This tender in no longer available.

Tender description

Beredskabsstyrelsen udbyder rammeaftale på levering af redningsuniformer – jakke og bukser - til det danske redningsberedskab. Udbudsbetingelserne angiver de nærmere vilkår og retningslinjer herfor.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Betingelser for åbning af bud

2018-04-11

12:00

Tidspunkt
12:00
Dato
2018-04-11
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja

Supplerende oplysninger

Electronic payment will be used
ja
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-02-16
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
ja
Electonic ordering will be used
ja
Electronic invoicing will be accepted
ja
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

+45 41715100

http://www.kfst.dk

Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Estimated timing for further notices to be published

Ved udløbet af kontrakten.

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

+45 33307799

http://www.klfu.dk

Main CPV code 35811100

Bidding information

Bidding deadline

11 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

DKK 1.1 million

Locations

Danmark, Birkerød

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 1.1 million

Udbuddet rummer jakker og bukser til redningsuniformer som i design svarer til de på nuværende tidspunkt anvendte.

Redningsuniformernes jakker og bukser skal fremstilles i én udformning, men forskellige størrelser og leve op til en række detaljerede krav til udformning, farve og mærkninger. Disse krav fremgår af kravspecifikationerne.

I de færdige produkter må der ikke være materialer eller kemiske stoffer, der er allergifremkaldende eller sundhedsskadelige - svarende til krav fremsat i ENISO 14184-1:1998 samt Øko-Tex standard 200 eller tilsvarende.

Quality criterion

Kvalitet

60 %

Description of options

For dette udbud betinger Ordregiver sig en obligatorisk option på levering af den tilbudte jakke i en vinterjakkeudgave / foret udgave. Vinterjakkeudgaven skal opfylde kriterierne i kravspecifikationen for redningsjakkerne, og have en komforttemperatur fra plus fem til minus fem grader celsius. Den tilbudte vinterjakkeudgave vil ikke indgå i Ordregivers tilbudsevaluering.

Price

40 %

SIMILAR TENDERS

Norway : Kjeller - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Waterproof clothing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.3 million Pound Sterling

Norway : Røyken - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Norway : Tromsø - Textile fabrics and related items

Norway

Value: 5.5 million Norwegian Krone

Norway : Skedsmo - Occupational clothing, special workwear and accessories

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Røyken - Sacks and bags

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Shirts

Malta

Value: Not specified