Tender description

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Institute of Physics (IOP) w roku 2018 dla konsorcjum akademickiego.

Procedura

t
p
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-26
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587801 odwolania@uzp.gov.pl +48 224587700 http://uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587801 odwolania@uzp.gov.pl +48 224587700 http://uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587801 odwolania@uzp.gov.pl +48 224587700 Main CPV code 72320000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

30 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.4 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.4 million

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2018 do kolekcji elektronicznych wersji czasopism wydawanych przez Institute of Physics (IOP). Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do 57 czasopism bieżących (nie licząc dodatkowych bezpłatnych czasopism open-access oraz czasopism archiwalnych) w kolekcji podstawowej oraz opcjonalnie dodatkowe 14 czasopism bieżących w pakietach uzupełniających, w tym nowe czasopismo Quantum Science and Technology. Czasopisma IOP są udostępnianie na serwerze IOPscience należącym do wydawcy.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna