Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Drawnie ekspozycji w ramach wystawy „Las zobaczyć to co zagrożone, zobaczyć to co niewidoczne” wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej. Przedmiotem

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Rozwój bazy w Drawieńskim Parku Narodowym do prowadzenia edukacji ekologicznej na rzecz ochrony przyrody Puszczy Drawskiej” na podstawie umowy nr POIS.02.04.00-00-0010/16-00 współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 077-171800
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

Main CPV code 32322000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

14 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.7 million

Locations

Polska, Drawno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.7 million

Celem wykonania ekspozycji jest przystosowanie budynku DPN do prowadzenia edukacji ekologicznej. Ideą wykonania ekspozycji przyrodniczej w budynku Centrum jest ukazanie walorów ekosystemów leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego. Ekspozycja zapoznaje zwiedzających ze zwyczajami zwierząt zarówno tych,które dość łatwo spotkać, usłyszeć lub zaobserwować ślady ich obecności w czasie wędrówki w lesie, jak i tych, które zwykle nie są dostrzegane przez osoby odwiedzające DPN. Pewne elementy ekspozycji pokazują więc to, co jest zazwyczaj niewidoczne. Ekspozycja przyrodnicza Centrum obejmuje wszystkie trzy kondygnacje budynku. Każda z kondygnacji została na potrzeby projektu wykonawczego umownie podzielona na kilka stref ekspozycyjnych i użytkowych. Kondygnacja „Piwnica" - hol wejściowy. Strefa obejmuje korytarz holu wejściowego (1). Zlokalizowano w nim ekspozycje kiosku multimedialnego oraz planszy informacyjnej z logotypem Parku. Informacja - recepcja (2). Pełni funkcję informacyjne,sprzedażowe i kontrolne. Znajdują się tu monitory umożliwiające obserwację sal ekspozycyjnych i kierowanie ruchem grup zwiedzających. Sala ekspozycyjna „Pod ziemią" (3) Jest zaaranżowana jako sala podziemna, w której zwiedzający obserwują zwierzęta w ich podziemnych norach oraz wybrane organizmy żyjące w glebie. II Kondygnacja „Parter". Sala ekspozycyjna „Las”. W największej sali na parterze znajduje się ekspozycja pokazująca fragment zbiorowisk leśnych, nazwana „bajkową dioramą lasu”. W przedniej części dioramy widoczny jest profil glebowy, w którym widać korzenie drzew i nory zwierząt. Ze względu na niewielką powierzchnię sali zaplanowano umieszczenie w dioramie tylko dwóch fragmentów pni głównych gatunków lasotwórczych Parku - buka oraz sosny. Zaplanowano tutaj także ekspozycję o nazwie „drzewo z dziuplami". W dziuplach będą zamontowane ekrany na których będą wyświetlane filmy o ich mieszkańcach. Przewidziano także „Multimedialne drzewo”, ambonę, lornetki stereoskopowe. W kolejnym pomieszczeniu sąsiadującym z salą ekspozycyjną „las” przewidziano ekspozycję małych zwierząt oraz między innymi instalację typu „sandbox”. Celem i przeznaczeniem wykonania ekspozycji w budynku Centrum jest ukazanie walorów Drawieńskiego Parku Narodowego, ukazanie jego walorów przyrodniczych zbiorowisk leśnych. Zdecydowano się na połączenie tradycyjnych form przekazu z najnowocześniejszymi technologiami ekspozycji multimedialnych. Połączono różne rodzaje form przekazu, od artystycznych misternie rzeźbionych ekspozycji wprowadzających zwiedzających w klimat bajkowy, przez proste, minimalistyczne eksponaty do rzeczywistości wirtualnej włącznie.

Main site or place of performance

Centrum edukacji i turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego, ul. Kolejowa 20, 73-220 Drawno

Award criteria

Termin wykonania

40

60

Yes

POIS.02.04.00-00-0010/16

SIMILAR TENDERS

Norway : Hamar - Cargo handling and storage services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Pontypool - Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100,000 Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services of building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.1 million Pound Sterling

Italy : Ispra - Supply and Maintenance of a Sealed Housing for Evaporative Determination (SHED)

Italy

Value: 980,000 Euro

United Kingdom : Surrey - Refurbishment work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling