Tender description

Europeiska kommissionenRue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/037Brussels1049agri-evaluation@ec.europa.euhttp://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3914https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3914Jordbruk och landsbygdsutvecklingUndersökning om genomförandet av överensstämmelsekontroller inom olivoljesektorn i hela Europeiska unionenAGRI-2018-EVAL-02Undersökning om genomförandet av överensstämmelsekontroller inom olivoljesektorn i hela Europeiska unionen300000.00Leverans ska vanligtvis ske i uppdragstagarens lokaler.Upphandlande myndighet har som mål att inrätta ett kontrakt med en enskild entreprenör för att sluta en undersökning om genomförandet av överensstämmelsekontroller inom olivoljesektorn i hela Europeiska unionen.300000.0010EU:s administrativa anslagDet uppskattade totala värdet av kontraktet som avses i avsnitt II.1.5 och II.2.6 i detta meddelande ska betraktas som ett högsta belopp. Som en följd av detta kommer anbud som överstiger det att avslås. Priserna ska vara allomfattande: Europeiska kommissionen kommer inte att betala utgifterna för eventuella ytterligare kostnader, som uppstår i samband med genomförandet av kontraktet.Se internetadressen som anges i avsnitt I.32018-10-0312:0092018-10-0510:30DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIENHögst 2 vederbörligen befullmäktigade företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (pass eller ID-kort ska uppvisas för att styrka personernas identitet). De anbudsgivare som önskar närvara ska anmäla detta till utvärderingsenheten C.4 vid GD Jordbruk och landsbygdsutveckling via e-post senast 1 vecka före datumet för öppnande, till de kontaktpunkter som anges i punkt I.1.Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges i avsnitt I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1generalcourt.registry@curia.europa.euhttp://www.curia.europa.eu/Se internetadressen som anges i avsnitt I.32018-08-06BelgienBryssel

Bidding deadline

3 Oct 2018
Remaining: 43 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

Belgien, Bryssel

LOTS

Lot

Value

EUR 300,000

Lot Upphandlande myndighet har som mål att inrätta ett kontrakt med en enskild entreprenör för att sluta en undersökning om genomförandet av överensstämmelsekontroller inom olivoljesektorn i hela Europeiska unionen.

Main site

Leverans ska vanligtvis ske i uppdragstagarens lokaler.

Eu programme related

EU:s administrativa anslag

Additional informantion

Det uppskattade totala värdet av kontraktet som avses i avsnitt II.1.5 och II.2.6 i detta meddelande ska betraktas som ett högsta belopp. Som en följd av detta kommer anbud som överstiger det att avslås. Priserna ska vara allomfattande: Europeiska kommissionen kommer inte att betala utgifterna för eventuella ytterligare kostnader, som uppstår i samband med genomförandet av kontraktet.

SIMILAR TENDERS

Fertilisers and nitrogen compounds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 690,000 Pound Sterling

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Malta

Value: Not specified

Study on the implementation of conformity checks in the olive oil sector throughout the European Union

Belgium

Value: 300,000 Euro

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GI) and traditional specialities guaranteed (TSG)

Belgium

Value: 400,000 Euro

Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.6 million Pound Sterling

Study on the Civil Dialogue Groups for the CAP – Analysis of the EU Policy Making

Belgium

Value: 450,000 Euro