Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu do znieczuleń wspierającego pracę na bloku operacyjnym szpitala.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 125-284436
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

06-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

06-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33172100

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 219,448

Locations

Polska, Zakopane

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 219,448

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego aparatu do znieczuleń wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi, rok produkcji 2018, na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot dostawy, o którym mowa w pkt 1 ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) w szczególności ma być oznakowany znakiem CE. 4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące. 5. Oferta powinna zawierać informacje na temat serwisowania sprzętu. 6. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia.

Yes

POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44

Award criteria

Termin dostawy

10 %

Termin gwarancji

30 %

60 %

Main site or place of performance

Blok Operacyjny Zamawiającego, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bebington - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 100,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Pharmaceutical articles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 260,000 Euro

United Kingdom : Hull - Blood-transfusion devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antihypertensives

Malta

Value: Not specified