelovanje z uradnim zdravnikom sekretariata in zdravnikom medicine dela upravitelja jasli v primeru bolezni otroka ali člana osebja, ki bi lahko imela posledice za zdravstveno stanje drugih otrok ali drugih članov osebja.
2. Druge naloge:
— priprava poročil in mnenj, po potrebi v sodelovanju s pristojnimi strokovnjaki (medicinskim osebjem, psihopedagogi itd.), vključno s podrobnimi poročili v primeru incidentov ali o katerem koli drugem dejstvu, s katerim je treba seznaniti sekretariat,
— zdravniški nasveti na zahtevo sekretariata, vključno z morebitnimi skupnimi nasveti, ki se pripravijo v sodelovanju s psihopedagogi ali drugimi strokovnjaki, ki jih je pooblastil sekretariat,
— priložnostna priprava različnih postopkov in njihovo izvajanje.
3. Zdravniški nadzor nad nalogami medicinskega osebja:
— vsakodnevna uporaba načel preventivne medicine v jaslih,
— spremljanje morebitnih posebnih potreb otrok s kroničnimi ali akutnimi boleznimi,
— zdravstveno in administrativno spremljanje dokumentacije o otrocih in zadevah v njegovi pristojnosti,
— priprava poročil in postopkov.


12


3 možna samodejna podaljšanja, vsakič za 1 leto (najdaljše skupno trajanje naročila: 48 mesecev).Zdravniki specialisti za pediatrijo.
Veljavne zakonske, regulativne in upravne določbe so navedene v razpisnih specifikacijah.
Pravna podlaga: ministrski odlok z dne 15.9.1979 o določitvi posebnih meril za akreditacijo zdravnikov specialistov, mentorjev zdravniškega pripravništva in služb za upravljanje pripravništev na področju pediatrije.


Jezik, ki se običajno največ uporablja, je francoščina, zato se zahteva tekoče znanje tega jezika, ki ustreza ravni C1 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike, in sicer na področju razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja.
Zahteva se tudi zadovoljivo znanje angleščine (vsaj na ravni B1 v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike), in sicer na področju razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja.
Pediater mora pri izvajanju svoje dejavnosti upoštevati večkulturno in večjezično značilnost uslužbencev institucij Evropske unije ter njihovih otrok.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Bruselj


Odpiranje ponudb se lahko v zadnjem trenutku odloži zaradi nepredvidenih dogodkov v stavbah generalnega sekretariata na dan, ko je bilo sprva predvideno odpiranje ponudb.


Opis podrobnosti ali razporeda podaljšanj: 3 možna samodejna podaljšanja, vsakič za 1 leto (najdaljše skupno trajanje naročila = 48 mesecev).


Splošno sodišče
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Splošno sodišče
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Svet Evropske unije, Secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgijaBruselj
Namen tega naročila je sklenitev pogodbe za storitve zdravnika pediatra za otroške jasli generalnega sekretariata Sveta Evropske unije v Bruslju, ki lahko sprejmejo približno 177 otrok, starih od 0 do 4 leta.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Pogoji za izvedbo javnega naročila

Jezik, ki se običajno največ uporablja, je francoščina, zato se zahteva tekoče znanje tega jezika, ki ustreza ravni C1 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike, in sicer na področju razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja.

Zahteva se tudi zadovoljivo znanje angleščine (vsaj na ravni B1 v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike), in sicer na področju razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja.

Pediater mora pri izvajanju svoje dejavnosti upoštevati večkulturno in večjezično značilnost uslužbencev institucij Evropske unije ter njihovih otrok.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Zdravniki specialisti za pediatrijo.

Veljavne zakonske, regulativne in upravne določbe so navedene v razpisnih specifikacijah.

Pravna podlaga: ministrski odlok z dne 15.9.1979 o določitvi posebnih meril za akreditacijo zdravnikov specialistov, mentorjev zdravniškega pripravništva in služb za upravljanje pripravništev na področju pediatrije.

Participation is reserved to a particular profession
da

Postopek

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Datum
2018-05-04
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
da
Lokalni čas
12:00
Način odpiranja ponudb

2018-05-14

11:00

Bruselj

Odpiranje ponudb se lahko v zadnjem trenutku odloži zaradi nepredvidenih dogodkov v stavbah generalnega sekretariata na dan, ko je bilo sprva predvideno odpiranje ponudb.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Type of contest
Open

Dopolnilne informacije

Organ, pristojen za postopek mediacije

Splošno sodišče

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Opis podrobnosti ali razporeda podaljšanj: 3 možna samodejna podaljšanja, vsakič za 1 leto (najdaljše skupno trajanje naročila = 48 mesecev).

Organ, pristojen za revizijo

Splošno sodišče

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Svet Evropske unije, Secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Datum pošiljanja tega obvestila
2018-03-23
Ponovitev naročila
da

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgija, Bruselj

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Sklenitev pogodbe za storitve zdravnika pediatra (v nadaljevanju „pediater“) za otroške jasli generalnega sekretariata Sveta Evropske unije v Bruslju (v nadaljevanju „Sekretariat“), ki lahko sprejmejo približno 177 otrok, starih od 0 do 4 leta.
Pogodba začne veljati 1.9.2018 in se sklene za obdobje 12 mesecev, z možnostjo 3 samodejnih podaljšanj. Pogodba bo sklenjena za storitve v obsegu 8 ur na teden, razporejenih po 2 nezaporednih dneh, po možnosti od 8:00–12:00. Končni delovni urnik bo določen v skladu s potrebami sekretariata na podlagi medsebojnega dogovora med njim in izbranim pediatrom. Sekretariat lahko zahteva še dodatne storitve v skladu z določbami točke XII razpisnih specifikacij. Povprečni letni obseg storitev bo 344 ur za osnovne storitve ter 60 ur za dodatne storitve.
Izbrani pediater mora zagotoviti, da ga bo v primerih odsotnosti nadomeščal drug pediater. Nadomeščanje ne sme preseči 20 ur na obdobje, ki ga zajema posamezna naročilnica (6 mesecev), razen v primeru izrecnega dovoljenja sekretariata.
Storitve obsegajo:
1. nadzor preventivne medicine v jaslih:
— zdravniški pregledi pred vstopom v jasli,
— redni preventivni sistematski pregledi pri 9, 18 in 30 mesecih,
— posebni pregledi, potrebni v primerih kroničnih bolezni ali dokazanih zdravstvenih težav,
— preverjanje okolja otrok v smislu varnosti in zdravja (preprečevanje poškodb, temperatura okolja, boj proti onesnaževalcem, preprečevanje alergij itd.).
Nadzor in spremljanje higienskega usklajevanja, ki ga zagotavlja medicinsko osebje:
— uporaba zdravstvenih določb uredbe o jaslih generalnega sekretariata Sveta in higienskega vodnika (prilogi V in VI k razpisnim specifikacijam),
— potrjevanje medicinskih postopkov (v nujnih primerih, glede meril za izločitev iz jasli, v primerih epidemij, meningitisa itd.),
— potrjevanje vsebine pisem, namenjenih staršem,
— morebitno potrjevanje sestave jedilnikov,
— potrjevanje morebitnih posebnih diet, ki jih zahteva zdravstveno stanje otrok,
— potrjevanje medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za nego, izdelkov za higieno in čiščenje,
— zdravstvena odgovornost za organizacijo „kriznega centra“, ki se vzpostavi v primerih resnih nalezljivih bolezni med delovnim časom jasli kot tudi ob večerih in vikendih,
— posredovanje v primeru suma zlorabe po postopku, ki je v uporabi v jaslih,
— sodelovanje z uradnim zdravnikom sekretariata in zdravnikom medicine dela upravitelja jasli v primeru bolezni otroka ali člana osebja, ki bi lahko imela posledice za zdravstveno stanje drugih otrok ali drugih članov osebja.
2. Druge naloge:
— priprava poročil in mnenj, po potrebi v sodelovanju s pristojnimi strokovnjaki (medicinskim osebjem, psihopedagogi itd.), vključno s podrobnimi poročili v primeru incidentov ali o katerem koli drugem dejstvu, s katerim je treba seznaniti sekretariat,
— zdravniški nasveti na zahtevo sekretariata, vključno z morebitnimi skupnimi nasveti, ki se pripravijo v sodelovanju s psihopedagogi ali drugimi strokovnjaki, ki jih je pooblastil sekretariat,
— priložnostna priprava različnih postopkov in njihovo izvajanje.
3. Zdravniški nadzor nad nalogami medicinskega osebja:
— vsakodnevna uporaba načel preventivne medicine v jaslih,
— spremljanje morebitnih posebnih potreb otrok s kroničnimi ali akutnimi boleznimi,
— zdravstveno in administrativno spremljanje dokumentacije o otrocih in zadevah v njegovi pristojnosti,
— priprava poročil in postopkov.

Main site or place of performance

Bruselj.

Description of renewals

3 možna samodejna podaljšanja, vsakič za 1 leto (najdaljše skupno trajanje naročila: 48 mesecev).

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified