Tender description

Логистични услуги във връзка с организиране и провеждане на две ученически състезания и доставка на рекламни материали“ по 2 обособени позиции, както следва:1) Обособена позиция № 1 „Логистични услуги във връзка с организиране и провеждане на 2 ученически състезания“:— „Организиране на XVI национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ — 2018 г. в гр. Стара Загора“,— „Организиране на XIX републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ — 2018 г. в к.к. Албена, обл. Добрич“.2) Обособена позиция № 2 „Брандиране и доставка на рекламни материали (тениски, шапки, банери и химикалки)“.Обществената поръчка по обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно Решение № 591 от 18.7.2016 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 107-244125

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28 Main CPV code 79952000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Логистични услуги във връзка с организиране и провеждане на 2 ученически състезания

Value

BGN Not specified

Логистични услуги във връзка с организиране и провеждане на 2 ученически състезания „Организиране на XVI национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ — 2018 г. в гр. Стара Загора“; „Организиране на XIX републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ — 2018 г. в к.к. Албена, обл. Добрич“. Организиране на 2 ученически състезания: 1. Осигуряване на хотелско настаняване на до 196 човека за период от 2 нощувки и 2 хранодни (закуска, обяд и вечеря) в минимум 2-звезден хотел в района на гр. Стара Загора; осигуряване на хотелско настаняване на до 6 човека за период от 3 нощувки и 3 хранодни (закуска, обяд и вечеря) в минимум 2-звезден хотел в района на гр. Стара Загора; организиране на вечер на приятелството в мястото на настаняване на участниците в проявата (НУСЗБПИС)“ включително — осигуряване на помещение/зала за събитието с капацитет минимум 120 човека, осигуряване на оборудване, осигуряване на 25 л безалкохолни напитки; осигуряване на общо 12 кг дребни сладки и солени хапки

Additional information

Продължава от II.2.11):2. Осигуряване на хотелско настаняване на до 178 човека за период от 3 нощувки и 3 хранодни (закуска, обяд и вечеря) в минимум 3-звезден хотел в к.к. Албена, обл. Добрич; осигуряване на хотелско настаняване на до 8 човека за период от 4 нощувки и 4 хранодни (закуска, обяд и вечеря) в минимум 3-звезден хотел в к.к. Албена, обл. Добрич; осигуряване на 2 обяда и 2 вечери.

Main site or place of performance

гр. Стара Загора и к.к. Албена, обл. Добрич.

SIMILAR TENDERS

Denmark : Copenhagen - Market and economic research; polling and statistics

Denmark

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Provision of Security, Reception and Mail Services for the European Environment Agency

Denmark

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Accounting, auditing and fiscal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Judicial services

Norway

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Guard services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Audio-visual materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified