Tender description

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga. Wykonawca zobowiązany jest złożyć jedną ofertę na cały system. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy, do budynku Pracowni Analizy Ruchu.

4. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu.

5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał europejski znak bezpieczeństwa CE.

6. Wszystkie parametry techniczne podane w załącznikach do SIWZ należy traktować jako wymagania podstawowe uważane przez Zamawiającego za minimalne. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 056-123527
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 22458770

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-21
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587702

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33100000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

26 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 500,000

Locations

Polska, Wiązowna

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 500,000

System trójwymiarowej analizy chodu (MOCAP) składa się z:

— min. 8 kamer pracujących w świetle podczerwonym o rozdzielczości min. 2 MP,

— min. 2 kamer video,

— szesnastokanałowego elektromiografu bezprzewodowego,

— platformy dynamometrycznej,

— jednostki centralnej,

— urządzenia synchronizującego,

— niezbędnego oprogramowania,

— niezbędnego osprzętu przyłączeniowego i montażowego,

— oferta powinna zawierać także montaż systemu w Pracowni.

Main site or place of performance

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy budynek Pracowni Analizy Ruchu.

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Strassen - Facilities management services for computer systems maintenance

Luxembourg

Value: Not specified

United Kingdom : Pontypool - Boiler installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support Bulgarian Ministry of Environment and Water with the Implementation Support to the Regional Water Projects

Luxembourg

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Deployment of Lower-Cost Ambient Air Quality Sensor Systems in Urban Environments

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Public utilities

Germany

Value: Not specified