Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy”) oraz sprawdzenie jego działania, z podziałem na części:1) Część I (Pakiet A): Zakup sprzętu komputerowego dla pracowni:• sala pracownika pomocniczej obsługi hotelowej,• pracownia masażu i fizykoterapii,• pracownia florystyczna,• pracownia kelnerska,• pracownia gastronomiczna,• pracownia komputerowa,• pracownia systemów komputerowych,• pracownia masażu i fizykoterapii.2) Cześć II (Pakiet B): Zakup pomocy i środków tyflodydaktycznych.3) Część III (Pakiet C): zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla zawodu tyfloinformatyk.
Main CPV code 32322000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Toruń

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet A: Zakup sprzętu komputerowego dla pracowni: sala pracownika pomocniczej obsługi hotelowej, pracownia masażu i fizykoterapii, pracownia florystyczna, pracownia kelnerska ...

Value

PLN Not specified

Pakiet A: Zakup sprzętu komputerowego dla pracowni: sala pracownika pomocniczej obsługi hotelowej, pracownia masażu i fizykoterapii, pracownia florystyczna, pracownia kelnerska ... 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy”) oraz sprawdzenie jego działania, z podziałem na części:1) Część I (Pakiet A): Zakup sprzętu komputerowego dla pracowni:• sala pracownika pomocniczej obsługi hotelowej,• pracownia masażu i fizykoterapii,• pracownia florystyczna,• pracownia kelnerska,• pracownia gastronomiczna,• pracownia komputerowa,• pracownia systemów komputerowych,• pracownia masażu i fizykoterapii.2) Cześć II (Pakiet B): Zakup pomocy i środków tyflodydaktycznych.3) Część III (Pakiet C): zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla zawodu tyfloinformatyk.Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4A do SIWZ.

Additional informantion

Nazwa postępowania: Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” oraz sprawdzenie jego działania.

Eu programme related

„Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy". Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/191/17 z dnia 08.02.2017 r.

Main site

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w BydgoszczyZygmunta Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz, POLSKA

Pakiet B: Zakup pomocy i środków tyflodydaktycznych.

Value

PLN Not specified

Pakiet B: Zakup pomocy i środków tyflodydaktycznych. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy”) oraz sprawdzenie jego działania, z podziałem na części:1) Część I (Pakiet A): Zakup sprzętu komputerowego dla pracowni:• sala pracownika pomocniczej obsługi hotelowej,• pracownia masażu i fizykoterapii,• pracownia florystyczna,• pracownia kelnerska,• pracownia gastronomiczna,• pracownia komputerowa,• pracownia systemów komputerowych,• pracownia masażu i fizykoterapii.2) Cześć II (Pakiet B): Zakup pomocy i środków tyflodydaktycznych.3) Część III (Pakiet C): zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla zawodu tyfloinformatyk.Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4B do SIWZ.

Additional informantion

Nazwa postępowania: Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” oraz sprawdzenie jego działania.

Eu programme related

„Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy". Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/191/17 z dnia 08.02.2017 r.

Main site

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w BydgoszczyZygmunta Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz, POLSKA

Pakiet C: Zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla zawodu tyfloinformatyk.

Value

PLN Not specified

Pakiet C: Zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla zawodu tyfloinformatyk. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy”) oraz sprawdzenie jego działania, z podziałem na części:1) Część I (Pakiet A): Zakup sprzętu komputerowego dla pracowni:• sala pracownika pomocniczej obsługi hotelowej,• pracownia masażu i fizykoterapii,• pracownia florystyczna,• pracownia kelnerska,• pracownia gastronomiczna,• pracownia komputerowa,• pracownia systemów komputerowych,• pracownia masażu i fizykoterapii.2) Cześć II (Pakiet B): Zakup pomocy i środków tyflodydaktycznych.3) Część III (Pakiet C): zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla zawodu tyfloinformatyk.Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4C do SIWZ.

Additional informantion

Nazwa postępowania: Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” oraz sprawdzenie jego działania.

Eu programme related

„Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy". Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/191/17 z dnia 08.02.2017 r.

Main site

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w BydgoszczyZygmunta Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

Diagnostic kits

Malta

Value: Not specified

Operating systems

Norway

Value: 75.0 million Norwegian Krone

Agents acting on the renin-angiotensin system

Malta

Value: Not specified

Diagnostic kits

Malta

Value: Not specified

Laxatives

Malta

Value: Not specified