Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup lamp noworodkowych w podziale na części:Pakiet 1 - lampa łóżeczkowa do fototerapii noworodka w ilości 10 szt.Pakiet 2 - lampa kocykowa do fototerapii noworodka w ilości 2 szt.Pakiet 3 – ogrzewacz noworodkowy ścienny w ilości 1 szt.Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:1) dostawa i oddanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia (zapis dot. pakietu 1 i 2)2) dostawa, instalacja i oddanie przedmiotu zamówienia (zapis dot. pakietu 3)3) przeprowadzenie instruktażu wstępnego oraz przeszkolenie pracowników bezpośredniego użytkownika w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy,4) świadczenie usługi gwarancyjno-serwisowej w okresie udzielonej gwarancji jakościZamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Od zarodka do noworodka, czyli podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych związanych z prokreacją i zdrowiem kobiety”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Main CPV code 33100000

Bidding deadline

20 Sep 2018
Remaining: 30 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

PLN 138,890

Locations

Polska, Warszawa

LOTS

Pakiet 1

Value

PLN 101,850

Pakiet 1 Lampa łóżeczkowa do fototerapii noworodka w ilości 10 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz cenowy z parametrami technicznymi.Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

ac

serwis gwarancyjny20termin realizacji zamówienia2060

Main site

Siedziba Zamawiającego

Eu programme related

POIS.09.02.00-00-0109

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:a) w wysokości:Pakiet 1 – 1 018,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemnaście złotych)b) przed upływem terminu składania ofert.

Pakiet 2

Value

PLN 30,540

Pakiet 2 Lampa kocykowa do fototerapii noworodka w ilości 2 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz cenowy z parametrami technicznymi.Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

ac

serwis gwarancyjny20termin realizacji zamówienia2060

Main site

Siedziba Zamawiającego

Eu programme related

POIS.09.02.00-00-0109

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:a) w wysokości:Pakiet 2 – 305,00 PLN (słownie: trzysta pięć złotych)b) przed upływem terminu składania ofert.

Pakiet 3

Value

PLN 6,500

Pakiet 3 Ogrzewacz noworodkowy ścienny w ilości 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz cenowy z parametrami technicznymi.Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

ac

serwis gwarancyjny20termin realizacji zamówienia2060

Main site

Siedziba Zamawiającego

Eu programme related

POIS.09.02.00-00-0109

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:a) w wysokości:Pakiet 3 – 65,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych)b) przed upływem terminu składania ofert.

SIMILAR TENDERS

Ultrasonic unit

Norway

Value: Not specified

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Motorised beds

Malta

Value: Not specified

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products

Malta

Value: Not specified

Antiepileptics

Malta

Value: Not specified

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 897,738 Pound Sterling