Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu do znieczuleń wspierającego pracę na bloku operacyjnym szpitala.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 125-284436
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

06-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

06-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33172100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 219,448

Locations

Polska, Zakopane

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 219,448

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego aparatu do znieczuleń wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi, rok produkcji 2018, na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot dostawy, o którym mowa w pkt 1 ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) w szczególności ma być oznakowany znakiem CE. 4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące. 5. Oferta powinna zawierać informacje na temat serwisowania sprzętu. 6. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia.

Yes

POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44

Award criteria

Termin dostawy

10 %

Termin gwarancji

30 %

60 %

Main site or place of performance

Blok Operacyjny Zamawiającego, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Protective footwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Radioactive materials

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.0 million Denar

Norway : Vadsø - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Renal dialysis consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 25.0 million Denar

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Malta : Floriana - Vaccines

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Blood-grouping reagents

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 3.6 million Denar