Tender description

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. i Przychodni, w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa powiatu ropczycko-sędziszowskiego" w 14 pakietach.
Main CPV code 33100000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Ropczyce

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet I

Value

PLN Not specified

Pakiet I Dostawa wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00.Rodzaj asortymentu: fotel do pobierania krwi, parawan przejezdny, parawan podwieszany, stojak na kroplówki, stolik przyłóżkowy, lampa bezcieniowa statywowa, ssak operacyjny elektryczny, wózek wanna. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet I.

ac

Okres gwarancji4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp., POLSKA.

Pakiet II

Value

PLN Not specified

Pakiet II Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: Kozetka lekarska, leżanka do EKG, stół do masażu, stolik zabiegowy przejezdny, stolik narzędziowy przejezdny, asystor, aparat do mierzenie ciśnienia, zestaw reanimacyjny, aparat do mierzenia ciśnienia. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet II.

ac

Okres gwarancji4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet III

Value

PLN Not specified

Pakiet III Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: łózko szpitalne do intensywnej opieki medycznej, łóżko szpitalne do opieki podstawowej, łóżka do sali wybudzeń, wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej, wózek do transportu chorych w pozycji leżącej. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet III.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet IV

Value

PLN Not specified

Pakiet IV Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: uniwersalny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet IV.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet V

Value

PLN Not specified

Pakiet V Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: respiratory szpitalne, kardiomonitory, aparat do znieczulenia ogólnego. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet V.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet VI

Value

PLN Not specified

Pakiet VI Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator). Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet VI.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet VII

Value

PLN Not specified

Pakiet VII Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: pompy infuzyjne. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet VII.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet VIII

Value

PLN Not specified

Pakiet VIII Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet VIII.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet IX

Value

PLN Not specified

Pakiet IX Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: myjki dezynfektory, maceratory. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet IX.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet X

Value

PLN Not specified

Pakiet X Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: defibrylatory. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet X.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet XI

Value

PLN Not specified

Pakiet XI Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: aparat RTG ramię C. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet XI.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet XII

Value

PLN Not specified

Pakiet XII Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: aparat USG, wideoechoendoskop, EUS z głowicą liniową, videogastroskop, videokolonoskop, program do archiwizacji badań endoskopowych, myjnia do endoskopów. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet XII.

ac

Parametry techniczne4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet XIII

Value

PLN Not specified

Pakiet XIII Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: stacje robocze i monitory. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet XIII.

ac

Okres gwarancji4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

Pakiet XIV

Value

PLN Not specified

Pakiet XIV Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, umowa o dofinansowanie z dnia 27.10.2017 r., nr RPPK.06.02.01-18-0007/17-00. Asortyment pakietu: urządzenie wielofunkcyjne. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pakiet XIV.

ac

Okres gwarancji4060

Eu programme related

RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

End date

2018-11-19

Main site

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

Operating systems

Norway

Value: 75.0 million Norwegian Krone

Agents acting on the renin-angiotensin system

Malta

Value: Not specified

Laxatives

Malta

Value: Not specified

Medicinal products for functional gastrointestinal disorders

Malta

Value: Not specified

Antidiarrhoeals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents

Malta

Value: Not specified