This tender in no longer available.

Tender description

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionSPA2, 07/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3894Undersökning om finansiering i leveranskedjorFISMA/2018/043/CSom en del av halvtidsöversynen av kapitalmarknadsunionens handlingsplan önskar kommissionen erhålla en omfattande analys av marknaden för finansiering i leveranskedjor (Supply Chain Finance –SCF) och tillämpliga regelverk på EU- och medlemsstatsnivå, vilken identifierar hinder för tillväxt och gränsöverskridande utveckling avseende finansiering i leveranskedjor samt potentiella sätt att övervinna dessa hinder liksom bästa praxis som kan kopieras.400000.00Se upphandlingsdokumenten.De arbetsuppgifter som ska utföras är:(i) tillhandahållande av en omfattande bild av marknaden för finansiering i leveranskedjor med avseende på data, utveckling, finansieringsmodeller och huvudsakliga marknadsaktörer, samt förståelse för hur de senaste finanstekniska innovationerna kan vara till nytta för marknaden(ii) tillhandahållande av en djupgående förståelse av det tillämpliga regelverket för finansiering i leveranskedjor på EU- och medlemsstatsnivå, inklusive aspekter för investerarskydd(iii) identifiering och utvärdering av rättsliga och marknadsmässiga hinder för tillväxt och gränsöverskridande utveckling på marknaden för finansiering i leveranskedjor; samt potentiella sätt att övervinna dessa hinder(iv) upprättande av ett arkiv av bästa praxis för finansiering i leveranskedjor, särskilt med avseende på gränsöverskridande verksamhet.Den föreslagna metodens kvalitet och relevans80Organisation av arbetet10Åtgärder för kvalitetskontroll1030400000.0010Se upphandlingsdokumenten.Se upphandlingsdokumenten.Se upphandlingsdokumenten.2018-09-2792018-10-0414:00Anbuden kommer att öppnas vid ett offentligt möte den 4.10.2018 – Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2 – 1000 Bruxelles, Belgien.Högst två företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och ID- eller passnummer minst 3 arbetsdagar i förväg till: [email protected] Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.Europeiska unionens domstols tribunalRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/Inom två månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.2018-07-26BelgienBrysselSom en del av halvtidsöversynen av kapitalmarknadsunionens handlingsplan önskar kommissionen erhålla en omfattande analys av marknaden för finansiering i leveranskedjor (Supply Chain Finance –SCF) och tillämpliga regelverk på EU- och medlemsstatsnivå, vilken identifierar hinder för tillväxt och gränsöverskridande utveckling avseende finansiering i leveranskedjor samt potentiella sätt att övervinna dessa hinder liksom bästa praxis som kan kopieras.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

Villkor för fullgörande av kontrakt
Se upphandlingsdokumenten.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven
Se upphandlingsdokumenten.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Förfarande

Anbudsöppning

2018-10-04

14:00

Anbuden kommer att öppnas vid ett offentligt möte den 4.10.2018 – Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2 – 1000 Bruxelles, Belgien.

Högst två företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och ID- eller passnummer minst 3 arbetsdagar i förväg till: [email protected] Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Datum
2018-09-27
Typ av projekttävling
Open
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Datum då meddelandet sänts
2018-07-26
Behörigt organ vid överprövning

Europeiska unionens domstols tribunal

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Precise information on deadline(s) for review procedures
Inom två månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 400,000

Locations

Belgien, Bryssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 400,000

De arbetsuppgifter som ska utföras är:(i) tillhandahållande av en omfattande bild av marknaden för finansiering i leveranskedjor med avseende på data, utveckling, finansieringsmodeller och huvudsakliga marknadsaktörer, samt förståelse för hur de senaste finanstekniska innovationerna kan vara till nytta för marknaden(ii) tillhandahållande av en djupgående förståelse av det tillämpliga regelverket för finansiering i leveranskedjor på EU- och medlemsstatsnivå, inklusive aspekter för investerarskydd(iii) identifiering och utvärdering av rättsliga och marknadsmässiga hinder för tillväxt och gränsöverskridande utveckling på marknaden för finansiering i leveranskedjor; samt potentiella sätt att övervinna dessa hinder(iv) upprättande av ett arkiv av bästa praxis för finansiering i leveranskedjor, särskilt med avseende på gränsöverskridande verksamhet.

Main site or place of performance

Se upphandlingsdokumenten.

Additional information

Se upphandlingsdokumenten.

Award criteria

Den föreslagna metodens kvalitet och relevans80Organisation av arbetet10Åtgärder för kvalitetskontroll1030

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction economics services

Norway

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Advisory Support to PAS Team under MEF PASSA 2

Luxembourg

Value: 915,410 Euro

Liberia : Monrovia - Auditing services

Liberia

Value: 2.8 million Swedish Krona

United Kingdom : Belfast - Printing and delivery services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - International Intellectual Property SME Helpdesk – India

Belgium

Value: 1.0 million Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro