Tender description

Kontrolna ispitivanja građevinskih proizvoda.

Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Vrsta natječaja
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 119-271710

Dopunski podaci

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabaveKoturaška cesta 43/IVZagreb10000+385 14559930dkom@dkom.hr+385 14559933www.dkom.hr
Precise information on deadline(s) for review procedures
U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Datum slanja ove obavijesti
2018-08-02
Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalimaDobrota 24Čilipi20213 Main CPV code 71632000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

7 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Hrvatska, Čilipi

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK Not specified

Kontrolna ispitivanja građevinskih proizvoda.

Main site or place of performance

Zračna luka Dubrovnik.

Additional information

Početak pružanja usluge je po potpisu ugovora od trenutka uvođenja odabranog ponuditelja u posao te s planira završetak istih do 01.05.2020. a sve sukladno dinamici realizacije Ugovora o građenju infrastrukture i suprastrukture na Zračnoj luci Dubrovnik čiji su radovi predmet kontrolnih ispitivanja.

SIMILAR TENDERS

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Building construction work

Norway

Value: Not specified

Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: Not specified

Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: Not specified

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Architectural and related services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone