Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),3) Załącznik nr IIIB do SIWz- Szczegółowa oferta cenowa,4) Część II SIWZ - Projekt umowy.Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.
Main CPV code 33100000

Bidding deadline

20 Sep 2018
Remaining: 33 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Szczecin

LOTS

Zadanie nr 1 (Most medyczny jednostanowiskowy)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 (Most medyczny jednostanowiskowy) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

ac

Termin realizacji zamówienia20Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia2060

Main site

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

Eu programme related

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Additional informantion

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Zadanie nr 2 (Uniwersalny stół operacyjny elektrohydrauliczny i lampa operacyjna)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 (Uniwersalny stół operacyjny elektrohydrauliczny i lampa operacyjna) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

ac

Termin realizacji zamówienia20Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia2060

Main site

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

Eu programme related

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Additional informantion

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Zadanie nr 3 (Defibrylator)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 (Defibrylator) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

ac

Termin realizacji zamówienia20Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia10Parametry techniczno-użytkowe1060

Main site

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

Eu programme related

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Additional informantion

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Zadanie nr 4 (Aparat EKG, Lampa zabiegowa, Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa, Pompa infuzyjna objętościowa, Ssak elektryczny)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 4 (Aparat EKG, Lampa zabiegowa, Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa, Pompa infuzyjna objętościowa, Ssak elektryczny) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

ac

Termin realizacji zamówienia20Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia2060

Main site

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

Eu programme related

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Additional informantion

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Zadanie nr 5 (Aparat do znieczulania ogólnego z elektronicznym mieszalnikiem gazów, Respirator stacjonarny z wbudowanym zasilaniem w sprężone powietrze, na podstawie jezdnej, Monitor parametrów podst)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 5 (Aparat do znieczulania ogólnego z elektronicznym mieszalnikiem gazów, Respirator stacjonarny z wbudowanym zasilaniem w sprężone powietrze, na podstawie jezdnej, Monitor parametrów podst) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

ac

Termin realizacji zamówienia20Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia2060

Main site

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

Eu programme related

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Additional informantion

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Zadanie nr 6 (Stanowisko do resyscytacji noworodków i inkubator podstawowej opieki nad noworodkiem)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 6 (Stanowisko do resyscytacji noworodków i inkubator podstawowej opieki nad noworodkiem) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

ac

Termin realizacji zamówienia20Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia2060

Main site

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

Eu programme related

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Additional informantion

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Zadanie nr 7 (Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 7 (Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry ustanawiają:1) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,2) Załącznik nr IIIA do SIWZ: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-7),3) Załącznik nr IIIB do SIWZ- Szczegółowa oferta cenowa,4) Część II SIWZ - Projekt umowy.

ac

Termin realizacji zamówienia20Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia2060

Main site

Główne miejsce realizacji – Szczecin ul. Wernyhory 15-17 na działce nr 8 z obrębu nr 2059; Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM

Eu programme related

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

Additional informantion

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

SIMILAR TENDERS

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Electric motors, generators and transformers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Motorised beds

Malta

Value: Not specified

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products

Malta

Value: Not specified

Ceiling lights

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Antiepileptics

Malta

Value: Not specified