This tender in no longer available.

Tender description

Udbuddet vedrører danskuddannelse af voksne udlændinge, som kommunerne er forpligtet til at tilbyde efter bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr. 1128 af 13.10.2017 med senere ændringer) – kaldet "Danskuddannelsesloven".

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysningerProcedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Tidspunkt
12:00
Dato
2018-10-30

Supplerende oplysninger

Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-09-28
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

http://www.klfu.dk

Electronic invoicing will be accepted
ja Main CPV code 80000000

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

DKK 65.0 million

Locations

Danmark, Holbæk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 65.0 million

Udbuddet vedrører danskuddannelse af voksne udlændinge, som kommunerne er forpligtet til at tilbyde efter bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr. 1128 af 13.10.2017 med senere ændringer) – kaldet "Danskuddannelsesloven".

Additional information

I kontraktens angivne længde på 72 mdr. indgår optioner på forlængelse af 2 x 12 mdr.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Coventry - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Research services

Ireland

Value: 250 Euro

United Kingdom : Cookstown - Business development consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 263,000 Pound Sterling

United Kingdom : Romford - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 685,300 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 944,000 Pound Sterling