Tender description

Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z adaptacją pomieszczeń.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-17
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33111650

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

19 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z adaptacją pomieszczeń zgodnie z SIWZ.

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego.

Price

50

Quality criterion

Okres gwarancji na prace adaptacyjne

5

Yes

POIS.09.02.00-00-0028

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

Norway : Bardu - Computer-related equipment

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Urban planning services

Ireland

Value: 600,000 Euro

Malta : Floriana - Assessment centre services for recruitment

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Guidance and counselling services

Norway

Value: 381.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.2 million Pound Sterling