This tender in no longer available.

Tender description

Europa-Kommissionen, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionSPA2, 07/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3894Undersøgelse vedrørende forsyningskædefinansieringFISMA/2018/043/CSom en del af midtvejsevalueringen af kapitalmarkedsunionens handlingsplan påtænker Kommissionen at få foretaget en omfattende analyse af forsyningskædefinansiering og gældende lovgivningsmæssige rammer på EU- og medlemsstatsniveau for at identificere barrierer for forsyningskædefinansiering og grænseoverskridende udvikling, potentielle måder at overvinde disse samt bedste praksis, som kan reproduceres.400000.00Se udbudsdokumenter.Opgaverne, der skal udføres er:(i) levering af et omfattende billede af forsyningskædefinansieringen, hvad angår dataudvikling, finansieringsmetoder og primære markedsaktører samt forståelse af, hvordan de seneste FinTech-innovationer kan gøre en forskel for markedet.(ii) levering af en dybdegående forståelse af de gældende lovgivningsmæssige rammer inden for forsyningskædefinansiering på EU og medlemsstatsniveau, inklusive beskyttelse af investeringsprojekter.(iii) identificering og evaluering af de lovgivningsmæssige barrierer og markedsbarrierer samt den grænseoverskridende udvikling af forsyningskædefinansieringen og potentielle måder at overvinde disse på.(iv) Udarbejdelse af en registermodel over bedste praksis inden for forsyningskædefinansieringen, især relateret til grænseoverskridende aktiviteter.Kvalitet og relevans af den foreslåede metodologi80Tilrettelæggelse af arbejdet10Kvalitetssikringsforanstaltninger1030400000.0010Se udbudsdokumenter.Se udbudsdokumenter.Se udbudsdokumenter.2018-09-2792018-10-0414:00Buddene bliver åbnet på et offentligt møde d. 4.10.2018 - Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, no 2 – 1000 Bruxelles, Belgien.Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: [email protected] I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.Retten ved Den Europæiske Unions DomstolRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne procedure afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.2018-07-26BelgienBruxellesSom en del af midtvejsevalueringen af kapitalmarkedsunionens handlingsplan påtænker Kommissionen at få foretaget en omfattende analyse af forsyningskædefinansiering og gældende lovgivningsmæssige rammer på EU- og medlemsstatsniveau for at identificere barrierer for forsyningskædefinansiering og grænseoverskridende udvikling, potentielle måder at overvinde disse samt bedste praksis, som kan reproduceres.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Kontraktudførelsesvilkår
Se udbudsdokumenter.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Liste over og kort beskrivelse af betingelser
Se udbudsdokumenter.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Betingelser for åbning af bud

2018-10-04

14:00

Buddene bliver åbnet på et offentligt møde d. 4.10.2018 - Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, n

o

2 – 1000 Bruxelles, Belgien.

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: [email protected] I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Dato
2018-09-27
Type of contest
Open
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV

Supplerende oplysninger

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-07-26
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten ved Den Europæiske Unions Domstol

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Precise information on deadline(s) for review procedures
Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne procedure afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 400,000

Locations

Belgien, Bruxelles

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 400,000

Opgaverne, der skal udføres er:(i) levering af et omfattende billede af forsyningskædefinansieringen, hvad angår dataudvikling, finansieringsmetoder og primære markedsaktører samt forståelse af, hvordan de seneste FinTech-innovationer kan gøre en forskel for markedet.(ii) levering af en dybdegående forståelse af de gældende lovgivningsmæssige rammer inden for forsyningskædefinansiering på EU og medlemsstatsniveau, inklusive beskyttelse af investeringsprojekter.(iii) identificering og evaluering af de lovgivningsmæssige barrierer og markedsbarrierer samt den grænseoverskridende udvikling af forsyningskædefinansieringen og potentielle måder at overvinde disse på.(iv) Udarbejdelse af en registermodel over bedste praksis inden for forsyningskædefinansieringen, især relateret til grænseoverskridende aktiviteter.

Main site or place of performance

Se udbudsdokumenter.

Additional information

Se udbudsdokumenter.

Award criteria

Kvalitet og relevans af den foreslåede metodologi80Tilrettelæggelse af arbejdet10Kvalitetssikringsforanstaltninger1030

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction economics services

Norway

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Advisory Support to PAS Team under MEF PASSA 2

Luxembourg

Value: 915,410 Euro

Liberia : Monrovia - Auditing services

Liberia

Value: 2.8 million Swedish Krona

United Kingdom : Belfast - Printing and delivery services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - International Intellectual Property SME Helpdesk – India

Belgium

Value: 1.0 million Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro