Tender description

Kontrolna ispitivanja građevinskih proizvoda.Postupak

Notice number in the OJ S
2018/S 119-271710
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Precise information on deadline(s) for review procedures

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

Dobrota 24

Čilipi

20213

Datum slanja ove obavijesti
2018-08-02
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Main CPV code 71632000

Award details

This tender awarded a total of HRK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

7 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Hrvatska, Čilipi

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK Not specified

Kontrolna ispitivanja građevinskih proizvoda.

Additional information

Početak pružanja usluge je po potpisu ugovora od trenutka uvođenja odabranog ponuditelja u posao te s planira završetak istih do 01.05.2020. a sve sukladno dinamici realizacije Ugovora o građenju infrastrukture i suprastrukture na Zračnoj luci Dubrovnik čiji su radovi predmet kontrolnih ispitivanja.

Main site or place of performance

Zračna luka Dubrovnik.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

Ireland : Tralee - Electrical installation work

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Aberdeen - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cambridge - Archaeological services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Information technology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

United Kingdom : Alfreton - Chargers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling